Spolupráce s veřejností

22.Po ukončení pravidelného svozu odpadu následovala akce pro veřejnost

Pracovníci TS Český Brod provádějí každodenní pravidelný svoz tříděného odpadu, směsného odpadu , bioodpadu pro město Český Brod a spádové obce. Tuto činnost provozují také v době státních svátků , o Velikonocích a vánočních svátcích. Řeklo by se běžná pracovní činnost. Mnohdy ji občan zaznamená pouze tehdy, pokud se něco nepovede.

Pracovníci TS se však také dokážou prezentovat v rámci sportovních a kulturních akcí,kde svou prací reprezentují nejen Technické služby Český Brod, ale také svoje město. Jednalo se v minulosti o akce,, Kašpárek v rohlíku“, v Českém Brodě nebo v předminulém roce na akci ,,Kefír“ v Třebovli na Kolínsku. O víkendu 3.9.2016 se úspěšně zúčastnili mezinárodního bejbypankového festivalu s názvem,, Kefír“ v obci Svatý Mikuláš na zámku Kačina. Jednou z oblíbených atrakcí je jízda na zadním stupátku popelářského vozu. Po celý den se mohli návštěvníci této akce svézt ve voze nejen v kabině , ale také v zadní části, která patří právě pracovníkům svážejícím odpad.Vždyť snad každý kluk se chtěl v dětství stát popelářem.Neméně obdivovanou atrakcí v tomto horkém dnu byla jízda v kabině kropícího vozu a běh za ním , kde právě sprška vody byla nejpříjemnější osvěžení pro návštěvníky. Organizátor akce byl účastí našich pracovníků velmi nadšen.

Za vzornou reprezentaci TS bych chtěl pracovníkům Ottu Svobodovi, Tomáši Křížovi a Pavlu Belasovi touto cestou poděkovat.

Ing. Miroslav Kruliš

21. Technické služby Český Brod spolupracují s probační a mediační službou Kolín

V rámci slavnostního otevření nových prostor střediska probační a mediační služby v centru města Kolína, v ulici Politických vězňů 109, se také probírala dlouholetá spolupráce mezi těmito dvěma subjekty. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Technických služeb Český Brod, úředníci Městského úřadu Kolín, starosta města Kolína Vít Rakušan, ředitelka PMS Jitka Čadová a další hosté. Příjemné setkání měla ve své režii vedoucí kolínského střediska Kamila Fantová, která ve své prezentaci představila činnost střediska, včetně ukázky nových prostor.

Spolupráce s Technickými službami Český Brod byla započata v roce 2009, kdy byla převzata od tehdejšího místostarosty města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného.

V rámci uložení alternativních trestů soudem v Kolíně musejí všichni odsouzení v určeném termínu odpracovat desítky hodin v rámci údržby veřejných prostranství. Také v Českém Brodě můžeme tyto pracovníky spatřit při výkopových pracích, při údržbě parkových a zelených ploch, ale i při rekonstrukci veřejného osvětlení. Pomáhají kmenových pracovníkům technických služeb a jejich práce je určitě prospěšná. Na slavnostním otevření nových prostor střediska probační a mediační služby byla tato spolupráce velmi ceněna. Jednotlivé organizace většinou nemají zájem zaměstnávat a umožnit odpracovat uvedený trest těmto odsouzeným. Je to pro ně zřejmě práce navíc. V Českém Brodě máme o tuto činnost velký zájem. Pomáháme dobré věci a také díky odsouzeným snižujeme náklady v rámci činnosti technických služeb.

20. Nový sběrný dvůr v Liblicích pro občany

Otevírací doba sběrného dvora v Liblicích: od 1.7.2015

Úterý od 14:00 – 18:00 hodin
Středa, pátek od 13:00 – 17:00 hodin
Sobota od  8:00 -  16:00 hodin

Otevírací doba sběrného místa odpadu v Palackého ulici Český Brod - omezení od 1.7.2015

Pondělí - pátek od 06:30 – 11:00 a 12:00 - 14:00 hodin

Od července letošního roku zahájil činnost nový sběrný dvůr v Liblicích. O provoz tohoto místa se velmi dobře starají pracovníci TS Český Brod  Bc. David Beneš a p. Stříbrný. Občané Českého Brodu, Liblic, Zahrad a Štolmíře mohou ukládat svůj odpad zdarma právě v tomto sběrném dvoře po ověření svého trvalého bydliště. Tak, aby byli kvalitně a rychle obslouženi, je nutné, aby při příjezdu do sběrného dvora měli svůj odpad řádně roztříděný dle jednotlivých komodit a tím urychlili svoji činnost dle pokynů pracovníků sběrného dvora. Je nutné dbát pokynů našich pracovníků z důvodu bezpečnosti, ale také urychlení plynulosti při odběru jednotlivých odpadů.

Současně probíhá činnost ve sběrném místě odpadu v centru města na adrese Palackého 339 v areálu TS Český Brod v omezeném rozsahu.

Toto místo je určeno pro starší občany, kteří přivezou níže určený odpad ve svých ručně tažených vozících.

