Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace

 

Pracovní aktivity TS Český Brod

21.6.2018 zalévání stromů dle pokynů OŽPZ Ing. Vodičky p. J. Líbal

18.6. - 22.6. 2018 likvidace plevelů strojem na horkou vodu- ulice Sportovní, Žitomířská, Masarykova, Tyršova, Jana Kouly

18.-22.6. 2018 svoz bioodpadu Český Brod dle harmonogramu viz webové stránky svoz odpadu

18.6.-22.6. svoz směsného odpadu Český Brod dle harmonogramu 

19.6.-20.6.2018 nakládání dřeva ze SD na DEPU- odvoz do Prahy k odběrateli

18.6.2018 odvoz kontejnerů ze SD

18.6.-21.6. 2018 zalévání květin náměstí dle klimatických podmínek

18.6., 20.6., 22.6. odvoz odpadu z městských košů

18.6. - 21.6. sekání trávy Hálova zahrada

18.6.-20.6.2018 zajištění svozu oběda pro ZŠ + prádla pro MŠ 

19.6.2018 návoz židlí ze ZUŠ a městského skladu na koncert do pivovaru 

20.6.-21.6 sekání zelených ploch sídliště včetně ulice 28,října a Hálova zahrada , Jungmannova u parku, Nábřežní, koupaliště, Jana Kouly u Billy, Šembera v parku, Malechov, hřbitov, předhřbitovní část ulice Hřbitovní, park u pivovarského rybníka

22.6.2018 zabezpečení městských trhů 

25.6.2018 likvidace plevelů Žitomířská II

26.6. a 29.6.2018 svoz skla Český Brod

25.6.-29.6. 2018 svoz bioodpadu sudý týden (v letních měsících každý týden), směsný až  27.týden (lichý)

25.6.-29.6.2018 sekání trávy traktorem se žacím ramenem- všechny výjezdy z města 

25.6.-26.6. 2018 oprava a výstavba nového dřevěného oplocení Škvárovna dětské hřiště, dodělání výpletu sítí sportovní hřiště 

25.6.-29.6.2018 sekání zelených a parkových ploch - dokončení části hřbitova, Škvárovna zadní a přední park, Žižkova, Štolmířská ulice, zelené pásy v přilehlých ulicích

25.6.2018 svoz kontejnerů ze SD 

25.6.2018 oprava dlaždic chodníku Tyršova a Masarykova

25.6.2018 úprava květin a dosazení (obměna) na náměstí Arnošta z Pardubic a Husově náměstí

25.6.2018 DEPONIE- nakládání dřeva ze SD do velkoobjemového kontejneru pro další zpracování firmou Praha 

2.-4.7.2018 sekání parkových ploch a ulic Žižkova, Štolmířská, Klučovská, Jeronýmova

5.7.2018 svoz papíru Český Brod + spádové obce,

6.7.2018 svoz bioodpadu a směsného odpadu

2.-4.7.2018 svoz bioodpadu a směsného odpadu

3.7.2018 oprava kabelu VO v ulici 28.října na konci ulice u bytovek 

1.7.2018-31.8.2018 čerpání dovolené v cyklech dle plánu dovolené

9.-13.7.2018 svoz bioodpadu (sudý týden), svou směsného odpadu podnikatelé (každý týden 52 svozů)

9.7.2018 plošina zajištění prací- Kostelec nad Č. Lesy

9.7.-13.7. 2018 sekání zelených ploch traktorem -Klučovská, Liblice, Cukrovarská ulice

9.7.2017- rekonstrukce dětského hřiště Škvárovna- nátěry oplocení, herních dřevěných prvků

Parkoviště P + R Klučovská- vypletí zelných ploch a osázených ploch

10.7.2018-  Zalévání květin na náměstích

10.7.2018- zajištění prací za pomocí plošiny Poříčany

10.7.-11.7.2018 hřbitovní úklidové práce

9.7.2018 asistence u f. AVE odstranění závad na sídlišti Na Cihelně

11.7. a 13.7.2018 zajištění pohřebních obřadů

10.7.2018 odvoz kontejnerů ze SD

11.7.2018 sekání zelených pásů a průhonů dle potřeby, sekání zbylých částí zelených ploch Cukrovarská, Liblice

