Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

 Aktuální činnost TS Český Brod od 24.12. 2018- 1.1.2019

24.12.-28.12.2018 sudý týden- svoz bioodpadu, směsný odpad firmy, podnikatelé, Poříčany (24.12.2018)

31.12.2018 a 1.1.2019 (lichý týden) svoz směsného odpadu, podnikatelé  

27.12. 2018 svoz papíru sudý týden mimo domácností

28.12.2018 svoz plastů včetně domácností

24.12.2018-1.1.2019 zajištění zimní údržby 

 

Aktuální činnost TS Český Brod od 17.12.2018-23.12.2018

17.12.2018 svoz směsného odpadu, podnikatelé, Český Brod, firmy, živnostníci a Poříčany

17.12.-21.12.2018- svoz směsného odpadu Český Brod, spádové obce, plastů včetně domácností, papíru včetně domácností 

-zajištění zimní údržby, úklidu odpadu z městských košů, kontejnerových míst 

 

Aktuální činnost TS Český Brod od 10.-16.12.2018:

10.12.2018 svoz odpadu, podnikatelé a obec Poříčany směsný odpad

10.-14.12.2018 svoz bioodpadu, plastů včetně domácností, papíru mimo domácnosti (sudý týden)

-zajištění zimní údržby, svozu košů a kontrola kontejnerových míst 

-instalace dopravního značení Škvárovna 

-čerpání dovolené a NV 

 

 

 

 Aktuální činnost TS Český Brod od 3.12.2018-9.12.2018

3.12.2018 svoz směsného odpadu podnikatelů, firem, živnostníků

3.12.2018-7.12.2018 svoz směsného odpadu (lichý týden)

5.12.2018 svoz papíru kontejnerová místa a nádoby z domácností (lichý týden)

6.12.2018 svoz plastů kontejnerová místa a nádoby z domácností (každý týden)

4.12.2018 stěhování nábytku pro MÚ p. Šarochová

3. 12.-5.12.2018 příprava svislého dopravního značení pro Škvárovnu

                          příprava parkoviště u cukrovaru

                          výdej nádob plasty, papír v areálu TS

3.12., 5.12., 7.12. 2018 svoz odpadu z městských košů, kontrola kontejnerových míst

3.12.-9.12. 2018 zimní pohotovost

                         zajištění inventur

                         zajištění pohřebních obřadů a údržby hřbitova

zajištění provozní doby sběrného dvora (od 21.12. 2018 provoz SD zrušen)  

 

 

 

Aktuální činnost TS Český Brod od 26.11.-2.12.2018

27.11. a 30.11.2018 svoz skla Český Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady, SD, náměstí, vesnice mimo Břežan 

26.11.2018 svoz odpadu směsného podnikatelé, firmy, obec Poříčany

26.11.2018-30.11.2018 sudý týden svoz bioodpadu, (od května do listopadu každý týden)

28.11.2018 svoz papíru , svoz papíru z domácností vždy za 1x 14 dnů, lichý týden (nádoby z domácností)

29.11.2018 svoz plastů, svoz nádob z domácností každý týden vždy v 06.00 hodin vyndat před nemovitost na ulici

26.11.-30.11.2018- přípravy na Advent, vánoční osvětlení, Advent 2.12.2018

26.11-30.11.2018 příprava provizorního parkoviště v Cukrovaru

Příprava zakoupených značek pro Škvárovnu v areálu TS

26.11.2018-30.11.2018 výdej nádob na plast a papír v areálu TS

naložení bio na DEPU

svoz košů a kontrola kontejnerových míst pomdělí, Středa, pátek

zabezpečení provozu sběrného dvora, obřadů na městském hřbitově a provoz městských WC včetně akce Advent 2.12.2018 

Aktuální činnost TS Český Brod v týdnu od 19.-25.11.2018

19.11.2018 svoz směsného odpadu podnikatelé, firmy a soukromé podnikatelské subjekty (každý týden-52 týdnů v roce)

19.11.2018 - 23.11.2018 svoz směsného odpadu Český Brod dle harmonogramu

19.11.2018-23.11.2018 svoz bioodpadu sudý týden (od května do listopadu každý týden) 