Zde je možné uložit šatstvo, textil, hadry, obuv, dále plasty, papír, sklo, tetrapaky, drobný železný odpad a plechovky, veškerý elektroodpad, televize , videa, rádia, kopírky, počítače, drobný elektroodpad, fritovací olej, motorový olej, větve, trávu, listí, ovoce, a další bioodpad.. Další nejmenovaný odpad je nutné dovést do Liblic, případně si tuto činnost objednat u technických služeb nebo oslovit kamarády, příbuzné apod. Veškerá vozidla jsou se svými přívěsnými vozíky odesílána do sběrného dvora v Liblicích.

Bc. David Beneš je novým správcem sběrného dvora a v jeho náplní je  i  vedení dosavadního sběrného místa odpadu v Palackého ulici. Ve své činnosti se zabývá odpadovým hospodářstvím, jednotlivými projekty, vedením dotačních projektů v rámci TS a dalším zpracováním předepsané dokumentace. Svým aktivním přístupem se podílel na úspěšné přípravě, otevření a dosavadním bezproblémovém provozu nového sběrného dvora.

Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za dosavadní odvedenou práci pro TS Český Brod.

19.  ZŠ Tyršova provedla rychlý sběr papíru

V dopoledních hodinách zamračeného květnového dne 10.5.2013 proběhla školní akce ve všech objektech ZŠ Tyršova –  „rychlý sběr papíru“. Na této události se podílela firma CUIR z Brandýsa nad Labem (zpracovatel a odběratel papíru), Technické služby Český Brod a právě žáci a učitelé jmenované školy. Na místě bylo vidět, jak je tato akce velmi slušně organizovaná bez zjevných prostojů a přestávek. Vážení a zapisování množství papíru pro jednotlivé třídy začalo již před příjezdem svozového vozidla pod vedením pana školníka Luboše Vostruhy, pracovníků místních technických služeb p. Skořepy a Salamánka  a několika žáků druhého stupně ZŠ. Tuto činnost byl také zkontrolovat ředitel školy Mgr. Dušek, který si na místě pochvalovat probíhající činnost. Zvláště před budovou ZŠ na Husově náměstí to vypadalo jako v mraveništi. Žáci nižších tříd pod dohledem učitelek donášeli neustále další a další balíky pečlivě zabalených novin. Jejich práce byla opravdu precizní a chvílemi bylo náročnější vážení objemu papíru právě pro pana školníka a další pracovníky, kteří vhazovali tuto komoditu do velkoobjemového kontejneru. Celá činnost byla ukončena v půl dvanácté. Bylo odvezeno 5,580 tun papíru. (viz fotogalerie)Opravdu úctyhodný výkon a odpověď na akci ZŠ Žitomířská v měsíci dubnu. Ing. Miroslav KrulišTechnické služby Český Brod
20.Příjemně strávený konec pracovního dne
V odpoledních hodinách pondělního slunečného dne 17. 6. 2013 jsem se zúčastnil v rámci osobního pozvání vernisáže ZŠ Žitomířská v budově kulturního střediska v Šatlavě .
Výstava byla uspořádána na téma Ochrana životního prostředí, třídění odpadu a jeho využití. Žáci základní školy všech ročníků zajímavým a vtipným způsobem ukázali, co vše pozitivního můžeme udělat pro životní prostředí, pro naši Zemi, jak správně se chovat a nakládat s odpadem. Je vidět, proč se právě tato škola pyšní názvem EKO-škola.
Spolupráce ZŠ Žitomířská s Technickými službami Český Brod začala již v roce 2009. Především akcemi, které byly propojené s firmou EKO-KOM, firmou CUIR z Brandýsa nad Labem a právě technickými školami. V této spolupráci šlo především o zajímavé přednášky a praktické soutěže dětí všech ročníků týkající se třídění odpadu, jeho zpracování a využití pro další život. Škola se také zabývá praktickými činnostmi ochrany životního prostředí, starostlivostí o zvířata, rostliny v rámci školních aktivit. V neposlední řadě zde probíhá spolupráce  nazvaná „Rychlý sběr papíru“, kterou každoročně v součinnosti s TS a firmou CUIR  škola spoluorganizuje. V rámci města Český Brod není však jediná.  Právě 26.6.2013 bude na této škole slavnostně vyhlášena nejlepší třída v této soutěži za účasti místostarosty města a budou předány odměny za výsledky soutěže. Aktivity školy  jsou zaměřeny taktéž na ochranu přírodu, kde se škola každoročně účastní jarního úklidu v rámci akce „ Ukliďme si Pošembeří.
Výrobky z jednotlivých vytříděných  komodit, které jsem měl možnost shlédnout jsou toho dokladem. Kus této výstavy  můžeme všichni nadále vnímat na webových stránkách Technických služeb Český Brod ve fotogalerii. (www.tsceskybrod.cz- fotogalerie).
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní ředitelce  Čadské, všem žákům a učitelům

