Změna je důležitá

V čem je změna důležitá? Aby vyhovovala občanům Českého Brodu.

 

32. Vývoj veřejného osvětlení se posunuje neustále kupředu

Také pracovníci TS Český Brod chtějí jít v rámci rekonstrukce a vývoje veřejného osvětlení s dobou. Cílem je neustále snižovat náklady na spotřebu elektrické energie při zajištění instalace úsporného osvětlení ve městě a podílet se na nových projektech v rámci výběrových řízení. Proto se také přihlásili do soutěže o nový projekt, týkající se osazení solárních svítidel v ulici Úvalská v Říčanech, kde v zakázce uspěli společně s dodavatelem těchto solárních svítidel firmou ……. Jde o ulici v místní zástavbě rodinných domů, která je využívána motorovými vozidly, ale také jako cyklostezka. Jedná se o solární svítidla, která pochopitelně využívají k dobití nejen sluneční svit, ale také pouze denní světlo. Instalují se zejména při osvětlení cyklostezek, méně frekventovaných ulic dle zatřídění, v parcích a v zástavbě u rodinných domů. Snižují se u nich náklady na stavební a výkopové práce jednotlivých ulicích. Stačí pouze výkopy pro světelné body, vybudování jednotlivých loží pro sloupy a jejich uzemnění. Následně se namontují svítidla a ulice je osvětlena. Po ukončení prací dochází ke kontrole a měření svítivosti, zaměření jednotlivých světelných bodů a následně revize veřejného osvětlení. Samozřejmě se musí dodržet postupy, ke kterým patří dostatečné vyzrání betonových loží. TS Český Brod ukončily tyto práce předáním veřejného osvětlení dne 5. 9. 2016 na místě rekonstrukce v Říčanech. V průběhu stavby TS obdržely další nabídku na vybudování světelných bodů v rámci města Říčany. Také v Českém Brodě pokračuje rekonstrukce veřejného osvětlení s následným osazením 216 ks světelných LED světel, které přinesou nejen úsporu elektrické energie, ale také brzkou návratnost této investice. Akce proběhne v ulicích Jiřího Wolkera, Fr. Macháčka, U Studánky, na sídlišti Na Cihelně, K Dolánkám, Na Bělidle, ale i jinde ve městě. Svítidla a sloupy budou dodány v rámci dotace v první polovině října letošního roku. Pracovníky TS Český Brod v čele s panem Václavem Malým čeká velmi náročný úkol dokončit instalaci tohoto osvětlení do konce roku 2016.

Ing. Miroslav Kruliš

 

31. Získání dotace-svoz skla a rozšíření svozu bioodpadu

Technické služby zahájili svoz skla. V pátek 22. 1. 2016 proběhla v areálu technických služeb Český Brod malá oslava spojená s převzetím nového svozového vozu, kontejnerů na sklo a nádob určených pro svoz bioodpadu. Technické služby získaly po úspěšném procesu v roce 2015 dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a EU. Celkový projekt byl vyčíslen na částku 8 976 990 Kč vč. DPH, dotace byla ve výši 5 404 600 Kč. Nové tříosé vozidlo značky Man bylo zařazeno do bílo-zelené flotily vozů technických služeb. Potkávat ho můžete v Českém Brodě při svozu tříděného odpadu, bioodpadu a skla a je totožné s vozidlem MAN, které brázdí ulice již od roku 2011 pouze s rozdílem, že nové vozidlo je vybaveno hydraulickým jeřábem pro výsyp zvonů na sklo. Man nahradil 8letý bílý vůz Mercedes Axor. K dispozici jsou další uzavřené kontejnery na sklo a hlavně dostatečné množství bio popelnic pro občany. Vydávat se budou již následující týden 25. 1. 2016 v počtu 1250ks ve velikostech 140 a větší části 240 l. Přednostně je obdrží občané do bezplatného pronájmu, kteří ještě nádobu nevlastní a následně dle potřeby další obyvatelé města. Slavnostního převzetí se zúčastnili místostarosta města Mgr. Pavel Janík a tajemník úřadu Ing. Aleš Kašpar. Přítomni byli také členové rady města, úředníci městského úřadu, zástupce dodavatele a další hosté.

Ing. Miroslav Kruliš

 

30. Nové veřejné osvětlení svítí v ulici Boženy Němcové a Svatopluka Čecha

V měsíci říjnu byla dokončena poslední etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v části Českého Brodu „Za Nemocnicí, v ulici Svatopluka Čecha a v ulici Boženy Němcové. Jde o veřejné osvětlení v druhé části ulice Svatopluka Čecha a o celou ulici Boženy Němcové. Celkem se jedná o 15 světelných bodů. Pracovníci TS Český Brod si s předstihem připravili lože pro jednotlivé sloupy veřejného osvětlení, položili kabel v ulici Krátká a napojení provedli také v ulici Bezručova. Následně nastoupila k provedení výkopových prací firma Maděra a Šípek s.r.o., která uložila kabely do výkopů. V těchto ulicích bylo zrušeno nástřešní vedení a zaměstnanci této firmy vybudovali nové elektrické skříně u nemovitostí. Povrchy jednotlivých chodníků a překopy komunikací byly uvedeny do původního stavu uvedenou firmou. Rekonstrukci veřejného osvětlení prováděli pracovníci TS Český Brod, Václav Malý a Miroslav Šedivý, za spoluúčasti pracovníků veřejně prospěšných prací.