21.11.2018 svoz papíru Český Brod a spádové obce

22.11.2018 svoz plastů Český Brod a spádové obce

19.11.-23.11.2018 likvidace listí a úpravy parkových ploch

-příprava svislého dopravního značení akce Škvárovna

-přebírání VO v rámci akce Efekt 2018 Český brod, Zahrady, Liblice

- příprava akce Advent 2.12.2018 a slavnostního osvětlení města

- pohřební obřady a údržba městského hřbitova

-zahájení likvidace spadlé zdi na městském hřbitově 

-zajištění provozu SD v Liblicích 

-čištění komunikací

-sběr odpadků ve městě

-opravy veřejného osvětlení 

Aktuální činnost TS Český Brod v týdnu od : 12.11.- 18.11.2018

12.11.2018 svoz odpadu podnikatelé a firmy- směsný odpad (každý týden, 52 svozů za rok), svoz směsného odpadu Poříčany

12.11.2018 - 16.11.2018 svoz bioodpadu (sudý týden)  květen - listopad každý týden v roce, 

- příprava techniky na zimní provoz (zajištění zimní údržby od 1.12.2018)

-ošetřování techniky po ukončení letní sezony

-14.11. 2018 svoz papíru v Českém Brodě a spádových obcí (každá středa v týdnu)

-instalace dopravního značení na Škvárovně- nové stání vozidel 

-15.11.2018- svoz plastů v Českém Brodě a spádových obcí (každý čtvrtek)

13.11.2018 svoz sklo Břežany, Pečky, náměstí Český Brod, SD Liblice 

- příprava materiálu a součástí na vánoční výzdobu města, oprava světel ve městě + součinnost s f. Eltodo na akci efekt 2018 (odvoz starých vysloužilých lamp, průřez stromů (Liblice), atd.

-údržba hřbitova a příprava na vánoční svátky, zajištění obřadů p. Hnida

-odvoz kontejnerů ze SD 

--naložení bioodpadu uloženého na DEPU v Jatecké ulici z ošetřování parkových a zelených ploch

-zajištění provozu SD

-zajištění provozu městských WC 

- pokračování údržby zelených ploch, dřevin ulice Štolmířská a sídliště Na Cihelně (po ukončení akce Žižkova) 

-úklid garáží a přidělených budov, příprava na převzetí nádob na plast, papír 

- dle povětrnostních podmínek- čištění města, likvidace listí z parkových ploch a hřbitova

- kontroly sportovišť, dětských hřišť, značení - vandalismus

  

 

 

Vyhlášení zimní pohotovosti v TS Český Brod prosinec 2018- březen 2019                                          

Jaroslav Líbal, Jiří Sál, Petra Marková, Roman Sklenář, Otto Svoboda, Mirek Šedivý

Od soboty 1.12.2018  do 31.3.2019 byla vyhlášena zimní pohotovost v souladu s nařízením města Český Brod.

Vedoucí: Jiří Sál M-26 se sypací nástavbou 8S0 69 40

Zástupce pro oblast komunikací a parkovišť:

J. Líbal- traktor s radlicí S 00 7470

Zástupce pro oblast chodníků a prostranství

Petra Marková- čtyřkolka s radlicí a přípojným vozíkem-při pokrývce do 5cm

-sněhová fréza- při pokrývce vyšší jak 5 cm

Otto Svoboda – Mercedes Axor s posypovou nástavbou, Multikára M 29 s posypovou nástavbou

Mirek Šedivý- součinnost ruční posyp přechodů pro chodce, chodníků, autobusových zastávek

Telefonické spojení:

Služební telefon 602 156 872 J. Sál

Služební telefon 601 574 516 Petra Marková

Služební telefon 601 574 515 Jaroslav Líbal

Služební telefon 734 752 719 Roman Sklenář

Všichni příslušníci zimní pohotovosti jsou na spojení 24 hodin.

Vyzvednutí posypové soli:

SÚS-PSVS pohotovostní telefon p. Sýkora: 724 773 882

Cestou PSVS- Jateční ulice

Zapisování množství do sešitů a ověření podpisu pracovníkem PSVS

 

Pohotovost: evidence

Evidovat pohotovost vždy od ukončení pracovní doby 14.30- 06.00 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek celých 24 hodin

-v případě zásahu:

Evidovat  počty hodin mimo pracovní dobu pracovníka                 od 14.30-06.00 hodin a v době svátků + sobota a neděle

 

Ing. Miroslav Kruliš

Ředitel

Technické služby Český Brod

 

 

Přesun deponie:
V rámci zahájení jarních prací přesouváme deponii do nově zakoupeného areálu ZZN Krále Jiřího:
 
Realizace žádosti o dotace – nádoby do domácností na plast, papír:
Na základě žádosti o dotaci pro nákup nádob do domácností – plast, papír připravujeme realizaci akce v roce 2018. Termín vydávání nádob bude ještě upřesněn.
 