18. Biokonference  " Bioodpady v obcích"

Konference „ Bioodpady v obcích“Ve čtvrtek   7.3.2013 proběhla v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci konference, jejíž program byl zaměřen na odpadové hospodářství obcí a měst, zejména na využití bioodpadu a jeho zpracování.Konference se účastnili  starostové obcí a měst Libereckého kraje a další pracovníci úřadů měst a obcí zmíněného regionu. Mezi přednášejícími byli také zástupci středočeského regionu p. Tomáš Hodek z agentury Ekodomov a ředitel Technických služeb Český Brod Ing. Miroslav Kruliš. Konference byla organizována pod záštitou Sdružení obcí Libereckého kraje, ve spolupráci s f.EKO-KOM,okresem Gorlitz a EGLZ Lawalde.
Konferenci zahájil náměstek hejtmana Libereckého kraje Josef Jadrný společně se starostou obce Příšovice  a členem  Rady SOLK Antonínem Líznerem.Jednotlivé prezentace přednášejících a následná debata byla zaměřena            na technologie zpracování BRKO,produkty a odbyt, zpracování bioodpadu v obcích Libereckého kraje, ale také na využití kompostárny v Bílině, sběr a využití BRKO na Žďársku nebo systému sběru a využití odpadu v okrese Gorlitz.Účastníky konference také velmi zajímali zkušenosti z odděleného sběru bioodpadu v Českém Brodě, zkušenosti z řízení odpadového hospodářství a zejména výsledky v třídění odpadu.V závěru konference proběhla družná debata v rámci jednotlivých témat a výměna zkušeností. (viz fotogalerie)    

17. Akce rychlý sběr papíru pokračuje

Již třetím rokem pokračuje společná akce  základních škol v Českém Brodě rychlý sběr papíru, která je pořádána pod záštitou Technických služeb Český Brod a firmy, která zpracovává papír s názvem CUIR z Brandýsa nad Labem.

Spolupráce TS Český Brod a firmy CUIR započala již v roce 2009. Jedná z aktivit této spolupráce je také pořádání rychlého sběru papíru. K základním školám v Českém Brodě se postupně k této akci připojily děti z mateřské školky Kollárova, ale také studenti  gymnázia  v Českém Brodě. V tomto roce žáci ZŠ Žitomířská nasbírali celkem 10200kg a obdrželi částku za tuto komoditu v hodnotě 22 782 Kč. Nejlepší třídou ve sběru papíru se stala třída III.A  paní učitelky Petry Cenigrové. ZŠ Tyršova sesbírala celkem 4440 kg této komodity. Nejlepší třídou ve sběru papíru se stala třída 5.A s třídní učitelkou Ivanou Kocovou. Sesbírali společně ve třídě celkem 1300 kg. Nejlepším třídám poděkovali společně ve středu 7.11.2012 místostarosta města MGR. Pavel Janík a ředitel TS Český Brod Ing. Miroslav Kruliš a předali jim dárky a sladkosti.

Další akce je naplánována na čtvrtek 8. 11.2012 u dětí mateřské školy Kolárova.

Doufejme, že další akce ve sběru papíru budou následovat v co nejkratším termínu. (viz fotogalerie)

16. Slavnostní převzetí vozu na svoz bioodpadu

Dnes v dopoledních hodinách došlo v areálu českobrodských technických služeb ke slavnostnímu převzetí nového vozu na svoz bioodpadu. Auto dodala firma A-TEC servis s.r.o. z Frýdku-Místku a jedná se o vůz na podvozku MAN s nástavbou Haller. Slavnostní přestřižení pásky provedli starosta města Jakub Nekolný, místostarosta města Pavel Janík a ředitel TS Miroslav Kruliš. Akce se dále zúčastnila paní Adriana Borovičková z kompostárny Hořátev, kam se bude bioopad odvážet a pan Vlastimil Šimek, obchodní zástupce pro Čechy z dodavatelské firmy. Ředitel technických služeb pak přítomným zástupcům města Český Brod a novinářům představil celý projekt zkvalitnění nakládání s odpady a zavedení odděleného sběru bioodpadu podpořený z operačního programu životního prostředí. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno i 800 kusů nádob na bioodpad o obsahu 240l, 250 kusů o obsahu 120l a 300 kusů o obsahu 140l, celkem tedy 1350 nádob na bioodpad. Nádoby dodala firma Mevatec z Roudnice nad Labem. Celková cena projektu dosáhla výše 5,99 mil. Kč včetně DPH. Svoz biodpadu bude zahájen 1.srpna letošního roku a bude probíhat každých 14 dnů. Po seznámení s organizací svozu bioodpadu a prohlídce nového vozu a bionádob došlo i na neformální besedu v budově technických služeb.

