Slovo ředitele

2009 

Vážení spoluobčané, podnikatelé Českého Brodu a spádových obcí,

dovolte, abych Vám představil nové webové stránky Technických služeb Český Brod a zároveň Vám nabídl alternativu změny činnosti této společnosti. Proměna nebude nijak jednoduchá, ale pevně věřím, že s Vámi občany tohoto krásného města to společnými silami dokážeme.

Tuto podporu a zájem z Vaší strany jsem pocítil ihned po svém nástupu do funkce ředitele. A věřte, nebylo pro mne vůbec jednoduché, zorientovat se v této problematice za tak krátkou dobu. Změna v činnosti technických služeb musí být razantní a okamžitá. Všichni zaměstnanci včetně mojí osoby by si měli uvědomit, že jsme tu především pro Vás občany. Právě Vaše spokojenost je a vždy bude tím hlavním měřítkem hodnocení naší práce. Především všímavost, podněty a komunikace s Vámi je pro nás velice cenná.

Nové webové stránky, které Vám představuji, mají přiblížit činnost naší společnosti, ukázat možnosti,které jsme schopni nabídnout. A nejen Vám občanům, ale i podnikatelům a spádovým obcím v regionu. Tyto stránky budou pravidelně doplňovány a aktualizovány o nové činnosti, Vaše náměty,názory a změny, které jsou nesmírně potřebné. Právě komunikaci s občany,především osobní kontakt s Vámi řadím ve své práci na první místo. Těm, kteří nemají k dispozici internet nabízím informace na vývěsce technických služeb vlevo vedle vstupu do areálu technických služeb v Palackého ulici. Další vývěsku jsme instalovali v dolní části náměstí pod kostelem vedle vývěsky s mapou Českého Brodu.

Nakonec Vás chci požádat o společnou nekompromisnost k vandalismu, ke znečišťování veřejných prostranství, parků,kontejnerových sběrných míst jako se to děje na sídlišti Na Cihelně.Také já si přeji, aby naše město bylo čisté s upravenými parky, krásnou zelení, příjemným posezením.

Chraňme společně naše životní prostředí - to nejdůležitější, co máme.

Ředitel Technických služeb
Ing. Miroslav Kruliš