Příprava nákupu elektromobilu pro svoz odpadů z městských košů:
V souvislosti se snižováním nákladů připravujeme v rámci dotačních programů pořízení elektromobilu – multikáry s využitím pro svoz odpadů z městských košů a kontrejnerových míst
Nyní celou dotaci připravujeme, realizaci předpokládáme na přelomu roku 2018 / 2019
 


více >

Dne 28.1.2019 budou zveřejněny návrhy rozpočtů PO na 2019 - http://urednideska.cesbrod.cz:8090/ud/index.html - zveřejnění je nutné doložit auditorům, předpokládaný termín projednání na radě města 13.2.2019.

TS Český Brod získaly dotaci na zastřešení sběrného místa odpadu v areálu technických služeb v Palackého ulici č. p. 330 od firmy ASEKOL. Získáním dotace jsme mohli zatřešit část sběrného místa odpadu, která slouží občanům Českého Brodu. Na tomto místě mohou občané v pracovní době TS od 06.00 hodin do 14.30 hodin odložit jakýkoli elektroodpad. Jedná se o všechny elektrospotřebiče, videa, televize, CD přehrávače, rádia, elektrickou výzbroj, fény, elektrické hračky kromě ledniček, praček, bojlerů, myček, které leze uložit do velkokapacitních kontejnerů na sběrném dvoře v Liblicích Průmyslové ulici nebo si objednat přepravu cestou TS Český Brod.Díky firmě ASEKOL se povedla zase jedna z věcí, které jsme si dali za úkol v letošním roce. 

více >

 Obcím a firmám nabízíme efektivní způsob čištění komunikací a ploch, vysávání shrabaného listí, veřejných prostranství, odstavných ploch, parkovišť, dvorů, dvorků, ale i velkokapacitních hal.

 více >

 Obcím a podnikatelům nabízíme k pronájmu  vysokozdvižnou plošinu s dosahem 26 m vhodnou na kácení a prořez stromů, čištění okapů a střech
a další výškové práce v oblasti středních Čech.

K vysokozdvižné plošině zajišťujeme obsluhu
a pomocníka.

 

Po dobu nemoci pracovníka veřejného osvětlení p. Václava Malého zastupuje p. Otto Svoboda mobil 602204508

(objednání vysokozdvižné plošiny, poruchy na veřejném osvětlení města, porucha jednotlivých lamp VO) více >

 Nabízíme svážení skla svozovým vozem za výhodnou cenu, svážení skla pro obce v oblasti Středních Čech – Kostelec nad Černými Lesy, Kolín.

 

 více >

TS Český Brod vlastní kontejnerový vůz, který získaly v rámci dotace cestou státního fondu MŽP a EU. Tento vůz zajišťuje odvoz veškěrého odpadu, suti, návoz kompostové hlíny a štěrku v rámci činností pro město Český Brod, ale i pro občany města, firmy a podnikatelské subjekty.
V návaznosti na to jsou k dispozici nové kontejnery a tím celkové zkvalitnění služeb pro občany.více >

   TS ve spolupráci se společností Eko-kom, vyvinuli mobilní aplikaci, která jejím uživatelům usnadní třídění odpadu. Aplikace je zatím dostupná na platformě Android a iOS, o verzi pro Windows se zatím jedná.

   Aplikace obsahuje interaktivní mapu kontejnerových míst, se stručným popisem odpadů, které se dají na těchto místech uložit. Tato mapa je postavená na mapách Google, takže umožňuje zaměření vaší polohy pomocí GPS a najití nejbližšího místa, kde můžete svůj odpad odložit.

   Dále v aplikaci naleznete kompletní seznam všech míst, kam je možno odpad odkládat a po rozkliknutí konkrétního stanoviště můžete nahlašovat plné nebo poškozené kontejnery.

   Nakonec v aplikaci najdete popis Českobrodských sběrných dvorů, pro případ, že se budete zbavovat odpadu, který do kontejnerů na separovaný odpad nepatří. Dále kontakty na pracovníky TS a odkazy na důležité informace, jako je např. harmonogram svozu odpadu apod.

   Momentálně ještě pracujeme na push-up notifikacích, které budou uživatele upozorňovat na různé aktuality z města.

   Aplikaci je možné stáhnout z Google play a App store. Jako heslo do vyhledavače napište trideni odpadu a z nabídky aplikací vyberte tu pro Město Český Brod.