15. Technické služby Český Brod získaly další ocenění:

Značku Ethnic Friendly neboli etnicky přátelský převzalo včera v Praze dalších 11 zaměstnavatelů. Od roku 2007 ji uděluje sdružení IQ Roma servis. Snaží se tak propagovat zásady rovnosti na pracovním trhu i přispívat k zaměstnávání Romů. Certifikát zatím dostalo 40 firem a institucí. Mezi nimi jsou některé úřady práce, velké podniky, neziskové organizace i gymnázium. Zaměstnávání Romů má podpořit také reklamní spot Neviditelní, který bude od podzimu vysílat televize.
"Projekt jsme odstartovali i kvůli jakési skepsi. Naši klienti zažívali při hledání práce nepříjemná odmítnutí a diskriminaci. Nechtěli ale firmy žalovat, chtěli pracovat. Zkusili jsme jít pozitivní cestou a ukázat, že jsou i zaměstnavatelé, kteří Romy berou," řekla ČTK ředitelka sdružení IQ Roma servis Katarína Klamková. Ocenění má podle ní bourat i předsudky. Firmy se navíc díky němu mohou i zviditelnit a působí jako příklad pro ostatní.
Černobílé logo s dvoubarevnou postavou podobnou figurce ze hry "Člověče, nezlob se" může oceněná firma či instituce používat na svých listinách, webu, v reklamě i při všech akcích na veřejnosti. Dnes značku získalo sdružení Fokus se sociální firmou Junův Statek, Muzeum romské kultury, město Hodonín, společnosti Frutana Gold, Gerlich Odry, Lesy Žlutice, Stavzem, T-SOFT, Wistron InfoComm (Czech), sociální firma Slunečnice a Technické služby Český Brod.
"Také jsme měli ze zaměstnávání Romů obavy, člověk je ale musí překonat. Jsou to předsudky, které jsou v nás bílých zakódované. Romové zas mají strach, že budou předem odmítnuti, že je nevezmou," řekl ČTK jednatel oceněné firmy Frutana Gold Zdeněk Majer. Jeho podnik zaměstnává Romy pět let. Nejdřív přijal jednu romskou pracovnici, teď už Romové tvoří polovinu osazenstva podniku.
Do Prahy na slavnostní předávání certifikátů Majera doprovázela i skupinka romských zaměstnankyň. Nemohly si šéfa vynachválit. Podle nich má "srdce na pravém místě". Některé novináře zvaly i k návštěvě. "Uvidíte, jak tam makáme," poznamenaly se smíchem.
O udělení značky může požádat jakýkoliv podnik, a to bez ohledu na svou velikost a činnost. Žádost je na webových stránkách projektu. Uchazeč se pak podrobí odbornému prošetření. To se zaměřuje právě na rovné zacházení s lidmi z jiných etnik. Bližší informace jsou na webu www.etnhnic-friendly.eu.
K bourání předsudků by měl podle zástupců romských sdružení přispět i reklamní spot Neviditelní. "Není to jen tak, že Romové nic nedělají a pobírají dávky. Chceme tohle klišé rozbít," řekla Klamková. Věří, že reklama pomůže debatu rozvířit a přispěje k zaměstnávání Romů.(viz fotogalerie).

14. Rychlý sběr papíru - tentokrát horní škola

Akce „Rychlý sběr“ Dne 20.10.2010 v dopoledních hodinách organizovaly Technické služby       Český Brod ve spolupráci se Základní školou Žitomířská a odběratelem papíru firmou CUIR z Brandýsa nad Labem akci nazvanou „Rychlý sběr“ Sběru papíru se již podruhé zúčastnila Základní škola Žitomířská. Žáci 9. tříd pod vedením pana školníka Šaldy v součinnosti s pracovníky technických služeb p. Malým, Šedivým,Vomáčkou a pracovníkem veřejné služby p. Opletalem veškerý sebraný papír zvážili a naložili do připraveného vozidla. V půl desáté byla celá akce úspěšně   ukončena. A výsledkem je 5 tun papíru odvezeného firmou Cuir. Další termín svozu papíru byl domluven na příští týden.

13. Technické služby si našly nové sběrné místo - pořadí 2

Dne 30.3.2010 v dopoledních hodinách proběhla na 1. ZŠ Žitomířská v pořadí již druhá akce s názvem „Rychlý sběr“. Této akci předcházelo oslovení  mateřských a základních škol a dalších školských zařízení. Díky skvělé spolupráci TS a odběratelem papíru firmou Cuir z Brandýsa nad Labem a zvláště s manažerem firmy p. Bassettem a p. Hájkovou nám  firma umožnila výkup papíru od žáků této školy za zvýhodněných finančních podmínek .  Sběr byl uskutečněn díky skvělé organizaci učitelek  1.ZŠ, p. školníka Šaldy a za řízení ředitelky školy p. Čutkové.  Žáci ZŠ dokázali nasbírat ve velice krátké době 4480 kg papíru.Děti zapojily také své rodiče,kteří zaslouží poděkování společně s dětmi.Zvážení papíru a jeho naložení provedli pracovníci TS Český Brod pánové Mirek Šedivý a Martin Šedivý. Kontejnerový vůz byl přistaven firmou Cuir v 8.00 hodin a za dvě hodiny nebylo co řešit.

A co na závěr? Vážení a sběr proběhl po jednotlivých třídách a vyhodnocení nejlepší třídy provede ředitelka Čutková. Jednotlivé třídy tak získaly finanční prostředky a Technické služby množství papíru odevzdaného ke zpracování právě firmě Cuir. Finanční prostředky byly předány dne 9.4.2010 manažerem firmy p. Bassettem  cestou ředitele TS ČB právě ZŠ. Tím se jmenovaná ZŠ dostala na I. misto ve sběru papíru právě před 2.ZŠ Tyršova, kde podobná akce již proběhla.

