Vyhlášení zimní pohotovosti v TS Český Brod prosinec 2020- březen 2021                                          

Jaroslav Líbal, Jiří Sál, Petra Marková, Roman Sklenář, Otto Svoboda, Mirek Šedivý

Od 1.12.2020  do 31.3.2021 byla vyhlášena zimní pohotovost v souladu s nařízením města Český Brod č. 7 z roku 2020

Vedoucí: Jiří Sál M-26 se sypací nástavbou 8S0 69 40

Zástupce pro oblast komunikací a parkovišť:

J. Líbal- traktor s radlicí S 00 7470 (Roman Sklenář)

Zástupce pro oblast chodníků a prostranství

Petra Marková- čtyřkolka s radlicí a přípojným vozíkem-při pokrývce do 5cm

-sněhová fréza- při pokrývce vyšší jak 5 cm

Otto Svoboda – Mercedes Axor s posypovou nástavbou, Multikára M 29 s posypovou nástavbou

Mirek Šedivý- součinnost ruční posyp přechodů pro chodce, chodníků, autobusových zastávek

Telefonické spojení:

Služební telefon 602 156 872 J. Sál

Služební telefon 601 574 516 Petra Marková

Služební telefon 601 574 515 Jaroslav Líbal

Služební telefon 734 752 719 Roman Sklenář

Všichni příslušníci zimní pohotovosti jsou na spojení 24 hodin.

Vyzvednutí posypové soli:

SÚS-PSVS pohotovostní telefon p. Sýkora: 724 773 882

Cestou PSVS- Jateční ulice

Zapisování množství do sešitů a ověření podpisu pracovníkem PSVS

 

Pohotovost: evidence

Evidovat pohotovost vždy od ukončení pracovní doby 14.30- 06.00 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek celých 24 hodin

-v případě zásahu:

Evidovat  počty hodin mimo pracovní dobu pracovníka                 od 14.30-06.00 hodin a v době svátků + sobota a neděle

 

Ing. Miroslav Kruliš

Ředitel

Technické služby Český Brod

 

 

Také v roce 2024-2026 bude provedena nezbytná likvidace plevelů na chodnících a části komunikací chemickou cestou. Ošetření chodníků a komunikaci bude provádět prověřená firma MIRA expert s.r.o. Praha 5 Radotín se svými pracovníky s osvědčením II.st. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Tato skupina již 4 rokem ošetřuje chemicky komunikace a chodníky ve městě Úvaly. Ošetření chodníků se bude provádět s největší opatrností a bezpečností Roundup Biaktiv., který se rychle odbourává. Vzhledem k personální situaci pracovníků TS, nabídkou personálních sil na trhu a vzhledem ke stavu chodníků je to nezbytné. Po aplikaci se výsledek projeví po 10-14 dnech. Následně se suchá tráva a plevel odstraní  čištěním strojově. Za pracovníky TS Český Brod bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si před vlastní nemovitostí čistí chodníky at již mechanicky nebo chemicky. Moc nám pomáháte.

Ve dnech 29.3. - 31.3.2024 bude sběrný dvůr v době velikonočních svátků uzavřený. Otevřeno bude následně 2.4.2024 od 14.00 hodin.

Svoz bioodpadu je od dubna každý týden.

 

 

 

 

 

Zimní pohotovost:

Vedoucí zimní údržby: p. Jiří Sál mob. 602 156 872

                                              p. Petra Marková 601 574 516

členové pracovníci zimní údržby (pohotovosti)

                                                                     p. Roman Sklenář 

                                                                     p. Jan Hodinka

                                                                     p. Otto Svoboda 

pohotovost doma (dostupnost mobilní telefony)

plán zimní údržby- webové stránky města Český Brod- (odrážka nařízení) 

vybavení: 1x Mercedes Axor kontejnerový vůz se sypací nástavbou

                     2x multikár se sypačem a radlicí    

                     1x traktor s radlicí

                     1x čtyřkolka s radlicí (úklid chodníků) a s kartáčem

                     1x traktůrek s radlicí a posypovým zařízením (chodníky)