 

29. Rekonstrukce veřejného osvětlení 2015

V průběhu měsíce května až června letošního roku došlo na několika místech ve městě k rekonstrukci veřejného osvětlení. Nová svítidla se objevila v ulici Školní u fotovoltaické elektrárny v Liblicích, v ulici Tuchorazská pod skálou, v ulici Jungmannova, Havlíčkova a Lázeňská, dále v ulici Komenského. Kabely pro úsekové měření rychlosti byly uloženy do výkopu v ulici Klučovská, ale také v ulici Žižkova, kde je vše připraveno pro osazení nových svítidel. Součinnost taktéž probíhala v ulici Jungmannova až po ulici Jana Kouly, kde byl položen kabel pro zařízení kamerového systému. Tyto práce proběhly za účasti pracovníků TS Český Brod p. Václava Malého a p. Miroslava Šedivého. Asistovali jim samozřejmě pracovníci veřejně prospěšných prací. Dále se musel opravit poškozený kabel vedle tržnice na Husově náměstí, který se v celé délce vyměnil, aby se opětovně rozsvítila lampa v této uličce. I takové práce mají tito pracovníci ve své činnosti.

Oba pracovníci by v co nejkratší době chtěli zahájit rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Boženy Němcové a části ulice Svatopluka Čecha. Čeká se pouze na signál od firmy ČEZ, abychom mohli pokládat kabely VO právě do jejich výkopů. Proto se také už nemohou dočkat. Jelikož firma ČEZ nebude provádět výkopové práce v ulici Krátká, proběhla v měsíci červenci rychlá činnost právě v této ulici, během dvou dnů byl položen kabel a následně zde byla umístěna nová lampa. Je dobře, že už i tato ulice je dostatečně osvícena.

 

28. Od ledna 2015 se bude v Českém Brodě třídit rostlinný olej a plechovky

V souladu se Zákonem o odpadech se v Českém Brodě již od roku 2011 třídí bioodpad. Nyní od ledna 2015 budeme také třídit na 11 místech ve městě v souladu s tímto zákonem plechovky a další železný odpad. V neposlední řadě rozšiřujeme třídění rostlinných a fritovacích olejů z domácností, ale i jídelen, případně restaurací. Tyto rostlinné oleje může každý občan, ale i podnikatelský subjekt (firma) odevzdat již od roku 2010 ve sběrném místě odpadu v Palackého ulici č. p. 339 v areálu technických služeb. Velké procento občanů tento systém využívá a také tím chrání a neznečišťuje městskou kanalizaci, což je výhodné pro snižování nákladů. Také železný odpad včetně plechovek můžete odevzdat již 5 let právě ve sběrném místě odpadu. Toto bude i nadále pokračovat včetně rozšíření tohoto sběru právě na území města. Tyto nádoby budou umístěny na místech, kde se nacházejí v současnosti kontejnery pro uložení šatstva a materiálu pro potřebné. Nádoby budou přístupné pro uložení komodit pro občany po dobu 24 hodin denně a budou vyváženy pracovníky TS vždy po naplnění při svážení košů minimálně 2x týdně. Žádné zvyšování nákladů nepředpokládáme. Nádoby pro uložení fritovacích a rostlinných olejů jsou označené: nádoby černé barvy s rozlišovacími samolepkami. Nádoby pro uložení plechovek a železného dopadu jsou označené: nádoby červené barvy s rozlišovacími samolepkami.

Co ukládat do nádoby určené pro uložení rostlinných olejů: Fritovací a rostlinné oleje z domácností a jídelen v plastovém uzavřeném obalu (PET láhve) – víko s otvorem je přizpůsobené velikosti zmiňované PET láhve

Co nevkládat do nádoby určené pro uložení rostlinných olejů: Neukládat motorové a jiné oleje, neukládat žádné oleje ve skleněném obalu

Co ukládat do nádoby určené pro uložení plechovek a železného odpadu: Plechovky od nápojů, konzervy, železný odpad velikosti přizpůsobenému otvoru

Co neukládat do nádoby určené pro uložení plechovek a železného odpadu: Ostatní odpad

Rozmístění nádob na území města vedle kontejnerů určených pro uložení šatstva:

1) Český Brod: umístění mezi Lidlem

2) Český Brod: před hlavní budovou nádraží

3) Český Brod: Škvárovna u parku

4) Český Brod: v ulici Žižkova u nemocnice

5) Český Brod: Náměstí Arnošta z Pardubic pod kostelem

6) Český Brod: areál TS Český Brod v Palackého ulici 339 u vchodu vedle závory (přístup od 06:00 – 14:30 hodin a v době otevření sběrného místa)

7) Český Brod: Mexiko v ulici Za Pilou

8) Liblice křižovatka ulic Školní a Bylanská naproti MŠ

9) Český Brod: Štolmířská (naproti bytovkám-u kontejnerového stání)

10) Český Brod: ulice Komenského –u sportovní haly)

11) Liblice: Ve Staré Vsi – u dětského hřiště Zkušební provoz bude zahájen 1. 1. 2015.