12. Technické služby si našly nové sběrné místo

Dne 9.12. 2009 v dopoledních hodinách proběhla na 2. ZŠ Tyršova akce s názvem „Rychlý sběr“. Této akci předcházelo oslovení  mateřských a základních škol a dalších školských zařízení. Díky skvělé spolupráci s naším odběratelem papíru firmou Cuir z Brandýsa nad Labem a zvláště s manažerem firmy p. Bassettem , nám  firma umožnila výkup papíru od žáků této školy za zvýhodněných finančních podmínek.  Sběr byl uskutečněn díky skvělé organizaci učitelek  prvního stupně  2.ZŠ a vedoucí školní družiny. Velké poděkování patří  učitelkám p.Kollankiewiczové, Zounarové, Kocové, Jermanové, Rakocy, Vopařilové,Fodorové,Honzákové, které motivací dětí dokázaly nasbírat ve velice krátké době okolo 2,5 tuny papíru.Děti zapojily také své rodiče,kteří zaslouží poděkování společně s dětmi.Zvážení papíru a jeho naložení provedli pracovníci TS Český Brod pánové Malý a Šedivý. Kontejnerový vůz byl přistaven firmou Cuir v 9.00 hodin a za dvě hodiny nebylo co řešit. (viz fotogalerie).A co na závěr? Vážení a sběr proběhl po jednotlivých třídách, kterého se zúčastnilo celkem   8  tříd jmenované ZŠ. Jednotlivé třídy tak získaly finanční prostředky a Technické služby množství papíru odevzdaného ke zpracování právě firmě Cuir. Finanční prostředky byly předány dne 17.12.2009 manažerem firmy p. Bassettem  cestou ředitele TS ČB právě ZŠ.Na tuto akci se již nyní připravuje   1.ZŠ Žitomířská, kde účast přislíbila ředitelka ZŠ p. Čutková. Která ze škol bude nejlepší? To uvidíme, nechme se překvapit. Další akce budou následovat. Právě žáci  ZŠ  Tyršova jsou příkladem.

11. Setkání ředitelů Technických služeb v rámci českého sdružení v Roudnici nad Labem

Ve dnech 12.-13.11.2009 proběhlo v Roudnici nad Labem setkání ředitelů Technických služeb    v rámci českého sdružení.Součástí akce byla prezentace 22 firem zabývající se prodejem strojů a vozidel především určených k zimní údržbě měst a obcí. Právě tzv.Chodníkový zákon, který je              v platnosti od 1.11.2009 byl hlavním tématem této konference. Na jednání došlo k výměně názorů, poznatků, které s tímto zákonem a zimní údržbou souvisí.Problémy, které zde byly projednány,jsou podobné ve všech městech a obcích. Jedná se především o navýšení financí, času potřebného k uklizení všech chodníků a komunikací a v neposlední řadě počtu pracovníků a strojů k úklidu.

Součástí byla také návštěva podniků MEVA a MEVATEC, které se zabývají výrobou kontejnerů různých velikostí, kontejnerů na tříděný a komunální odpad, košů a dalších nádob.Tyto podniky známe v rámci spolupráce s Technickými službami Český Brod, jelikož jsou našimi dodavateli.

Především probírané téma a projekty týkající se bioodpadu zaujaly.Potvrdilo se, že ve většině měst a obcí postupují cestou odvozu bioodpadu do kompostáren propojených nabídkou kompostérů pro občany a možností ukládat bioodpad ve sběrném dvoře.Tato cesta se opět ukázala jako správná a touto cestou jdou také Technické služby Český Brod.

Na závěr dne byl pro všechny připraven společenský večer a následným výstupem na bájnou horu Říp následujícího dne v dopoledních hodinách. Za úspěšné provedení akce je třeba poděkovat především řediteli Městských služeb Roudnice nad Labem.

10. Biokonference

V. mezinárodní konference o biologicky rozložitelných odpadech-Náměšť nad oslavou, Freistadt  (Dolní Rakousko)  9.-11.9.2009
 
Ve dnech 9.-11.9.2009 jsem se účastnil  V. mezinárodní konference s názvem Biologicky rozložitelné odpady, která byla organizována v Náměšti nad Oslavou a jeden den v Dolním Rakousku ve Freistadtu.

Obsah konference byl  velice zajímavý, jelikož nám ukázal možné cesty, jak třídit a zpracovávat bioodpad, a tím maximálně snížit komunální odpad, který je ukládaný ve skládkách. U nás se jedná o skládku komunálního odpadu v Radimi. Jedná se o to, minimalizovat ukládání komunálního odpadu v Radimi a tím snižovat náklady a chránit životní prostředí. K tomu nás zavazují povinnosti, vyplývající z nařízení EU. Právě rok 2010 a 2011 bude zlomový.

Pro zajímavost: Směrnice Rady  1999/31 o skládkách odpadu ukládá České republice omezit skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů na 50% celkové hmotnosti v roce 1995 do roku 2009.

