Čistota města a údržba komunikací

Odpovědná osoba:
Jiří Sál-mobil 602156872,zástupce Marková Petra

V rámci střediska čistoty města TS zajišťují úklid městských částí Českého Brodu a spádových obcí Liblice, Zahrady, Štolmíř.

Čištění komunikací se provádí dle schváleného plánu (komunikace v majetku města), případně čištění komunikací v katastru Českého Brodu, ale v majetku Středočeského kraje dle zimního období a povětrnostních podmínek.

 -novým čistícím strojem Scarab (nákup proveden v dubnu 2012 řidič Jiří Sál

chodníkový čistící stroj City SPIDER (pořízen v roce 2009) - využití čištění komunikací a chodníků, které jsou k tomu uzpůsobené - řidič Jaroslav Šimek

( v Českém Brodě chodníky - s asfaltovým povrchem, zámkovou dlažbou, dlaždicový povrch, travnatý povrch)

- chodníkový vysavač (sací trubice) s názvem Otík-čištění okrajů komunikaců, chodníků, parkových cest, náměstí a prostranství dle personálního stavu a povětrnostních podmínek

-čtyřkolka HONDA se sacím zařízením- určená k likvidaci psích exkrementů řidič Petra Marková

- k úklidu veřejných prostranství, likvidaci černých skládek a příkopů podél komunikací využíváme pracovníků určených k vykonávání alternativních trestů,veřejně prospěšných prací a pracovníků určených k vykonání veřejné služby.

TS Český brod zajišťují:

 • strojní a ruční čištění komunikací a chodníků
 • odstraňování trávy a plevele z povrchu komunikací a chodníků (veřejná služba)
 • odvoz odpadu z městských košů, úklid kontejnerových míst určených pro ukládání tříděného odpadu
 • opravy, údržba laviček, zábradlí, údržbu dětských hřišť a instalaci odpadkových košů a držáků pro sáčky na psí exkrementy
 • instalace držáků na sáčky určených pro uložení psích exkrementů a jejich pravidelné doplňování
 • vánoční výzdobu města
 • jarní úklid města-spočívá v odstranění zbytků posypových hmot na svěřených místních komunikacích a chodnících
 • podzimní úklid města-spočívající v úklidu komunikací, chodníků, parkových ploch, hřbitovů od listí, větví a odpadků
 • denní úklid města-odstraňování nepořádku v ulicích města, kolem sběrných míst na tříděný a komunální odpad na veřejných prostranstvích města, ruční sběr odpadků. 
 • sběr a likvidaci psích exkrementů prostřednictvím komunální techniky
 • ruční sběr odpadků v katastru města včetně škarp podél komunikací k hranicím města a spádových obcí
 • každodenní sběr odpadků ručním způsobem
 • čištění kanálových vpustí
 • čištění komunikací, parkovišť a odstavných (manipulačních ploch) prostřednictvím proudu vody kropícího vozu ve městě Český Brod, pro fyzické osoby a podnikatelské subjekty 

Zimní údržba komunikací a chodníků:

 • odstraňování sněhu z povrchu komunikací a chodníků v rámci zimní údržby posypovými vozy se sypací nástavbou
 • odstraňování sněhu a náledí včetně posypu chodníků sněhovými frézami, čtyřkolkou Honda s neseným pluhem a posypovým zařízením včetně ručního odstraňování sněhu
 • posyp komunikací a chodníků inverbními materiály
 • odstraňování nebo zmírnění kluzkosti zasněžených komunikací
 • zimní pohotovost osádek k zabezpečení zimní údržby dle plánu zimní údržby města, Štolmíře, Liblic a Zahrad
 • údržba městských parkovišť a parkovišť obchodních subjektů a organizací na základě smluvního dojednání 

Údržba pozemních komunikací:

 • opravy asfaltových svršků komunikací a chodníků (opravy výtluků)
 • opravy, údržba a rekonstrukce svislého a vodorovného dopravního značení
 • sečení škarp a náspů v blízkosti komunikací traktorem a závěsnou sekací technikou