12.7.2018- zalévání květin na náměstích

13.7.2018 zajištění městských trhů- stánky

12.-13.7.2018 instalace stožárů a lamp směr Štolmíř

16.7.-20.7.2018 svoz směsného odpadu a bioodpadu Český Brod a spádové obce

16.7.2018 svoz podnikatelé směsný odpad

16.7.2018 svoz kontejnerů ze SD

hřbitovní práce- zajištění sekání travnatých ploch a úklid hřbitova

16.7.-20.7.2018

svoz směsného odpadu + podnikatelé a firmy

svoz bioodpadu

sekání trávy traktor s ramenem- výjezdy z města, Mexiko, 

sekání trávy a úprava keřů a živých plotů  - Cukrovarská, Liblice

20.7.2018 zalévání květin na náměstích

zajištění městských trhů - stánky 

17.7.2018 sekání zelených ploch náměstí, Tyršova, Radniční zahrada

18.7.2018 sekání zelených ploch nemocnice, bývalá porodnice 

23.7.-27.7.2018 svoz bioodpadu sudý týden + směsný podnikatele

27.7. zajištění trhů

24.7. - 27.7. 2018 zalévání květin náměstí + v objektu č. 1

24.7.-27.7.2018 sekání pásů, živý plot sídliště + pivovarský rybník

24.7.2018 sekání pásů traktorem výjezd z města Palackého, Tuchorazská, -Zborovská, pásy u zvonečku, Pod malým Vrchem, Na Vyhlídce, Svatopluka Čecha 

24.7. natírání sloupů VO náměstí, Tyršova, Masarykova

23.7.- odvoz dřeva ze SD, nakládání pro firmu zpracování, odvoz kontejnerů ze SD,

23., 25., 27. 7. likvidace odpadu z městských košů a od kontejnerových míst

25. 7. svoz papíru, 26.7 svoz plastů

23.7.-27.7.2018 likvidace plevelů strojem horkou vodou- náměstí Husovo, Arnošta z Pardubic

30.- 3.8.2018 svoz směsný odpad podnikatelé, Český Brod, svoz bioodpadu Český Brod

30.7., 1. a 3. 8. 2018 likvidace odpadu z městských košů, kontrola kontejnerových míst, svoz plechovek a fritovacího oleje

30.7.2018-3.8.2018 likvidace plevelů horkou vodou a zalévání květin obě náměstí + zahrada budova č. 1

30.7.2018-3.8.2018 sekání trávy, zelených ploch- výjezdů z města, Zahrady traktorem se žacím ramenem

3.8.2018 zajištění městských trhů, příprava a zajištění promítání kina v ZZN

1 a 3.8.2018 zajištění pohřbů na městském hřbitově

3.8.2018 17.00-22.00 teambuilding pracovního kolektivu v TS

31.7.2018 svoz kontejnerů ze SD a předání komodit odpadu

30-31.7.2018- nakládání komodity dřeva do velkoobjemového kontejneru a příprava na předání zpracovateli  

31.7.2018 sběr odpadků výpadovka na Tismice-Palackého 

6.-10.8.2018 svoz bioodpadu Český Brod a spádové obce,

6.8.2018 svoz směsného odpadu podnikatelé a firmy

6.8.- 10.8.2018 zalévání květin na obou náměstích 

7.8. a 10.8.2018 zalévání stromů

6.8.2018 likvidace listí z kaštanů ve Štolmíři na základě požadavků občanů u staré školy

7.8.2018 svoz skla Pečky, podzemní kontejnery náměstí, sběrný dvůr

7.8.2018 likvidace materiálu po akci promítání v ZZN

7.8.2018 oprava chodníku v ulici Pod Velkým vrchem x Bulharská

7.8.2018 pletí chodníku Liblice u MŠ a likvidace plevelů parkoviště P + R Klučovská

6.8.2018 odvoz kontejnerů s odpadem ze SD 

13.8.-17.8.2018 svoz bioodpadu (sudý týden- každý týden v sezoně)) svoz směsného odpadu (lichý týden ) Český Brod a spádové obce 

příprava na zajištění akce Brod 2018- + posekání koupaliště- parkovací zony

sekání hřiště v Žitomířské ulici 

sekání travnatých ploch, škarp, traktorem se žacím ramenem

likvidace odpadu- převoz kontejnerů ze SD

zalévání květin náměstí-dle klimatických podmínek

likvidace plevelů 

14.8.2018 čištění hrobových míst- pomník na hřbitově a v ulici Žitomířská v rámci dotačního cyklu a renovace památek