Děkujeme, že třídíte, chráníte životní prostředí

Ing. Miroslav Kruliš

 

27. Posílení sběrných míst bylo nezbytné

V měsíci listopadu došlo k rozšíření sběrných míst o tři kontejnery určené pro uložení textilu a šatstva pro potřebné občany. Tato nová místa vznikla v ulici Štolmířská, v ulici Komenského u základní školy, ale také v Liblicích u dětského hřiště. O jeden kontejner bylo posílené dosavadní místo v části Českého Brodu „Škvárovna“ v blízkosti parku. Tyto kontejnery, které již před rokem instalovala v Českém Brodě firma Diakonie Broumov, si občané velice oblíbili a textilem a dalším potřebným materiálem je plní velice rychle. V důsledku zdravé konkurence TS Český Brod uzavřely smlouvy s dalšími dvěma firmami, které tuto charitu podporují. V současné době tyto kontejnery můžeme využít na celkem 11 místech Českého Brodu a Liblic. (rozmístění kontejnerů – www.tsceskybrod.cz). Uvažujeme o rozšíření těchto míst také v Zahradech a ve Štolmíři. Cílem je vhodná docházková vzdálenost pro občany, možnost dojezdu a zastavení vozidlem, ale hlavně, aby tento materiál nekončil v nádobách na odpad a tím na skládce komunálního odpadu v Radimi. Na tato místa budou také instalovány v průběhu měsíce prosince nádoby, které budou určeny pro uložení plechovek, plechových obalů od nápojů a dalšího drobného železného odpadu. Tím splníme ustanovení Zákona o odpadech, které nás zavazuje třídit tyto komodity v následujícím roce 2015. Následovat budou také nádoby určené k uložení fritovacích a rostlinných olejů z domácností, školních jídelen i restaurací. Olej bude ukládán v plastových uzavřených obalech. Tyto komodity budou předávány firmám cestou Technických služeb Český Brod na základě povolení a uzavřených smluv. Svážení bude prováděno minimálně 2x týdně pracovníky TS při vyvážení městských košů a při kontrole kontejnerových míst bez dalšího navyšování provozních nákladů. Zkušební provoz bude zahájen 1. ledna 2015. Právě hledání dalších úspor v souvislosti s tříděním odpadu v Českém Brodě došlo k návrhu snížení poplatku za odpad pro občany pro rok 2015, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města 3. 12. 2014.

Děkujeme, že třídíte odpad

Ing. Miroslav Kruliš

 

26. Technické služby Český Brod převzaly novou plošinu

TS Český Brod převzaly dne 24. 10. 2014 novou vysokozdvižnou plošinu na podvozku Mitsubishi s dosahem 24 m. Je to přesně jeden rok a jeden měsíc poté, co převzali také kontejnerový vůz v rámci získané dotace a 10 velkoobjemových kontejnerů. Slavnostní akce proběhla v areálu TS Český Brod za účasti starosty města Bc. Jakuba Nekolného, místostarosty města Mgr. Pavla Janíka, ředitele TS Český Brod Ing. Miroslava Kruliše, zastupitelky Jany Kulhánkové a dalších pracovníků městského úřadu. Přítomni byli také zástupci firem podílejících se na dodání tohoto nového vozu a další hosté. Již před zahájením slavnostního dopoledne byla technika přistavena na ploše objektu technických služeb v Palackého ulici. Plošina v barvách technických služeb doplnila flotilu nových vozidel. Technické služby získaly v rámci výběrového řízení novou plošinu, která nahradí vysloužilý vůz zn. Avia s nástavbou s dosahem 13 m. Právě díky této technice se zvýší kvalita a dostupnost služeb nejen pro občany, ale také pro podnikatelské subjekty. V rámci slavnostního dopoledne seznámil ředitel TS Ing. Miroslav Kruliš účastníky této slavnostní akce s činností a vývojem TS. Po ukončení proběhla beseda a následně si všichni zúčastnění prohlédli novou techniku. Tento den se stal pro TS Český Brod tradicí. Již od roku 2009 se každoročně setkávají zástupci města s pracovníky technických služeb a společně přivítají novou techniku, která pomáhá zabezpečovat jednotlivé činnosti v souladu se zřizovací listinou. A co připravujeme v příštím roce? Doufejme, že to bude dokončený nový sběrný dvůr v Liblicích, nový víceúčelový nakladač v rámci získané dotace na pořízení vybavení sběrného dvora a víceúčelový traktor.

Ing. Miroslav Kruliš

Technické služby Český Brod

 