                  2x sněhová fréza

                   1x motorový kartáč  

Také v roce 2023 bude provedena nezbytná likvidace plevelů na chodnících a části komunikací chemickou cestou. Ošetření chodníků a komunikaci bude provádět prověřená firma p. Marcel Kašík se svými pracovníky. Tato skupina již 4 rokem ošetřuje chemicky komunikace a chodníky ve městě Úvaly. Ošetření chodníků se bude provádět s největší opatrností a bezpečností roztokem gliko clasic strong přípravkem, který se rychle odbourává. Vzhledem k personální situaci pracovníků TS, nabídkou personálních sil na trhu a vzhledem ke stavu chodníků je to nezbytné. Po aplikaci se výsledek projeví po 10-14 dnech. Následně se suchá tráva a plevel odstraní  čištěním strojově. Za pracovníky TS Český Brod bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si před vlastní nemovitostí čistí chodníky at již mechanicky nebo chemicky. Moc nám pomáháte. Zahajujeme 28.4.2023.

 

Sběrný dvůr bude uzavřen 1.5. a 8.5.2024.


 

Od 25.1. 2016 vždy v pracovní době (06.00-14.30 hodin, přestávka na oběd 11.00-12.00 hodin)se budou v areálu TS Český Brod v Palackého ulici 339 vydávat nové popelnice o velikosti 140l a 240l na základě uzavřené smlouvy mezi TS a občanem do bezplatného pronájmu. Nádob je dostatečné množství,Přednostně obdrží nádoby občané Českého Brodu, Zahrad, Štolmíře a Liblic, kteří dle uzavřených smluv ještě nádobu nevlastní.více >

TS Český Brod předaly za rok 2015 celkem 45 600 kg oděvů a šatstva organizaci Diakonie. Tím se Český Brod umístil na celkovém 4. místě v množství odevzdané suroviny. Konkuroval městům jako je Vlašim nebo Kolín, které se umístily právě před Českým Brodem. Děkujeme.

Za rok 2016 předaly TS Český Brod celkem 49 810 kg, což je 7 místo v ČR.více >

Otevírací doba sběrného dvora v Liblicích od 1.7.2015:

Úterý od 14.00-18.00 hodin
Středa, pátek od 13.00-17.00 hodin
Sobota od 08.00- 16.00 hodin

Otevírací doba sběrného místa odpadu v Palackého ulici Český Brod - omezení od 1.7.2015:

pondělí - pátek od 06.00-14.30

Sběrné místo odpadu bude nadále sloužit pro starší občany, invalidní občany, kteří přivezou níže uvedené komodity na kárce, kolečku, vozíku případně donesou v ruce (bioodpad-tráva, listí, odpad rostlinný ze zahrádky, jablka, jiné druhy ovoce, zeleniny, dále větve. z ostatního odpadu pouze elektro, televize, videa, vše co se týká elektra mimo ledniček, praček, mikrovlnek. Dále je možné uložit, plasty, papír, sklo, plechovky, tetrapaky. Jiné komodity lze uložit pouze v Liblicích v novém sběrném dvoře. Odvoz lze objednat dle ceníku v areálu TS Palackého ulici.

Bylo dokončeno :

