O nás

Komunální služby města Český Brod byly založeny v roce 1951 z převzatých původních živnostenských provozen.K rozvoji služeb (Komunální služby města Český Brod) došlo především po roce 1966, kdy podnik měl 105 zaměstnanců a za obtížných podmínek pracoval v 28 provozovnách.V roce 1972 bylo započato s výstavbou areálu v prostoru bývalého zahradnictví kam byly umístěny provozovny dopravní služby, knihařství, pohřewbní služba.Od 1.1.1973 spadají pod Okresní podnik služeb v Kolíně.  .  

Na základě plenárního rozhodnutí MěstNV v roce 1966 bylo s platností zřízeno Rozpočtové zařízení pro komunální služby MěstNV v Českém Brodě od 1.1.1967.

Již před tímto datem zřídil tehdejší MěstNV v roce 1965 zařízení,které bylo vytvořeno o celkovém počtu 4 pracovníků zajišťující úklid města a údržbu zeleně. Současně se založením nové organizace začala postupná výstavba dnešního areálu - sídla Technických služeb. Předmětem činností již od založení Rozpočtového zařízení byla údržba místních komunikací a chodníků, údržba zeleně a veřejného osvětlení.

1.1.1971 byly zřízeny Technické služby - Rozpočtové zařízení MěstNV v Českém Brodě. Založení samostatné organizace bylo schváleno usnesením Městské rady dne 20.11.1991, usnesení zatupitelstva ze dne 21.11.1991.    Od 1. ledna 1992 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339.

Tato forma je platná i dnes a organizace podniká v oblastech odpadů, veřejného osvětlení, údržby komunikací a chodníků, veřejné zeleně, čištění města, hřbitovních služeb, dopravního značení, instalace reklamních poutačů, obsluhy věžních hodin, rovněž se podílí na zabezpečení různých společenských akcí konaných ve městě.

Naším cílem je vybudovat kvalitní společnost, která bude plně mechanizovaná s minimálním podílem manuální práce a co nejmenšími náklady na provoz. Snižování nákladů, kvalitní práce pro občany a podnikatelské subjekty je naší prioritou.