25. Technické služby Český Brod převzaly nový kontejnerový vůz a kontejnery

TS Český Brod převzaly dne 20. 9. 2013 nový kontejnerový vůz a 10 velkoobjemových kontejnerů pro uložení objemného a tříděného odpadu. Slavnostní akce proběhla v areálu TS Český Brod za účasti místostarosty města Mgr. Pavla Janíka, ředitele Ing. Miroslava Kruliše, zastupitelky Jany Kulhánkové a dalších pracovníků městského úřadu. Již před zahájením slavnostního dopoledne byla technika přistavena na ploše objektu technických služeb v Palackého ulici. Kontejnerový vůz v barvách technických služeb doplnil flotilu nových vozidel. Již ve čtvrtek byly také převzaty nové zelené velkoobjemové kontejnery, které nahradí ty letité. Dotace byla financována Státním fondem MŽP, EU a spoluúčastí technických služeb v celkové výši 3 200 000 Kč. Technické služby získaly v rámci výběrového řízení kontejnerový vůz typu Mercedes Axor 4x4, který nahradí vysloužilý vůz zn. Liaz a 10 velkoobjemových kontejnerů zn. Mulda. Právě díky této technice se zvýší kvalita a dostupnost služeb nejen pro občany, ale také pro podnikatelské subjekty. V rámci slavnostního dopoledne seznámil ředitel TS Ing. Miroslav Kruliš účastníky této slavnostní akce s činností a vývojem TS v rámci připravené prezentace. Po ukončení proběhla beseda a následně si všichni zúčastnění prohlédli novou techniku. Tento den se stal pro TS Český Brod tradicí. Již od roku 2009 se každoročně setkávají zástupci města s pracovníky technických služeb a společně přivítají novou techniku, která pomáhá zabezpečovat jednotlivé činnosti v souladu se zřizovací listinou. A co připravujeme v příštím roce. Doufejme, že to bude nová vysokozdvižná plošina s dosahem 19–21 m.

Ing. Miroslav Kruliš

Technické služby Český Brod

 

24. Rekonstrukce WC na náměstí Arnošta z Pardubic

Každý občan nebo návštěvník Českého brodu měl někdy potřebu použít zařízení městských záchodků. Za jejich provoz zodpovídají místní technické služby. Při jejich návštěvě potkáváte pracovnice technických služeb paní Hánovou a paní Šedivou. Pokaždé se máte možnost seznámit s čistotou a pořádkem na tomto pracovišti. Pracovnice se starají o provoz zdejšího městského zařízení velice odpovědně a svědomitě. Při jejich návštěvě okamžitě poznáte dle výzdoby, které svátky zrovna probíhají. V jarním a letním období zde můžete vidět velké množství vysázených květin. O jejich příkladném přístupu k plnění povinností svědčí i kladné zápisy v knize návštěv. Co nás ale rozhodně trápilo, je jejich zanedbaný technický stav. A proto musela po letech nastat změna k lepšímu. Již v loňském roce byla provedena pracovníky technických služeb oprava střechy a kotle. V letošním roce zde právě probíhá rekonstrukce hygienického zařízení, kde letitý žlábek, který pamatuje historii, je nahrazen novými moderními pisoáry. Také letité radiátory budou v měsíci únoru nahrazeny novými výrobky. V měsíci dubnu budou vyměněna stará dřevěná okna, která jinak narušují příjemný vzhled. Důležité je, aby se každý návštěvník cítil při použití tohoto zařízení příjemně a odcházel odsud s dobrým pocitem. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim pracovnicím za odvedenou práci a popřát jim mnoho dalších úspěchů.

Ing. Miroslav Kruliš

 

23. Technické služby Český Brod převzaly nový kontejnerový vůz a kontejnery

TS Český Brod převzaly dne 20. 9. 2013 nový kontejnerový vůz a 10 velkoobjemových kontejnerů pro uložení objemného a tříděného odpadu. Slavnostní akce proběhla v areálu TS Český Brod za účasti místostarosty města Mgr. Pavla Janíka, ředitele Ing. Miroslava Kruliše, zastupitelky Jany Kulhánkové a dalších pracovníků městského úřadu. Dotace byla financována Státním fondem MŽP, EU a spoluúčastí technických služeb v celkové výši 3 200 000 Kč. Technické služby získaly v rámci výběrového řízení kontejnerový vůz typu Mercedes Axor 4x4, který nahradí vysloužilý vůz zn. Liaz a 10 velkoobjemových kontejnerů zn. Mulda. V rámci slavnostního dopoledne seznámil ředitel TS Ing. Miroslav Kruliš účastníky této slavnostní akce s činností a vývojem TS. Také si všichni mohli prohlédnout a seznámit se s tímto novým vozidlem. (vizte fotogalerie)

 

22. Zklidnění dopravy v ulici Zborovská a Palackého

Na základě rozhodnutí vedení města provedl Odbor dopravy v Českém Brodě a Technické služby úpravu vodorovného a svislého značení ve Zborovské ulici. I. etapa umístění značení tvořeného betonovými city bloky začala již před měsícem, kdy pracovníci TS Český Brod prováděli natření těchto monolitů žluto-černými pruhy. Vlastní umístění tohoto značení bylo provedeno na ulici Zborovská dne 24. 11. 2011 za asistence Městské policie Český Brod. Značení umožní chodcům bezpečně a klidně přecházet po přechodech pro chodce v ulici Zborovská. Tím se zde i zklidní doprava, jelikož city bloky opticky řidiče donutí při vjezdu do města od Kounic zpomalit tak, aby nenarazili do těchto bloků. Dále zde byl osazen měřič rychlosti, který je nainstalován tak, aby upozornil rychle jedoucího řidiče zpomalit ještě před tím, než dorazí na kraj města ke značce, která oznamuje začátek obce. Ve druhé fázi se tyto bloky umístí na přechod pro chodce u Karmy, dále před karmou, v ulici Krále Jiřího u ZNN. Poslední etapa bude dokončena během zimního období nebo na jaře dle počasí, a to na ulici Palackého.