  • rekonstrukce 5 ks lamp v ulici Školní kolem fotovoltaiceké elektrárny k mostu přes Šemberu-termín březen 2015
  • rekonstrukce a vybudování nového osvětlení v ulici Komenského (2 ks lamp VO + 2ks lamp pro osvětlení nového přechodu pro chodce - dokončeno 5.7.2015 a položení kabelového vedení směrem k disku
  • rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova, Jungmanova, Lázeňská, nasvícení přechodů , jejich přemístění vzhledem k bezpečnosti chodců termín - dokončení červen 2015
  • osazení sloupu VO a položení kabelu včetně napojení v ulici Krátká
  • položení kabelů jako přípolož v ulici Žižkova včetně zaměření pouzder pro kampy VO od ulice Bezručova až k parkovišti na konci nemocnice - termín dokončení 8.7.2015
  • realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Svatopluka Čecha, ulici Krátká a Boženy Němcové
  • rekonstrukce ulice Radlická v Úvalech (9 lamp) dokončeno 30.10.2015
  • dokončena rozsáhlá oprava VO U Studánky, Lukavského, Fr. Macháčka konec ledna 2016
Nyní provádíme a připravujeme  tyto práce:
-veřejné osvětlení a nasvícení přechodu pro chodce v ulici Na Vyhlídce u školy a 2 ks lamp VO ke škole (chanoska)-dokončení do konce června 2017
-vybudování veřejného osvětlení z ulice Bezručova do areálu školy a osvícení areálu před novou školou v nemocnici-dokončení do konce měsíce srpna
-výměna kabelů a likvidace starých lamp v ulici Na Cihelně, 28.října, Jungmannova u parku a bytovek, Jeronýmova- po zpracování projektové dokumentace, bude dokončeno po etapách dle finančních prostředků, pravděpodobně do konce roku 2017
-dotace- osvětlení Efekt - podílení se na výstavbě v případě přiznané dotace- Liblice a část čtvrti Bedřicha Smetany
-v případě nepřiznání dotace- výstavba VO Liblice v Ulici Na Parcelách (dokončení polovina roku 2018)
-likvidace starých lamp a výměna starých kabelů v ulici Jeronýmova, Jungmannova u parku, 28.října, Na Cihelně -rok 2018
-vybudování 4 ks nových světel v ulici Rokycanova za ulicí Roháčovou-duben 2018 
květen 2019- vybudování VO Ve Staré Vsi - 12 RD- splněno
září 2019- ul. Lstibořská, Zahrady od autobusové zastávky k 1. lampě VO- solární lampy 

 Obcím a podnikatelům nabízíme k pronájmu  vysokozdvižnou plošinu s dosahem 26 m vhodnou na kácení a prořez stromů, čištění okapů a střech
a další výškové práce v oblasti středních Čech.

K vysokozdvižné plošině zajišťujeme obsluhu

a pomocníka.

 

Od 1.7.2023 dochází ke změně ceníku za pronájem plošiny.

 

Po dobu nemoci pracovníka veřejného osvětlení p. Václava Malého zastupuje p. Otto Svoboda mobil 602204508

(objednání vysokozdvižné plošiny, poruchy na veřejném osvětlení města, porucha jednotlivých lamp VO) více >
Fritovací olej z domácností lze zdarma uložit do sběrného dvora.
Tím se ušetří prostředky za údržbu kanalizace - nevznikají "špunty" v kanalizacích, což umožní snižování cen vodného.


Rozmístění nádob na tříděný odpad v Českém Brodě
tabulka s přehledem ke stažení zdeTS Český Brod vlastní kontejnerový vůz, který získaly v rámci dotace cestou státního fondu MŽP a EU. Tento vůz zajišťuje odvoz veškěrého odpadu, suti, návoz kompostové hlíny a štěrku v rámci činností pro město Český Brod, ale i pro občany města, firmy a podnikatelské subjekty.
V návaznosti na to jsou k dispozici nové kontejnery a tím celkové zkvalitnění služeb pro občany.více >

Od 10. 1. 2012 je umístěn mezi prodejnami Lidl a Penny kontejner na sběr šatstva, který je vyvážen diakonií Broumov. Dále je možné šatstvo ukládat do kontejneru v areálu TS.
TS Český Brod byly nejlepší ve sběru šatstva v ČR za rok 2012.