15.8.2018 zalévání stromů

14.8.2018 oprava výtluků na komunikacích v Českém Brodě

20.-24.8.2018 svoz bioodpadu a směsného odpadu (podnikatelé)

zalévání květin a stromů dle povětrnostních podmínek

22.8.2018 sekání pozemků za hradbami, ulice Žižkova, Štolmířská

sekání ulice Štolmířská 

svoz skla - Pečky

24.8.2018 svoz tetrapaků 

21 a 22.8.2018 nátěry lamp v ulici Tyršova, náměstí-střed 

zabezpečení hřbitovních obřadů

zabezpečení farmářských trhů

úklid a sekání travnatých ploch na hřbitově 

úkoly v týdnu 27.8.2010-31.8.2018- lichý týden

svoz směsného odpadu Český brod a spádové obce + podnikatelé a firmy lichý týden

svoz bioodpadu (v sezoně každý týden) Český Brod

likvidace odpadu z městských košů, kontejnerových míst

čištění komunikací dle povětrnostních podmínek

odvoz odpadu z kontejnerů dle požadavku a ze SD

zajištění pohřebních obřadů, úklid hřbitova, úprava hřbitova

zajištění městských trhů

1.9.2018 zajištění akce a reprezentace TS a města kefír Kačina 2018

27.8.2018 rozmístění přenosných značek stání na náměstí, příprava na akci slavnostní otevření budovy č. 1 (MKS)

sekání zelených a parkových ploch

zalévání květin na obou náměstích 

oprava lam VO náměstí Husovo a náměstí Artnošta z Pardubic 

sekání parkových ploch- park u Pivovarského rybníka, sídliště, Šafaříkova u hradeb

3.-7.9.2018

svoz bioodpadu sudý týden obce, Český Brod

3.9.2018 svoz směsného odpadu podnikatelé, firmy a obec Poříčany

3.9.2018 zabezpečení akce slavnostní otevírání budovy č. 1

4.a 7.9.2018 svoz sklo Český Brod a spádové obce

zajištění vody pro firmu- Štolmíř (užitková voda)

8.9.2018 zajištění městských WC akce u kostela-meeting

3, 5, 7, 9. 2018 svoz odpadků z městských košů, kontejnerových míst

3.-7.9.2018 - úprava a sestřih keřů- parky, zelená prostranství 

3.9.2018 zajištění dopravního značení pro akci budova č. 1 a akci u bývalé porodnice 

odvoz odpadu - kontejnery ze SD

provoz SD, zajištění městských trhů a hřbitovních obřadů

úklid a úprava hřbitova 

10.-17.9.2018

svoz směsného odpadu + firmy a podnikatelé

údržba zahrady MŠ Kollárova

oprava komunikací a součinnost s kabeláží Tyršova ul.

13.9.2018 zalévání stromů dle plánu

zalévání květin na obou náměstích

likvidace odpadu SD- kontejnery, nakládání dřeva

zajištění akce kino ZZN, slavnostní otevření nemocnice 

17.9.-21.9.2018

svoz směsného odpadu podnikatelé, svoz bioodpadu

zalévání květin náměstí

zajištění uzavření náměstí a zabezpečení posvícení

údržba dřevin MŠ Kollárova- dokončení

údržba keřů a dřevin ve městě

zalévání stromů 21.9.2018

likvidace odpadu kontejnery SD

zajištění prací vysokozdvižnou plošinou

likvidace odpadu z městských košů

dokončení uložení kabelu VO v ulici Tyršova

oprava rozjetého chodníku v ulici na Škvárovně 

 

  

 

 

 

 

 

Přesun deponie:
V rámci zahájení jarních prací přesouváme deponii do nově zakoupeného areálu ZZN Krále Jiřího:
 
Realizace žádosti o dotace – nádoby do domácností na plast, papír:
Na základě žádosti o dotaci pro nákup nádob do domácností – plast, papír připravujeme realizaci akce v roce 2018. Termín vydávání nádob bude ještě upřesněn.
 