TS Český Brod předaly za rok 2015 celkem 45 600 kg oděvů a šatstva organizaci Diakonie. Tím se Český Brod umístil na celkovém 4. místě v množství odevzdané suroviny. Konkuroval městům jako je Vlašim nebo Kolín, které se umístily právě před Českým Brodem. Děkujeme.

Za rok 2016 předaly TS Český Brod celkem 49 810 kg, což je 7 místo v ČR.více >

Od 25.1. 2016 vždy v pracovní době (06.00-14.30 hodin, přestávka na oběd 11.00-12.00 hodin)se budou v areálu TS Český Brod v Palackého ulici 339 vydávat nové popelnice o velikosti 140l a 240l na základě uzavřené smlouvy mezi TS a občanem do bezplatného pronájmu. Nádob je dostatečné množství,Přednostně obdrží nádoby občané Českého Brodu, Zahrad, Štolmíře a Liblic, kteří dle uzavřených smluv ještě nádobu nevlastní.více >
Ve spolupráci s městem připravujeme projekt podzemních kontejnerů. Předpokládáme 2 stání umístěné na náměstí. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci, v příštím roce 2016 by měla být realizace projektu.

Bylo dokončeno :

 • rekonstrukce 5 ks lamp v ulici Školní kolem fotovoltaiceké elektrárny k mostu přes Šemberu-termín březen 2015
 • rekonstrukce a vybudování nového osvětlení v ulici Komenského (2 ks lamp VO + 2ks lamp pro osvětlení nového přechodu pro chodce - dokončeno 5.7.2015 a položení kabelového vedení směrem k disku
 • rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova, Jungmanova, Lázeňská, nasvícení přechodů , jejich přemístění vzhledem k bezpečnosti chodců termín - dokončení červen 2015
 • osazení sloupu VO a položení kabelu včetně napojení v ulici Krátká
 • položení kabelů jako přípolož v ulici Žižkova včetně zaměření pouzder pro kampy VO od ulice Bezručova až k parkovišti na konci nemocnice - termín dokončení 8.7.2015
 • realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Svatopluka Čecha, ulici Krátká a Boženy Němcové
 • rekonstrukce ulice Radlická v Úvalech (9 lamp) dokončeno 30.10.2015
 • dokončena rozsáhlá oprava VO U Studánky, Lukavského, Fr. Macháčka konec ledna 2016
Nyní provádíme a připravujeme  tyto práce:
-veřejné osvětlení a nasvícení přechodu pro chodce v ulici Na Vyhlídce u školy a 2 ks lamp VO ke škole (chanoska)-dokončení do konce června 2017
-vybudování veřejného osvětlení z ulice Bezručova do areálu školy a osvícení areálu před novou školou v nemocnici-dokončení do konce měsíce srpna
-výměna kabelů a likvidace starých lamp v ulici Na Cihelně, 28.října, Jungmannova u parku a bytovek, Jeronýmova- po zpracování projektové dokumentace, bude dokončeno po etapách dle finančních prostředků, pravděpodobně do konce roku 2017
-dotace- osvětlení Efekt - podílení se na výstavbě v případě přiznané dotace- Liblice a část čtvrti Bedřicha Smetany
-v případě nepřiznání dotace- výstavba VO Liblice v Ulici Na Parcelách (dokončení polovina roku 2018)
-likvidace starých lamp a výměna starých kabelů v ulici Jeronýmova, Jungmannova u parku, 28.října, Na Cihelně -rok 2018
-vybudování 4 ks nových světel v ulici Rokycanova za ulicí Roháčovou-duben 2018 

Otevírací doba sběrného dvora v Liblicích od 1.7.2015:

Úterý od 14.00-18.00 hodin
Středa, pátek od 13.00-17.00 hodin
Sobota od 08.00- 16.00 hodin

Otevírací doba sběrného místa odpadu v Palackého ulici Český Brod - omezení od 1.7.2015:

pondělí - pátek od 06.00-14.30

Sběrné místo odpadu bude nadále sloužit pro starší občany, invalidní občany, kteří přivezou níže uvedené komodity na kárce, kolečku, vozíku případně donesou v ruce (bioodpad-tráva, listí, odpad rostlinný ze zahrádky, jablka, jiné druhy ovoce, zeleniny, dále větve. z ostatního odpadu pouze elektro, televize, videa, vše co se týká elektra mimo ledniček, praček, mikrovlnek. Dále je možné uložit, plasty, papír, sklo, plechovky, tetrapaky. Jiné komodity lze uložit pouze v Liblicích v novém sběrném dvoře. Odvoz lze objednat dle ceníku v areálu TS Palackého ulici.