Cílem této akce je zklidnit dopravu a umožnit chodcům bezpečně přejít vozovku. (fotogalerie)

 

21. Zkušební provoz svozu bioodpadu

Dnem 1. 8. 2011 byl zahájen poprvé v historii Českého Brodu svoz bioodpadu přímo od obyvatel Českého Brodu, Štolmíře, Liblic a Zahrad. Občané města a spádových obcí využili možnost vyzvednout si v Technických službách Český Brod nové nádoby hnědé barvy určené na svoz bioodpadu. Nádoby, dva velkokapacitní kontejnery a nové vozidlo typu MAN byly převzaty od dodavatelských firem Mevatec a A-tec. Díky přidělené dotaci jsme mohli zahájit dne 1. 8. 2011 svoz bioodpadu. Dle rozpisu se svoz do konce roku 2011 provádí vždy 1x za 14 dnů a to: Český Brod vždy v pondělí, Liblice ve čtvrtek a Zahrady a Štolmíř v pátek. Od nového roku 2012 se bude provádět svoz vždy v sudém týdnu 1x za 14 dnů ve stejném rozsahu jako svoz směsného odpadu. Také směsný odpad se bude zkušebně vozit vždy v lichém týdnu 1x za 14 dnů. Bioodpad dle zkušeností z léta a podzimu roku 2011 se bude svážet každý týden v měsících červen, červenec a srpen. Také se uvažuje o podzimních měsících říjen a listopad, kdy by se vozil bioodpad každý týden. Bioodpad se bude vozit po celý rok, jelikož odpad z kuchyní domácností je touto cestou také možno likvidovat. Rozhodně nepatří do nádob pro svoz bioodpadu. Ostatní vytříděný odpad patří do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na 68 stáních po městě v rámci kontejnerových míst.

I díky přístupu většiny obyvatel se nebudou muset minimálně pro rok 2012 navyšovat poplatky pro svoz odpadu.

 

20. Škvárovna bude svítit

Vybrané ulice v lokalitě Škvárovna budou mít do konce října tohoto roku nové veřejné osvětlení. Jedná se o ulice Ruská, Pod Velkým vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská a cesta kolem garáží. „Práce na osvětlení jsou součástí rekonstrukce rozvodů nízkého napětí (NN) – ČEZ, které provádí firma FABRICOM CZ a. s.“, sděluje Ing. Miroslav Kruliš, ředitel Technických služeb Český Brod (TS). Firma FABRICOM CZ a. s. provádí výkopové práce a pokládku NN kabelů do země. Aby se ušetřily náklady spojené s výkopem, zásypem a zadlážděním, navázaly na jejich práci TS. „Jedná se o osazení 46 stožárů s osvětlovacími tělesy. Kabely 1kV, v délce asi 1900 m ukládáme do společného výkopu ke kabelům ČEZu“, vysvětluje Ing. Kruliš. Osvětlovací stožáry budou umístěné v zelených pásech mezi chodníkem a komunikací. V místech, kde není zelený pás, budou osvětlovací stožáry instalovány v chodnících co nejblíže silniční komunikaci, aby byla zajištěna co největší viditelnost pro motoristy. Vzhledem k osvědčeným mechanickým a optickým vlastnostem byl vybrán model svítidla ATOS od firmy Schreder. Tělo svítidla je vyrobeno z kvalitního plastického materiálu odolného UV záření a bude instalováno na výložník. Zaměstnanci z Odboru správy majetku města provádí pravidelné kontroly prací. Práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, kterou připravil pan Karel Sommer. Celková cena projektu je 1. 045. 675 Kč s DPH. „Vše probíhá bez problémů a podle stanoveného harmonogramu. Věříme tedy, že práce budou ukončeny nejpozději do konce října 2011“, oznamuje Ing. Kruliš.

Přejeme tedy obyvatelům Škvárovny světlo nejen v duši, ale i na cestě setmělými ulicemi.

Pozn. Jedná se o investiční akci, kterou za Technické služby Český Brod řídí p. Václav Malý jako hlavní organizátor akce. (vizte fotogalerie)

A kdy by se mělo rozsvítit nové veřejné osvětlení na Škvárovně? 21. 11. 2011 ve večerních hodinách

 

19. Rozmístění nových červených kontejnerů na elektroodpad v Českém Brodě a Liblicích

Tři zcela nové červené kontejnery se objeví ve městě Český Brod a Liblicích.

Kde budou umístěny?

V Českém Brodě v ulici Na Cihelně, v ulici Šafaříkova (naproti supermarketu Lidl a v Liblicích v ulici Bylanská.

Elektrospotřebiče bylo dosud možné vozit jen do sběrného dvora Technických služeb v Palackého ulici. Při občasných kontrolách bylo zjištěno, že například varné konvice nebo mixery končí v běžných kontejnerech, kam samozřejmě nepatří.

Výhodou těchto červených kontejnerů je i to, že jsou přístupné čtyřiadvacet hodin denně.

Nové kontejnery mají oddělenou část pro vybité baterie, které se vhazují dovnitř jiným otvorem.

„Z elektrospotřebičů je možné odkládat do nádoby všechny, které se vejdou do horního bubnu. Ten má rozměry třicet krát padesát centimetrů. Výjimkou jsou zářivky, obrazovky a LCD monitory. Ty do červených kontejnerů nepatří.