Příprava nákupu elektromobilu pro svoz odpadů z městských košů:
V souvislosti se snižováním nákladů připravujeme v rámci dotačních programů pořízení elektromobilu – multikáry s využitím pro svoz odpadů z městských košů a kontrejnerových míst
Nyní celou dotaci připravujeme, realizaci předpokládáme na přelomu roku 2018 / 2019
 


více >

Rozpočet TS na rok 2018 zveřejněn dne 5.2.2018 odkaz http://urednideska.cesbrod.cz:8090/ud/index.html na 15 dnů

po schválení rozpočtu 2018 odkaz http//cesbrod.cz/section/rozpočet více >
TS Český Brod získaly dotaci na zastřešení sběrného místa odpadu v areálu technických služeb v Palackého ulici č. p. 330 od firmy ASEKOL. Získáním dotace jsme mohli zatřešit část sběrného místa odpadu, která slouží občanům Českého Brodu. Na tomto místě mohou občané v pracovní době TS od 06.00 hodin do 14.30 hodin odložit jakýkoli elektroodpad. Jedná se o všechny elektrospotřebiče, videa, televize, CD přehrávače, rádia, elektrickou výzbroj, fény, elektrické hračky kromě ledniček, praček, bojlerů, myček, které leze uložit do velkokapacitních kontejnerů na sběrném dvoře v Liblicích Průmyslové ulici nebo si objednat přepravu cestou TS Český Brod.Díky firmě ASEKOL se povedla zase jedna z věcí, které jsme si dali za úkol v letošním roce. 

více >

 Obcím a firmám nabízíme efektivní způsob čištění komunikací a ploch, vysávání shrabaného listí, veřejných prostranství, odstavných ploch, parkovišť, dvorů, dvorků, ale i velkokapacitních hal.

 více >

 Obcím a podnikatelům nabízíme k pronájmu  vysokozdvižnou plošinu s dosahem 26 m vhodnou na kácení a prořez stromů, čištění okapů a střech
a další výškové práce v oblasti středních Čech.

K vysokozdvižné plošině zajišťujeme obsluhu
a pomocníka.

 

Po dobu nemoci pracovníka veřejného osvětlení p. Václava Malého zastupuje p. Otto Svoboda mobil 602204508

(objednání vysokozdvižné plošiny, poruchy na veřejném osvětlení města, porucha jednotlivých lamp VO) více >

 Nabízíme svážení skla svozovým vozem za výhodnou cenu, svážení skla pro obce v oblasti Středních Čech – Kostelec nad Černými Lesy, Kolín.

 

 více >

TS Český Brod vlastní kontejnerový vůz, který získaly v rámci dotace cestou státního fondu MŽP a EU. Tento vůz zajišťuje odvoz veškěrého odpadu, suti, návoz kompostové hlíny a štěrku v rámci činností pro město Český Brod, ale i pro občany města, firmy a podnikatelské subjekty.
V návaznosti na to jsou k dispozici nové kontejnery a tím celkové zkvalitnění služeb pro občany.více >

   TS ve spolupráci se společností Eko-kom, vyvinuli mobilní aplikaci, která jejím uživatelům usnadní třídění odpadu. Aplikace je zatím dostupná na platformě Android a iOS, o verzi pro Windows se zatím jedná.

   Aplikace obsahuje interaktivní mapu kontejnerových míst, se stručným popisem odpadů, které se dají na těchto místech uložit. Tato mapa je postavená na mapách Google, takže umožňuje zaměření vaší polohy pomocí GPS a najití nejbližšího místa, kde můžete svůj odpad odložit.

   Dále v aplikaci naleznete kompletní seznam všech míst, kam je možno odpad odkládat a po rozkliknutí konkrétního stanoviště můžete nahlašovat plné nebo poškozené kontejnery.

   Nakonec v aplikaci najdete popis Českobrodských sběrných dvorů, pro případ, že se budete zbavovat odpadu, který do kontejnerů na separovaný odpad nepatří. Dále kontakty na pracovníky TS a odkazy na důležité informace, jako je např. harmonogram svozu odpadu apod.

   Momentálně ještě pracujeme na push-up notifikacích, které budou uživatele upozorňovat na různé aktuality z města.

   Aplikaci je možné stáhnout z Google play a App store. Jako heslo do vyhledavače napište trideni odpadu a z nabídky aplikací vyberte tu pro Město Český Brod.

TS Český Brod předaly za rok 2015 celkem 45 600 kg oděvů a šatstva organizaci Diakonie. Tím se Český Brod umístil na celkovém 4. místě v množství odevzdané suroviny. Konkuroval městům jako je Vlašim nebo Kolín, které se umístily právě před Českým Brodem. Děkujeme.