Diakonie Broumov

od 1.1.2016-31.12.2016 celkem svezeno 49 810 kg šatstva a textilu, což je 7 místo v ČR

- v rámci města Č. Brodu a spádových obcí byly umístěny zvony, předpoklad snížení nákladů na cca o 50%
- ostatní větší sklo (tabule, atd.) lze uložit ve sběrném místě odpadu v Palackého ulici 339 pro Broďáky zdarma.

Zvony se z důvodu snížení nákladů vyváží až na objednávku, kontrolu naplnění provádí posádky TS každý týden při odvozu plastů

  Potřebujete se zbavit pračky, ledničky, videopřehrávače nebo jiného elektrospotřebiče? Využijte k tomu velkokapacitní kontejner v areálu  nového sběrného dvora v Liblicích (Průmyslové ulici u čističky odpadních vod)

Uložení do kontejneru je v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma.

 

  Obcím a firmám nabízíme efektivní způsob čištění komunikací a ploch, vysávání shrabaného listí, veřejných prostranství, odstavných ploch, parkovišť, dvorů, dvorků, ale i velkokapacitních hal.

 více >
Plán úklidu komunikací a chodníků ve správě Technických služeb Český Brod (dle zveřejněného rozpisu se úklid provádí cca v jednom týdnu v měsíci dle ročního období a klimatických podmínek)
Pondělí: Husovo náměstí, náměstí Arnošta z Pardubic, Krále Jiřího, přednádraží, Kolárova, Šafaříkova, Tyršova, sportovní k viaduktu,Žitomířská (zkrácena),Komenského, Želivského, Na louži ,Masarykova, Suvorovova, Vítězná, 5.května, Miškovského, Sokolovská, Na Vanderkách, Na Vyhlídce, Maroldova, Jana Koziny, Štolmířská, Mozartova, Bedřicha Smetany
Navíc: chodníky Žitomířská, Prokopa Velikého na Malechov, Jana Kouly k viaduktu-přechod do Zborovské, Žižkova s důrazem u nemocnice
Úterý: 28.října, Na Cihelně, Rokycanova, Jeronýmova, Na Bělidle ,K Dolánkám, Sokolská, Tuchorazská,park u pivovarského rybníka, Havlíčkova u Prodoma, Ul. Františka Macháčka, U Studánky, Jiřího Wolkerova, Ke Spravedlnosti, Zárubova, Trstenická ,Mikoláše Alše, Za nemocnicí, Svatopluka Čecha,Krátká Navíc: chodníky Palackého, Havlíčkova, Suvorovova
Středa: Sportovní za viaduktem, Na Křemínku,V Chobotě, Pod Hájem,Pod Malým Vrchem, V Lukách, Kounická,Ta Pilou, Marie Majerové,Za Svitávkou, Lužická, Ruská, Jugoslávská, Slezská, Pod Velkým Vrchem, Moravská, Bulharská,Navíc: chodníky Zborovská,
Čtvrtek: Cukrovarská,Liblice -,satelit, Sportovní,Na Parcelách,Ve staré Vsi,K vysílači,
Navíc: Chodníky Jungmanova, Lázeňská (Český Brod)
Pátek: Husovo náměstí, Náměstí Arnošta z Pardubic, Tyršova, Sportovní k viaduktu, Ul. Hřbitovní, hřbitov, parkoviště u hřbitova
Navíc: Chodníky Malechov a obchvat Jana Kouly
Pokud výjde den státního svátku, velikonoc nebo vánočních svátků na den v týdnu (od pondělí do pátku) je vždy svoz prováděn v tyto dny. Toto platí již od ledna 2009. Děkujeme, že tuto informaci berete na vědomí.

ilustracedenně: ruční sběr odpadků ve městě;

pondělí, středa, čtvrtek,pátek-kontrola stavu pořádku u kontejnerových míst               středa - svoz papíru - Č. Brod a spádové obce (nasmlouvané obce 1xza 14 dnů).

 čtvrtek - svoz plastů - Č. Brod a spádové obce

pondělí, středa, pátek-svoz odpadu z městských odpadkových košů a spádových obcí