Podle zkušeností se právě drobná elektrozařízení objevují v popelnicích častěji než větší spotřebiče.

Lidé se s nimi totiž na rozdíl od televizoru na sběrový dvůr neobtěžují.

Červené nádoby budou pověření pracovníci vyvážet jednou měsíčně nebo podle potřeby.

Co tedy vhazovat do těchto kontejnerů:

kalkulačky, radia, drobné počítačové vybavení, telefony nebo discmany. Veškerá elektronika, která se vejde do tohoto přesně vymezeného otvoru.

Tak ať Broďákům slouží. (vizte fotogalerie)

 

18. Zkušební provoz

V rámci přípravy na sběr bioodpadu v Technických službách Český Brod testují nový zapůjčený vůz určený pro sběr odpadu typu DAF. Jedná se o nákladní vozidlo pro sběr odpadu postavené na tříosém podvozku. Zapůjčený vůz bude brázdit ulice Českého Brodu do pondělí 15. 11. 2010. V následujícím týdnu řidič Josef Hladík vyzkouší další vůz tentokrát postavený na podvozku MAN.

 

17. CYKLISTÉ VÍTÁNI – Úprava dopravního značení v centru města umožňující obousměrný průjezd cyklistů

Cyklistická doprava se v poslední době rozvíjí, a to zejména ve městech, kde je dokonce s ohledem na pozitivní vliv na omezování hluku a emisí žádoucí. Proto se i Český Brod rozhodl rozvoj cyklistické dopravy podpořit a přijmout některá nezbytná opatření.

Velkým problémem pro cyklisty byla přístupnost historického centra města, neboť ve městě je vybudován systém jednosměrných ulic, které usměrňují pohyb automobilové dopravy a do jisté míry zklidňují střed města. Navržené dopravní řešení umožní cyklistům, samozřejmě za respektování pravidel silničního provozu, projíždět oběma směry Tyršovou ulicí a ulicí Krále Jiřího včetně centrální komunikace mezi oběma náměstími. Cyklisté tak mohou dosáhnout přímého, resp. požadovaného napojení na cíl cesty za co nejkratší cestovní dobu.

Ke konkrétnímu dopravnímu opatření: ulice Krále Jiřího od křižovatky s ulicí Kollárova až po ulici Tyršova se změní z jednosměrné ulice na obousměrnou, ovšem se zákazem vjezdu všech motorových vozidel ve směru na náměstí a ve směru od ulice Tyršova po křižovatku s Husovým náměstím. Tento zákaz se nebude tedy týkat cyklistů a ti budou moci, na rozdíl od všech motorových vozidel, jezdit i těmito směry a hlavně vjet na náměstí ulicí Krále Jiřího. V této části ulice je navíc povoleno zastavování vozidel pouze pro nutné zásobování. V ulici Tyršova bude zřízen vyhrazený pruh pro cyklisty, kteří pojednou směrem z centra, směr do centra je pro cyklisty možný již nyní.

Detailní rozkreslení nutného dopravního značení je uvedeno na plánku.

Jinými slovy, pro řidiče motorových vozidel se v podstatě nic nezmění, jen bude jiné dopravní značení a samozřejmě se zvýší potřeba vzájemného respektování všech účastníku silničního provozu navzájem. Nutno podotknout, že toto opatření je navrženo v historickém centru města, kde již nyní platí určitá omezení včetně maximální dovolené rychlosti 30 km/h. V souvislosti se změnou dopravního značení bychom chtěli účastníky upozornit zejména na křižovatku před lékárnou (náměstí Arnošta z Pardubic), kde přednost v jízdě není upravena dopravní značkou a řídí se tzv. „pravidlem pravé ruky“. Řidiči přijíždějící od náměstí Arnošta z Pardubic budou muset dávat přednost v jízdě ještě cyklistům, kteří budou přijíždět ulicí Krále Jiřího směrem na náměstí. A zase cyklisté, kteří pojedou po ulici Krále Jiřího ve směru od ulice Tyršova, budou muset na této křižovatce dávat přednost v jízdě řidičům přijíždějícím od náměstí Arnošta z Pardubic, tedy zprava.

Věříme, že toto opatření přivítají nejen vyznavači ekologické formy přepravy, ale nakonec i řidiči motorových vozidel. Spokojenost s tímto opatřením však bude velmi záležen na vzájemném respektu všech účastníku a také dodržování pravidel silničního provozu.

 

16. Oprava komunikace novou metodou

Dne 28. 6. 2010 v 08:00 hodin započala oprava komunikace ulic Za Pilou, Pod Hájem a Sportovní metodou, která je nově využívána v ČR. Opravu provádí firma DIPOS s.r.o., která úzce spolupracuje s TS Český Brod.

Postup opravy:

Metoda spočívá v patentovaném zařízení a postupu opravy. Zařízení využívá k ohřevu opravovaného místa infračervený sálavý panel a pro doplnění chybějícího materiálu používá upravený recyklát, vznikající při frézování asfaltových povrchů. Díky dostupnosti tohoto, dá se říci odpadu, je ekonomika opravy postavena na zcela jinou úroveň. Oprava provedena naším strojem je opravou definitivní a díky schopnosti stroje pracovat celoročně může nahradit tzv. studenou balenou.

