Veřejná zakázka

Poptávkové řízení 2/2023 - Chemická likvidace plevele

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.2/2023

Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení na:

„Zajištění chemické likvidace plevele a nežádoucích rostlin z chodníků na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod a Liblice v roce 2023“

Podmínky:

·         Termíny chemické likvidace proběhnou pouze na základě požadavku TS Český Brod – přibližně 2-4 aplikace totálního herbicidu

·         Použití pouze zdravotně nezávadného totálního herbicidu

·         Postřik bude aplikován pouze postřikovačem s možností kontroly plochy aplikace

·         Aplikace bude provedena pouze na chodníku či komunikaci, nesmí zasahovat do trávníků a okrasných záhonků, při okrajích sousedících s travnatými plochy je nutné použít chránič postřikovacího stroje

Vaše cenová nabídka musí obsahovat:

-          Číslo našeho výběrové řízení

-          Název, sídlo a IČ uchazeče

-          Bezpečnostní list používaného totálního herbicidu

-          Cenu v Kč za provedení jedné aplikace bez DPH a včetně DPH

-          Kopii oprávnění k podnikání související s předmětem zakázky

Hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka.

Požadovaný termín zpracování cenové nabídky do 24.3.2023 do 14:00 hod.

Bližší informace či sjednání osobní prohlídky chemicky ošetřovaných ploch je možné v sídle Technických služeb Český Brod, Palackého 339, 28201 Český Brod.

Cenové nabídky zasílejte na email adresu: marcela.dubova@tsceskybrod.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno číslo našeho poptávkového řízení a název „Zajištění chemické likvidace plevele a nežádoucích rostlin z chodníků na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod a Liblice v roce 2023“.

Za objednavatele: Marcela Dubová

Tel: 734 443 736

 

Objednavatelem bude kontaktován pouze uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou. Posuzovány budou pouze cenové nabídky uchazečů, kteří mají v Živnostenském rejstříku vedeno příslušné živnostenské oprávnění a předloží bezpečnostní list totálního herbicidu.

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kruliš

ředitel Technických služeb Český Brod

Lhůta pro nabídky: 24. 3. 2023