Reference

Naše kvalitní práce je odrazem zájmu a spokojenosti občanů Českého Brodu, spádových obcí,podnikatelských subjektů v Českém Brodě a okolí s našimi službami.

Svoz směsného a tříděného odpadu pro město Český Brod,Liblice,Zahrady,Štolmíř, Břežany, ,Kšely,Přehvozdí.Poříčany, Kounice (sklo), Pečky a spádové obce (sklo)

Nově zavedený svoz bioodpadu v roce 2011, svoz plechovek a organického oleje v roce 2015, šatstva v roce 2012

Zabezpečení čistoty města, údržby parků a zeleně pro město Český Brod a spádové obce, pro podnikatelské subjekty a nově pro obec Dobré Pole

Nasmlouvané činnosti pro firmy Peny a Lidl (reklamní panely, ruční sběr odpadu, zimní údržba)

Čištění a zimní údržba manipulačních a parkovacích ploch pro podnikatelské subjekty (firma Karma, pivovar Kostelec nad Černými lesy, Peny, Lidl)

Údržba veřejného osvětlení prostřednictvím vysokozdvižné plošiny pro město Český Brod, spádové obce a další subjekty (Peny Český Brod, Říčany), opravy veřejného osvětlení s důrazem na Husovo náměstí, náměstí Arnošta z Pardubic, park v Jungmanově ulici. Nově opravy VO v obci Syneč, Kšely, rekonstrukce solárního osvětlení v ulici Úvalská v Říčanech

Výstavba nového veřejného osvětlení v Českém Brodě-Škvárovna, Zborovská, Za Pilou, Pod Hájem, Kolárova ZuŠ,Liblice, obec Krupá., ale i pro další subjekty Říčany, Říčany Pacov v roce 2016, spoluúčast na akci Efekt 2016, 2017 týkající se výměny světelných bodů na LED lampy a rekonstrukce VO v Liblicích 2018 , vánoční ustrojení stromku Kounice, Přistoupim, Liblice, Štolmíř, Český Brod včetně vánoční výzdoby

Provoz sběrného dvora, spolupráce s firmou Asekol, Elektrovin, Rekla,Oil-možnost uložení veškerých elektrospotřebičů do velkokapacitních kontejnerů pro všechny občany nezávisle na místě trvalého bydliště

Zabezpečení zimní údržby pro město Český Brod, spádové obce, pro soukromé subjekty (Liddl, areál Pila-Billa)

Třídění a likvidace odpadu ve sběrném dvoře pro občany Českého Brodu, Štolmíře, Liblic a zahrad bezplatně, provoz nového sběrného dvora v Průmyslové ulici -Liblicích.

Příjem veškerých elektrospotřebičů ve sběrném dvoře bezplatně pro všechny občany nezávisle na místo trvalého pobytu. 

Osazení lamp VO v obci Krupá u Kostelece nad Černými Lesy ve dvou ulicích 

Spolupráce na sběru šatstva pro Diakonii Broumov od 10.1.2012, firmou Dimatex, Eko od roku 2013