Nařízení vlády č.197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ukládá snížení maximálního množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 a na zmiňovaných 50% se dostat v roce 2013.

Dle závěrů a cílů pro rok 2010 nejsou tyto úkoly plněny a České republice hrozí sankce.

Proč také nevyužít 20leté zkušenosti našich sousedů v Rakousku. U našich jižních sousedů se veškerý odpad třídí na jednotlivé komodity včetně právě zmiňovaného bioodpadu. Odpad, který se vytřídí a nedá se dále zpracovat, se spaluje ve spalovnách (dětské pleny, hygienické potřeby apod.)  V Rakousku je totiž zakázáno skládkování odpadu EU. A to čeká taky nás.

Jen pro názornost. Oblast velikosti okresu Freistadt,ve které žije 65000 občanů, čítá 22000 domácností. Tuto oblast tvoří 26 obcí. K největším patří obce s 8 tisíci a 5,5 tisíci obyvateli. V těchto    26 obcích se nachází celkem 24 recyklačních (sběrných) míst pro uložení odpadu. Ten ve Freistadtu jsme také navštívili (viz fotogalerie). Dále je zde umístěno celkem 21 kompostáren. Z toho v 8 z nich se zpracovává veškerý bioodpad včetně odpadu z domácností (kuchyně). V dalších 13 kompostárnách se zpracovává pouze odpad  jako jsou větve,tráva,štěpky,ovoce,apod. Kompostárny však provozují místní zemědělci, kteří vyrobený kompost používají pro svoje polnosti nebo jej prodávají. Dle informací  cca  40 euro za kubický metr. Občan, který musí třídit veškerý odpad, jej ukládá právě ve sběrných dvorech nebo si jej nechá odvážet za určitý poplatek  do sběrného dvora. Svoz bioodpadu si zabezpečují sami  zemědělci. Každá rodina dostává umělohmotnou nádobu na ukládání bioodpadu (oblíbená velikost 35 l)tento odpad se odváží 1x týdně. Výše nákladů rodiny za likvidaci veškerého odpadu je 100 euro za rok.

Také zde jsme viděli kompostárnu jednoduchého typu, kde se zpracovává právě zmiňovaný odpad. Vyráběný kompost je opravdu kvalitní. (viz fotogalerie).

Bioodpad se také zpracovává v bioplynových stanicích. Jednu jsme také navštívili u Franze Kirchmeyra  Jedná se o rodinný podnik Arge Kompost a Biogas. Zpracovává celkem 4000 tun bioodpadu za rok. Jedná se o odpad z restaurací, prošlé potraviny z marketů, výkaly od prasat, hnůj od skotu. Z něho se výrobní cestou produkuje elektřina, teplo, které slouží k vyhřívání farem, k výrobě hnojiv. K výrobě z části také využívá plodinu kukuřici. Tento výrobce si veškeré suroviny dováží sám. Ceny za odpad z restaurací za vývoz jedné nádoby se pohybuje od 6-12 euro. U domácností záleží cena na smlouvě s jednotlivými obcemi a je rozhodně nižší.

Česká republika musí plnit úmluvy vyplývající z nařízení EU. Především snižovat množství bioodpadu v odpadu ukládaných na skládkách. Další je třeba plnit úkol tzv. 5+1. Jedná se o třídění základních komodit –plasty,kovy, tetrapaky,sklo, papír a právě zmiňovaný bioodpad. To však můžeme říci, že tento úkol plníme i v Českém Brodě. Zatím v omezeném množství ve sběrném dvoře Technických služeb. Občané si v krátké době zvykli na možnost ukládání bioodpadu (tráva, štěpky, větvičky, slupky, ovoce, apod.) v areálu Technických služeb Český Brod. Nový zákon o odpadech zmiňuje také zvyšování poplatků za skládkování právě na skládkách komunálního odpadu (Radim). Technické služby však s renomovanou firmou Zers připravují  projekt s dotací EU na nákup nového sběrného vozu na tříděný odpad včetně bioodpadu a také nákup hnědých odvětrávaných nádob pro každou domácnost v Českém Brodě. Realizace celého projektu je směřována na duben 2010 a je v plném proudu. Je třeba však také řešit likvidaci živočišného odpadu  z jídelen. Právě nyní tento problém řeší  ředitelka Základní školy Žitomířská p. Čutková. Jedná se o podstatný problém Tento odpad není možné odvážet do kompostárny Hořátev, kam vozíme ostatní odpad rostlinného původu. Jednou z možností je využít přepravu do kompostárny Kněžice, která se tímto problémem zabývá. Kompostárna se nachází v Kněžici u Městce Králového, ale odvoz odpadu od jednoho subjektu je velice ekonomicky nákladný. Čeká nás všechny ještě mnoho úkolů a překážek, ale pevně věřím, že to dokážeme. I to, že jsme nejlepší obec v České republice v třídění odpadu, nás zavazuje. 