Za rok 2016 předaly TS Český Brod celkem 49 810 kg, což je 7 místo v ČR.více >

Od 25.1. 2016 vždy v pracovní době (06.00-14.30 hodin, přestávka na oběd 11.00-12.00 hodin)se budou v areálu TS Český Brod v Palackého ulici 339 vydávat nové popelnice o velikosti 140l a 240l na základě uzavřené smlouvy mezi TS a občanem do bezplatného pronájmu. Nádob je dostatečné množství,Přednostně obdrží nádoby občané Českého Brodu, Zahrad, Štolmíře a Liblic, kteří dle uzavřených smluv ještě nádobu nevlastní.více >
Ve spolupráci s městem připravujeme projekt podzemních kontejnerů. Předpokládáme 2 stání umístěné na náměstí. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci, v příštím roce 2016 by měla být realizace projektu.

Bylo dokončeno :

 • rekonstrukce 5 ks lamp v ulici Školní kolem fotovoltaiceké elektrárny k mostu přes Šemberu-termín březen 2015
 • rekonstrukce a vybudování nového osvětlení v ulici Komenského (2 ks lamp VO + 2ks lamp pro osvětlení nového přechodu pro chodce - dokončeno 5.7.2015 a položení kabelového vedení směrem k disku
 • rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova, Jungmanova, Lázeňská, nasvícení přechodů , jejich přemístění vzhledem k bezpečnosti chodců termín - dokončení červen 2015
 • osazení sloupu VO a položení kabelu včetně napojení v ulici Krátká
 • položení kabelů jako přípolož v ulici Žižkova včetně zaměření pouzder pro kampy VO od ulice Bezručova až k parkovišti na konci nemocnice - termín dokončení 8.7.2015
 • realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Svatopluka Čecha, ulici Krátká a Boženy Němcové
 • rekonstrukce ulice Radlická v Úvalech (9 lamp) dokončeno 30.10.2015
 • dokončena rozsáhlá oprava VO U Studánky, Lukavského, Fr. Macháčka konec ledna 2016
Nyní provádíme a připravujeme  tyto práce:
-veřejné osvětlení a nasvícení přechodu pro chodce v ulici Na Vyhlídce u školy a 2 ks lamp VO ke škole (chanoska)-dokončení do konce června 2017
-vybudování veřejného osvětlení z ulice Bezručova do areálu školy a osvícení areálu před novou školou v nemocnici-dokončení do konce měsíce srpna
-výměna kabelů a likvidace starých lamp v ulici Na Cihelně, 28.října, Jungmannova u parku a bytovek, Jeronýmova- po zpracování projektové dokumentace, bude dokončeno po etapách dle finančních prostředků, pravděpodobně do konce roku 2017
-dotace- osvětlení Efekt - podílení se na výstavbě v případě přiznané dotace- Liblice a část čtvrti Bedřicha Smetany
-v případě nepřiznání dotace- výstavba VO Liblice v Ulici Na Parcelách (dokončení polovina roku 2018)
-likvidace starých lamp a výměna starých kabelů v ulici Jeronýmova, Jungmannova u parku, 28.října, Na Cihelně -rok 2018
-vybudování 4 ks nových světel v ulici Rokycanova za ulicí Roháčovou-duben 2018 

Otevírací doba sběrného dvora v Liblicích od 1.7.2015:

Úterý od 14.00-18.00 hodin
Středa, pátek od 13.00-17.00 hodin
Sobota od 08.00- 16.00 hodin

Otevírací doba sběrného místa odpadu v Palackého ulici Český Brod - omezení od 1.7.2015:

pondělí - pátek od 06.00-14.30

Sběrné místo odpadu bude nadále sloužit pro starší občany, invalidní občany, kteří přivezou níže uvedené komodity na kárce, kolečku, vozíku případně donesou v ruce (bioodpad-tráva, listí, odpad rostlinný ze zahrádky, jablka, jiné druhy ovoce, zeleniny, dále větve. z ostatního odpadu pouze elektro, televize, videa, vše co se týká elektra mimo ledniček, praček, mikrovlnek. Dále je možné uložit, plasty, papír, sklo, plechovky, tetrapaky. Jiné komodity lze uložit pouze v Liblicích v novém sběrném dvoře. Odvoz lze objednat dle ceníku v areálu TS Palackého ulici.

Fritovací olej z domácností lze zdarma uložit do sběrného dvora.
Tím se ušetří prostředky za údržbu kanalizace - nevznikají "špunty" v kanalizacích, což umožní snižování cen vodného.