Použití tohoto materiálu k opravám má kromě nesporného ekonomického přínosu i svůj aspekt ekologický, kterým je účelná „likvidace“ nebezpečného odpadu. V neposlední řadě jeho celoroční dostupnost vás činí nezávislými na sezónních dodávkách směsi z obaloven. Naší metodou upravená směs má kvalitativně podobné vlastnosti jako materiál nacházející se v okolí opravovaného místa, čímž bylo odstraněno problematické splynutí mezi opravovanou plochou a nově dodanou čerstvou obalovanou směsí. Použitím našeho stroje navíc nevzniká přechodová spára, která je průvodním jevem současných oprav.

Nezbytnou součástí našeho stroje je nahřívací panel, který využívá k prohřívání opravovaného místa infračerveného spektra záření, jenž je emitováno speciálními vysokorychlostními přetlakovými hořáky. Infračervený ohřev byl zvolen pro jeho schopnost nahřívat nejen povrchově, ale díky jeho vlnové charakteristice i pronikat do hloubky materiálu. Naproti tomu ohřev plamenem působí degradaci povrchové vrstvy, kterou většinou spálí, aniž by proběhlo nahřátí nutné k opravě v hlubším profilu.

Jelikož nahřívaná plocha zahrnuje i blízké okolí opravovaného místa, spolehlivě likviduje praskliny vybíhající do stran a tím zabrání dalšímu pronikání vlhkosti.

Námi používaný opravárenský komplet je vybaven nádržemi na tekutý plyn, který je distribuován jak do zásobníku opravné směsi, tak i do dmychadel hořáku sálavého panelu.

 

15. Budování chodníku a úprava prostranství na adrese Rokycanova 1317

Na konci měsíce října byla dokončena přestavba chodníku a oprava kontejnerového stání v ulici Rokycanova 1318. Obyvatelé tohoto domu se rozhodli opravit poničené kontejnerové stání a chodník, který vede právě k domu č. p. 1317. Technické služby Český Brod na základě požadavku obyvatel poskytly na opravu požadovaný materiál. Práce na opravě pokračovaly velmi intenzivně a opravený chodník a kontejnerové stání je hotové. Je vidět, že mezi námi žijí občané, kterým není lhostejné, jak vypadá jejich město a především okolí bydliště. Jménem ředitele Technických služeb bych jim chtěl touto cestou poděkovat za zkrášlení veřejného prostranství.

 

14. Úprava koryta říčky Šembery – II. etapa

V pátek 13. 11. 2009 začala druhá etapa údržby koryta říčky Šembery. Na základě jednání mezi městem Český Brod, Technickými službami a Povodím Labe-střed probíhá spolupráce, jejímž výsledkem je pokračující údržba toku říčky Šembery, tzv. II. etapa od mostu komunikace Na Malechově po ulici Havlíčkova (u prodejny Pro Doma). Dále budou práce pokračovat v ulici Sokolská (u tenisu) směrem k hlavní silnici Praha-Kolín. Práce jsou prováděny pod dohledem p. Brandlové z Povodí-Labe Střed. (vizte fotogalerie)

 

13. Úprava hřbitovních prostor před svátkem zesnulých

V měsíci říjnu probíhala částečná úprava hřbitova, která vyvrcholila před tradičním svátkem – památkou zesnulých. Určitě si každý všiml, že dlouhodobě se na údržbě hřbitova podílí pracovník TS ČB, který zde pracuje 5 dní v týdnu v rámci šestihodinové pracovní doby. Jedná se také o opatření, že se zde během dne pohybuje osoba, která částečně odradí vandaly a lidi, kteří chtějí z některých věcí profitovat.

V letních měsících se podílel na sekání travnatých prostor v areálu hřbitova, úklidu odpadků, vyřezávání náletů dřevin. Nyní začíná sezona opadávání listí ze stromů, kde se právě v těchto dnech podíleli na této činnosti další pracovníci TS. Práce opětovně řídila naše zahradnice Petra Marková, která se této činnosti zhostila bravurně. Dochází také k údržbě hřbitovní zdi, nátěrům vstupní brány a vyřezávání náletů vně hřbitova. Práce budou pokračovat i v následujícím měsíci. (vizte fotogalerie).

 

12. Dokončení údržby venkovních prostor v Nemocnici Český Brod

Dne 9. 10. 2009 byly ukončeny práce venkovních prostor v místní nemocnici. Údržbu parkových ploch si u Technických služeb Český Brod objednal Odbor správy majetku města Český Brod. Jednalo se o posekání travnatých ploch, vyřezání hustého, několik let neudržovaného porostu náletů v parku, odvoz biomasy a dlouhodobě ukládaného odpadu zeminy a suti. Tyto práce probíhaly s přestávkami více jak 1 měsíc. Vystřídala se zde různá technika, kterou technické služby používají ke své činnosti, jako je kontejnerový vůz, multikáry, čistící vůz, nakladač UNC, štěpkovač, ruční sekačky, křovinořezy, ale také traktor se závěsnou sekačkou, která byla pořízena minulý měsíc do výbavy Technických služeb. Nesmím však zapomenout na kvalitní práci zaměstnanců technických služeb, kteří se podíleli na této činnosti. Veškeré práce v areálu nemocnice řídila Petra Marková – zahradnice TS ČB, které bych chtěl touto cestou poděkovat. Je třeba vyzdvihnout její organizační schopnosti, cit načasovat jednotlivé práce a především vliv na spolupracovníky, který se odvíjel od jejího osobního přístupu k práci. Všichni, kdo ji znají, vědí, že se jedná o křehké pohlaví, které se však svojí prací minimálně vyrovná v pracovní činnosti chlapům. Určitě bych nechtěl zapomenout na pracovníky, kteří již zmiňovanou techniku obsluhují a kteří patří k těm nejlepším v technických službách. Zvláště bych chtěl vyzvednout p. Jiřího Sála, Miroslava Šedivého, Václava Malého, Tomáše Kříže, p. Belasovou a další pracovníky. Dokončení údržbových prací je vidět na každém kroku. (vizte fotogalerie).