Fritovací olej z domácností lze zdarma uložit do sběrného dvora.
Tím se ušetří prostředky za údržbu kanalizace - nevznikají "špunty" v kanalizacích, což umožní snižování cen vodného.


Rozmístění nádob na tříděný odpad v Českém Brodě
tabulka s přehledem ke stažení zdeOd 10. 1. 2012 je umístěn mezi prodejnami Lidl a Penny kontejner na sběr šatstva, který je vyvážen diakonií Broumov. Dále je možné šatstvo ukládat do kontejneru v areálu TS.
TS Český Brod byly nejlepší ve sběru šatstva v ČR za rok 2012.

Diakonie Broumov

od 1.1.2016-31.12.2016 celkem svezeno 49 810 kg šatstva a textilu, což je 7 místo v ČR

- v rámci města Č. Brodu a spádových obcí byly umístěny zvony, předpoklad snížení nákladů na cca o 50%
- ostatní větší sklo (tabule, atd.) lze uložit ve sběrném místě odpadu v Palackého ulici 339 pro Broďáky zdarma.

Zvony se z důvodu snížení nákladů vyváží až na objednávku, kontrolu naplnění provádí posádky TS každý týden při odvozu plastů

 Potřebujete se zbavit pračky, ledničky, videopřehrávače nebo jiného elektrospotřebiče? Využijte k tomu velkokapacitní kontejner v areálu  nového sběrného dvora v Liblicích (Průmyslové ulici u čističky odpadních vod)

Uložení do kontejneru je v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma.

 

Plán úklidu komunikací a chodníků ve správě Technických služeb Český Brod (dle zveřejněného rozpisu se úklid provádí cca v jednom týdnu v měsíci dle ročního období a klimatických podmínek)
Pondělí: Husovo náměstí, náměstí Arnošta z Pardubic, Krále Jiřího, přednádraží, Kolárova, Šafaříkova, Tyršova, sportovní k viaduktu,Žitomířská (zkrácena),Komenského, Želivského, Na louži ,Masarykova, Suvorovova, Vítězná, 5.května, Miškovského, Sokolovská, Na Vanderkách, Na Vyhlídce, Maroldova, Jana Koziny, Štolmířská, Mozartova, Bedřicha Smetany
Navíc: chodníky Žitomířská, Prokopa Velikého na Malechov, Jana Kouly k viaduktu-přechod do Zborovské, Žižkova s důrazem u nemocnice
Úterý: 28.října, Na Cihelně, Rokycanova, Jeronýmova, Na Bělidle ,K Dolánkám, Sokolská, Tuchorazská,park u pivovarského rybníka, Havlíčkova u Prodoma, Ul. Františka Macháčka, U Studánky, Jiřího Wolkerova, Ke Spravedlnosti, Zárubova, Trstenická ,Mikoláše Alše, Za nemocnicí, Svatopluka Čecha,Krátká Navíc: chodníky Palackého, Havlíčkova, Suvorovova
Středa: Sportovní za viaduktem, Na Křemínku,V Chobotě, Pod Hájem,Pod Malým Vrchem, V Lukách, Kounická,Ta Pilou, Marie Majerové,Za Svitávkou, Lužická, Ruská, Jugoslávská, Slezská, Pod Velkým Vrchem, Moravská, Bulharská,Navíc: chodníky Zborovská,
Čtvrtek: Cukrovarská,Liblice -,satelit, Sportovní,Na Parcelách,Ve staré Vsi,K vysílači,
Navíc: Chodníky Jungmanova, Lázeňská (Český Brod)
Pátek: Husovo náměstí, Náměstí Arnošta z Pardubic, Tyršova, Sportovní k viaduktu, Ul. Hřbitovní, hřbitov, parkoviště u hřbitova
Navíc: Chodníky Malechov a obchvat Jana Kouly
Pokud výjde den státního svátku, velikonoc nebo vánočních svátků na den v týdnu (od pondělí do pátku) je vždy svoz prováděn v tyto dny. Toto platí již od ledna 2009. Děkujeme, že tuto informaci berete na vědomí.

ilustracedenně: ruční sběr odpadků ve městě;

pondělí, středa, čtvrtek,pátek-kontrola stavu pořádku u kontejnerových míst               středa - svoz papíru - Č. Brod a spádové obce (nasmlouvané obce 1xza 14 dnů).

 čtvrtek - svoz plastů - Č. Brod a spádové obce

pondělí, středa, pátek-svoz odpadu z městských odpadkových košů a spádových obcí