Rozmístění nádob na tříděný odpad v Českém Brodě
tabulka s přehledem ke stažení zdeOd 10. 1. 2012 je umístěn mezi prodejnami Lidl a Penny kontejner na sběr šatstva, který je vyvážen diakonií Broumov. Dále je možné šatstvo ukládat do kontejneru v areálu TS.
TS Český Brod byly nejlepší ve sběru šatstva v ČR za rok 2012.

Diakonie Broumov

od 1.1.2016-31.12.2016 celkem svezeno 49 810 kg šatstva a textilu, což je 7 místo v ČR

- v rámci města Č. Brodu a spádových obcí byly umístěny zvony, předpoklad snížení nákladů na cca o 50%
- ostatní větší sklo (tabule, atd.) lze uložit ve sběrném místě odpadu v Palackého ulici 339 pro Broďáky zdarma.

Zvony se z důvodu snížení nákladů vyváží až na objednávku, kontrolu naplnění provádí posádky TS každý týden při odvozu plastů

 Potřebujete se zbavit pračky, ledničky, videopřehrávače nebo jiného elektrospotřebiče? Využijte k tomu velkokapacitní kontejner v areálu  nového sběrného dvora v Liblicích (Průmyslové ulici u čističky odpadních vod)

Uložení do kontejneru je v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma.

 

Plán úklidu komunikací a chodníků ve správě Technických služeb Český Brod (dle zveřejněného rozpisu se úklid provádí cca v jednom týdnu v měsíci dle ročního období a klimatických podmínek)
Pondělí: Husovo náměstí, náměstí Arnošta z Pardubic, Krále Jiřího, přednádraží, Kolárova, Šafaříkova, Tyršova, sportovní k viaduktu,Žitomířská (zkrácena),Komenského, Želivského, Na louži ,Masarykova, Suvorovova, Vítězná, 5.května, Miškovského, Sokolovská, Na Vanderkách, Na Vyhlídce, Maroldova, Jana Koziny, Štolmířská, Mozartova, Bedřicha Smetany
Navíc: chodníky Žitomířská, Prokopa Velikého na Malechov, Jana Kouly k viaduktu-přechod do Zborovské, Žižkova s důrazem u nemocnice
Úterý: 28.října, Na Cihelně, Rokycanova, Jeronýmova, Na Bělidle ,K Dolánkám, Sokolská, Tuchorazská,park u pivovarského rybníka, Havlíčkova u Prodoma, Ul. Františka Macháčka, U Studánky, Jiřího Wolkerova, Ke Spravedlnosti, Zárubova, Trstenická ,Mikoláše Alše, Za nemocnicí, Svatopluka Čecha,Krátká Navíc: chodníky Palackého, Havlíčkova, Suvorovova
Středa: Sportovní za viaduktem, Na Křemínku,V Chobotě, Pod Hájem,Pod Malým Vrchem, V Lukách, Kounická,Ta Pilou, Marie Majerové,Za Svitávkou, Lužická, Ruská, Jugoslávská, Slezská, Pod Velkým Vrchem, Moravská, Bulharská,Navíc: chodníky Zborovská,
Čtvrtek: Cukrovarská,Liblice -,satelit, Sportovní,Na Parcelách,Ve staré Vsi,K vysílači,
Navíc: Chodníky Jungmanova, Lázeňská (Český Brod)
Pátek: Husovo náměstí, Náměstí Arnošta z Pardubic, Tyršova, Sportovní k viaduktu, Ul. Hřbitovní, hřbitov, parkoviště u hřbitova
Navíc: Chodníky Malechov a obchvat Jana Kouly
Pokud výjde den státního svátku, velikonoc nebo vánočních svátků na den v týdnu (od pondělí do pátku) je vždy svoz prováděn v tyto dny. Toto platí již od ledna 2009. Děkujeme, že tuto informaci berete na vědomí.

ilustracedenně: ruční sběr odpadků ve městě;

pondělí, středa, čtvrtek,pátek-kontrola stavu pořádku u kontejnerových míst               středa - svoz papíru - Č. Brod a spádové obce (nasmlouvané obce 1xza 14 dnů).

 čtvrtek - svoz plastů - Č. Brod a spádové obce

pondělí, středa, pátek-svoz odpadu z městských odpadkových košů a spádových obcí