Souběžně probíhala údržba venkovních částí budov zaměřená na vyčištění okapů a střech této nemocnice. Na této činnosti se právě podílel p. Václav Malý se svojí vysokozdvižnou plošinou a dalšími spolupracovníky.

V další části úspěšné činnosti bude pokračovat údržba mnohaletých neudržovaných stromů v areálu nemocnice, na které se bude podílet firma se stromolezci, která se na tuto činnost zaměřuje a díky níž byla provedena také údržba stromů na místním hřbitově. Právě s touto firmou spolupracují technické služby, které provádí likvidaci odpadu větví a dřeva.

Díky úspěšným jednáním byly nastaveny parametry týkající se periodické údržby parkových ploch v nemocnici, pravidelného čištění komunikací včetně zimní údržby, která byla již započata v lednu 2009.

Ing. Miroslav Kruliš

Ředitel Technických služeb Český Brod

 

11. Oprava výjezdu ulice Nová-Liblice

Dne 8. 9. 2009 započala dlouho avizovaná oprava ulice Nová v Liblicích. Výjezd z této ulice na komunikaci vedoucí do obce Lstiboř byl již nepřehlédnutelný. Neodtékající voda, tvořící se kaluže a nespokojení obyvatelé. Nedostatky vznikly již před třemi lety, kdy se zde prováděla údržba a výměna kanalizace. Nedokončená práce, špatně provedené vyústění a prošlá záruka na stavbu, to bylo hlavní příčinou. Opravy se velice precizně zhostili pracovníci Technických služeb, konkrétně p. Šedivý, p. Hladík a p. Kovacs. A výsledek na sebe nedal dlouho čekat. (vizte fotogalerie)

 

10. Úprava pozemku Českých Drah v Klučovské ulici.

Dne 13. 8. 2009 po úspěšných jednáních s Českými Drahami a jejich zástupcem p. Křížem začala úprava pozemku ve vlastnictví Českých Drah. Pozemek se nachází v ulici Klučovská po pravé straně na stráni vedoucí podél trati. Pozemek nebyl již delší dobu udržován, docházelo zde k sekání trávy Technickými službami na pozemku těsně vedle této komunikace. Pozemek bude zbaven nežádoucích náletů dřevin a trávy pod zorným úhlem Odboru životního prostředí. Na úpravě se budou podílet také Technické služby Změna bude určitě ihned vidět. (vizte fotogalerie).

Údržba této části pozemku ČD byla dokončena dne 8. 10. 2009. Dle dohovoru s p. Křížem a p. Sedláčkem z Českých Drah bude údržba pokračovat v ulici Sportovní a Cukrovarské.

 

9. Dokončení nové fasády v Technických službách

Dne 14. 7. 2009 vrcholí práce na barevném provedení fasády v Technických službách Český Brod. Práce probíhaly v plném proudu již o víkendu a dokončovací práce budou ukončeny právě dnes v úterý 14. 7. 2009. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této činnosti podíleli. (vizte fotogalerie).

 

8. Převzetí nového čistícího vozu Bucher City Spider určeného na úklid chodníků a městských komunikací

Tak jsme se konečně dočkali. Dne 30. 6. 2009 jsme od firmy Hanes s.r.o. v dopoledních hodinách převzali nový čistící chodníkový stroj Bucher City Spider a čtyřkolku na úklid psích exkrementů. Slavnostní předání proběhne v sídle Technických služeb Český Brod dne 15. 7. 2009. Do té doby však stroje rozhodně zahálet nebudou. Dnes jsme je na odboru dopravy přihlásili do provozu a ve čtvrtek 2. 7. 2009 je můžete vidět při práci v ulicích města. Vedoucí střediska Jiří Sál se svým zástupcem Martinem Šedivým je budou mít neustále v permanenci. Flotila se připojila ke staršímu čistícímu vozu stejné značky, která již po 10 let provádí čištění ulic Českého Brodu a spádových obcí. Doprovázet je bude na každém kroku pojízdný vysavač s charizmatickým názvem Otík, kterého občané mohou již měsíc potkávat s obsluhou v ulicích města. A to není vše. V měsíci září k nim přibude výkonnější vysavač od firmy Haiteco, který je již objednán. Tímto bych chtěl poděkovat především místostarostovi města Jakubovi Nekolnému, vedoucí finančního odboru paní Jaroslavě Sahulové a všem zastupitelům města Českého Brodu, že mi pomohli tento plán pořízení flotily strojů realizovat. Ještě jednou děkuji za spolupráci. (vizte fotografie)