Chtěli bychom také zvyšovat počet kontejnerových míst na tříděný odpad v závislosti umožnit občanovi Českého Brodu a spádových obcí snížit vzdálenost donášky tohoto tříděného odpadu od bydliště. Což se také daří. Český Brod v rámci projektu EKO-KOM obdrží celkem 37 nových kontejnerů pro třídění odpadu. První várka kontejnerů je již v Technických službách a do vydání nového Českobrodského zpravodaje a tohoto článku bude již v ulicích města. Samozřejmě, že budeme vycházet z požadavků občanů, tyto podněty jsme již obdrželi. 

Děkujeme, že třídíte odpad.

Ing. Miroslav Kruliš
Ředitel Technických služeb Český Brod

9. Třídění odpadu a jeho zhodnocení  Bc. Veronikou Mukařovskou

Zpracovaný dotazník občanů Českého Brodu je součástí diplomové práce slečny Bc. Veroniky Mukařovské. Velmi zajímavé pojednání a výzkum, který se týká otázek kolem odpadu a třídění jednotlivých komodit, kontejnerových míst a otázek kolem toho spojených.
Jedná se o  slečnu,mimochodem velmi půvabnou a inteligentní, která opět posunula laťku blíže ke splnění našeho společného cíle-kvalitnímu třídění komodit a ochraně našeho společného životního prostředí, které se týká nejen Českého Brodu.Stojí určitě za to, zmínit se o této dívce, která se velmi intenzivně zabývá tímto problémem ve své diplomové práci. Naše krátká schůzka a výměna názorů povede k další spolupráci. Měl jsem možnost přečíst si tuto práci, která je velmi zajímavá včetně uvedených výsledků skladby otázek občanů Českého Brodu.

8. Společná schůzka s představiteli Povodí Labe:

Dne 23.6.2009 v dopoledních hodinách proběhla první informativní schůzka  v sídle Technických služeb Český Brod, Palackého 339 mezi ředitelem TS ČB Ing. Miroslavem Krulišem, zástupcem ředitele p. Miladou Markovou a ředitelem závodu Střední Labe Ing. Stanislavem Jirešem a provozně technickým náměstkem závodu Střední Labe Ing. Jiřím Feyglem.

Jedná se o první schůzku týkající se vyjasnění názorů  na stav a údržbu řeky Šembery v katastru Českého Brodu a Liblic. Schůzka proběhla v přátelském duchu , každá ze stran sdělila a odpověděla na řadu dotazů. Jednání mělo konstruktivní průběh ,  jehož závěrem bylo navázání spolupráce pro další období a vyjasnění  si jednotlivých stanovisek při řešení jednotlivých problémů. Velmi pozitivně při řešení problémů přistoupili oba zástupci Povodí Labe s konkrétními úkony, které budou při údržbě řeky Šembery následovat.Jednotlivé akce údržby již probíhají a další budou následovat.Společnými silami jistě dovedeme tuto akci do úspěšného konce. Další schůzka proběhne v nejbližším období již za účasti zástupců města Českého Brodu a p. Ing. Fousové jako iniciátorky petice občanů.

7. Setkání ředitelů a pracovníků technických služeb v Jirkově

Ve dnech 18.-19.6.2009 proběhlo v Jirkově  setkání ředitelů a pracovníků Technických služeb v rámci Sdružení technických služeb.Patronem této akce se stal Podnik služeb Jirkov s.r.o. v čele s jednatelem společnosti p. Slavomírem Radimcem.Po uvítání všech zúčastněných a ubytování v nádherných prostorách zámku Červený Hrádek jsme se přesunuli autobusem k návštěvě Městských historických sklepů a prohlídce Městské věže ze 16. století.

Městské historické sklepy, které se zachovaly z větší části,byly hloubeny v pískovcovém pahorku v letech 1555-1595 na příkaz majitele panství Červený Hrádek a městečka Jirkova Kryštofa z Karlovic. Sklepy vznikly jako účinná ochrana majetku,listin a zboží proti živelným pohromám. Hlavním impulsem pro jejich budování byl ničivý požár v roce 1554.Sklepení také sloužilo k uložení a kvašení piva,které se v Jirkově začalo vařit v roce 1443.V druhé světové válce sklepení využívala německá armáda.Následně jsme vystoupali po schodech na kamenou Městskou věž ze 16.století. Naskytnul se nám krásný pohled na město Jirkov a Krušné hory.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do nedalekého rekreačního areálu Jirkov Červený Hrádek, který je ve správě právě již zmiňované společnosti. V krásném prostředí koupaliště a rozlehlého areálu na nás čekalo pohoštění, které připravili pracovníci Podniku služeb Jirkov.Poté se všichni účastníci zúčastnili turnaje v minigolfu.Po návratu do zámku a krátkém odpočinku nás čekala prohlídka prostor zámku, ve kterém nás zavedla do tajů minulosti a historie průvodkyně v dobovém přestrojení.

