Aktuálně

Sběrný dvůr bude dne 28.9.2022 uzavřen z důvodu státního svátku.

ošetřování komunikací a chodníků chemickou cestou

V měsíci srpnu a září bude provedena nezbytná likvidace plevelů na chodnících a části komunikací chemickou cestou. Ošetření chodníků a komunikaci bude provádět prověřená firma p. Marcel Kašík se svými pracovníky. Tato skupina již 4 rokem ošetřuje chemicky komunikace a chodníky ve městě Úvaly. Ošetření chodníků se bude provádět s největší opatrností a bezpečností roztokem gliko clasic strong přípravkem, který se rychle odbourává. Vzhledem k personální situaci pracovníků TS, nabídkou personálních sil na trhu a vzhledem ke stavu chodníků je to nezbytné. Po aplikaci se výsledek projeví po 10-14 dnech.  Za pracovníky TS Český Brod bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si před vlastní nemovitostí čistí chodníky at již mechanicky nebo chemicky. Moc nám pomáháte.