Veřejné osvětlení - výstavba a správa v Českém Brodě a Středních Čechách

Tel.: 602 156 854

Odpovědná osoba:
p.Malý Václav- telefon 602156854 Zastupuje Otta Svoboda mob. viz kontakty

Středisko veřejného osvětlení zajišťuje správu sítě veřejného osvětlení a údržbu světelné signalizace ve městě Český Brod, spádových obcí a privátním sektoru. Provádí rekonstrukci veřejného osvětlení - výměnu svítidel a světelných zdrojů. K této činnosti využívá speciální montážní plošinu na podvozku MP-13 s dosahem 26m.

 

Nabízíme výstavbu a správu veřejného osvětlení včetně instalace solárních světel ve Středních Čechách:

 • veřejné osvětlení – výstavba,údržba,rekonstrukce,správa,revize
 • Elektromontáže - dodavatelským způsobem, projekce
 • revize elektrických zařízení (zajišťujeme dodavatelsky)
 • práce na budovách, veřejné zeleni s vysokozdvižnou plošinou Canter s dosahem 24m i bočním dosahem
 • Vyjadřování k inženýrským sítím (kabelů VO a SSZ)

Provádíme výstavbu a správu venkovního osvětlení vč. revize:

 • výstavbu soustav venkovního osvětlení včetně revize
 • údržbu VO včetně dodávky materiálu (smluvní jednorázová, pravidelná)
 • údržbu rozvaděčů,rozvodů VO, repasy osvětlovacích těles

Zajistíme modernizaci osvětlení včetně instalace solárních světel:

 • modernizaci osvětlovacích soustav moderními úspornými svítidly
 • instalaci solárních světel
 • projektovou činnost VO
 • pokládku kabelových vedení (výkopové práce, zásyp výkopů)
 • vyhledání poruch kabelů a následné opravy

Dále zajišťujeme:

Dále zajišťujeme instalaci reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení za poplatek (viz ceník služeb)

Realizované projekty veřejného osvětlení:

V posledním období jsme realizovali tyto projekty v městech a obcích ve Středních Čechách:

 • rekonstrukce veřejného osvětlení a instalace solárních svítidel Říčany u Prahy
 • správa a údržba veřejného osvětlení obcí Kšely, Přistoupim, Roztoklaty 

 

Připravujeme a realizujeme:

Ve finální části je projekt regulace elektrické energie.Půjdeme cestou úspory elektrické energie jako další města,např.Zlín,Vsetín,Kladno.

Již při výstavbě VO v ulici Palackého v měsíci říjnu byl projekt úspory elektrické energie realizován.Pokračuje se také  napojením dalších přilehlých ulic. Bližší informace v Technických službách Český Brod.

V roce 2016 a 2017 proběhl v Českém Brodě dotační cyklus s názvem Efekt s výměnou cca 420 světelných bodů, proběhla taktéž rekonstrukce VO Zborovská, Škvárovna, Za Pilou, části Za Nemocnicí a Wolkerova, ulic K Dolánkám, 28.října, Tuchorazská, Jungmannova, Jeronýmova, Na sídlišti Na Cihelně, v roce 2018 v Liblicích včetně ulic Na Parcelách. 

Instalace LED lamp v ulici Ve staré vsi (Liblice) 7 LED-kových lamp v r. 2018