Veřejné zakázky

Lhůta pro nabídky Název Popis
31. 7. 2023 Pořízení vozidla v kategorii N1 s příslušenstvím   VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: „VOZIDLA V KATEGORII N1 ...
31. 5. 2023 Poptávkové řízení 4/2023 - Údržba multifunkční zelené plochy bývalého koupaliště v roce 2023 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.4/2023 Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení n...
30. 5. 2023 Stavební úpravy chodníku v ulici Bezručova - 2/2023 Výzva k podání nabídky   Dle vnitřní směrnice města Český Brod o zadávání zakázek mal&e...
26. 5. 2023 Oprava komunikací 2023 tech. TURBO - 1/2023 Výzva k podání nabídky   Dle vnitřní směrnice města Český Brod o zadávání zakázek mal&e...
30. 3. 2023 Poptávkové řízení 3/2023 na sekání trávy POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.3/2023 Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení n...
24. 3. 2023 Poptávkové řízení 2/2023 - Chemická likvidace plevele POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.2/2023 Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení n...
23. 3. 2023 Zrušení poptávkového řízení 1/2023   ZRUŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ č. 1/2023 „Zajištění seče travnatých ploch na pozemcích ...
20. 4. 2022 T.S. Český Brod, stavební úpravy komunikací a chodníku v ulici Vítězná T.S. Český Brod, stavební úpravy komunikací a chodníků v ulici Vítězná    ZADÁVACÍ DOK...
20. 4. 2022 T.S. Český Brod, stavební úpravy komunikací a chodníků v ulici Slezská T.S. Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Slezská    ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejn&ea...
20. 4. 2022 T.S. Český Brod, oprava komunikací tech.TURBO T.S. Český Brod, oprava komunikací tech.TURBO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavebn&iacut...