Zámek Červený Hrádek má úžasnou historii.Na místě středověkého gotického hradu zničeného za třicetileté války,nechal Jan Adam Hrzán z Harasova vybudovat barokní zámek. Architektem zámku byl v počátcích Ital Antonio della Porta a ve vrcholné fázi Francouz Jean Baptiste Mathey.Stavba čtyřkřídlé budovy zámku byla v podstatě ukončena v roce 1675. Od této doby si zámek zachovává charakteristický vzhled.S Červeným Hrádkem jsou spojena především jména významných barokních sochařů Jana Brokofa a jeho syna Ferdinanda Maxmiliána, který se zde v roce 1688 narodil a tvořil.

Po zajímavé prohlídce následovalo pracovní setkání za přítomnosti místostarosty města Jirkova a pracovníků městského úřadu. Témata se týkala především 1.června 2009 založené tzv. "Veřejné služby".Další otázky, které se v rámci jednání řešily,se zabývaly likvidací bioodpadu a další problematiky práce technických služeb. V rámci diskuse s kolegy technických služeb jsem se přesvědčil, že v probíraných otázkách jdeme právě v Českém Brodě správnou cestou, což mi potvrdili i kolegové. Došlo také na vyhodnocení turnaje v minigolfu a udělení věcných cen.

Po ukončení jednání, které bylo zakončeno diskusí účastníků jsme se odebrali do podzemní zámecké vinárny, kde pro nás byla připravena večeře ve stylu historie. Šenkýřky přinášely jídlo v historickém oblečení za poslechu hudby z filmu "Noc na Karlštejně" a dále následovala večerní zábava.Ve velmi přátelském duchu jsme si také společně zazpívali písničky populární hudby ve stylu "karaoke" a vyměnili spoustu zážitků.Cíl setkání byl určitě splněn a účastníci po noci strávené v zámeckých pokojích se druhý den ráno rozjeli do svých domovů. Chtěl bych touto cestou poděkovat jménem ředitele Technických služeb Český Brod pracovníkům Podniku služeb Jirkov v čele s jednatelem Slavomírem Radincem za skvěle připravený den, který jsme právě v Jirkově strávili. Takže ještě jednou děkuji za krásné zážitky.(viz.fotogalerie na webových stránkách www.tsceskybrod.cz).

6. Poděkování občanům Českého Brodu

Poděkování občanům města Český Brod  a spádovým obcím

Vážení spoluobčané,

 chtěl bych Vám všem jménem ředitele Technických služeb Český Brod poděkovat za odpovědný přístup při třídění odpadu v našem městě. Přístup většiny z Vás je opravdu vyjímečný a odpovědný, což se odráží na dosažených výsledcích při  třídění  jednotlivých komodit. V soutěži obcí v třídění odpadu „O křišťálovou popelnici“, kterou vyhlašuje každoročně Ekokom se město Český Brod umístilo na vynikajícím prvním místě V České republice a nechalo za sebou dalších 5000 obcí. Dle dosažených výsledků za rok 2008 se nebojím říci, že výsledek odpovídá kategorii „Skokan roku“, která se vyhlašuje v rámci soutěže popularity zpěváků Zlatý slavík.         Je mi ctí, že právě vyhlášení této soutěže a převzetí ceny za 1. místo, která se konala ve dnech 10.-11.6.2009  u příležitosti 10. výročí založení Ekokomu v Hradci Králové, jsem se mohl osobně zúčastnit a cenu společně s místostarostou města Bc. Jakubem Nekolným převzít. Je to obrovský úspěch pro město Český Brod a pro celý region. To, že jsme tuto cenu mohli převzít, vděčíme právě Vám Českobroďákům . Je to Vaše vizitka a výsledek skvělé práce. A především Vám patří dík. Nesmíme Však zapomenout na ty, kteří se zavedením třídění odpadu do Českého Brodu v letech 1992-1993 přišli a samozřejmě tuto činnost dále podporují. Těch lidí bylo a je určitě mnoho, já osobně chci poděkovat  Ing. Kateřině Pulpánové ze společnosti Ekokom, která nás v této činnosti podporuje a navázala s námi po mém nástupu do funkce skvělou spolupráci. I já a pracovníci Technických služeb chceme v této úspěšné činnosti pokračovat. Především zkvalitněním služeb pro Vás a vytvořením podmínek pro Vaše úspěšné třídění. Pokusme se příští rok dosáhnout opět té nejvyšší mety-vítězství v této soutěži „ O křišťálovou popelnici“.Víme všichni, že obhajit titul je to nejtěžší. Byl by to krásný úspěch, ale nejdůležitější je, že jsme se rozhodli jít určitě správnou cestou.  Takže ještě jednou, děkuji Vám za skvělou práci

Ing. Miroslav Kruliš  
Ředitel Technických služeb Český Brod

5. Petice občanů Českého Brodu za zlepšení stavu toku řeky Šembery (5.6.2009)

Jak určitě víte, stav toku řeky Šembery od Liblic v katastru Českého Brodu až k silnici Praha-Kolín je opravdu katastrofální. Koryto řeky je silně zabahněné, na řadě míst se v řece nachází odpad,po stranách řeky se nacházejí náletové dřeviny, staré stromy, které bezprostředně ohrožují život občanů Českého Brodu, kteří zde procházejí.
Z toho důvodu jsme společně s p. Ing. Miladou Fousovou a místostarostou města  iniciovali podpisovou akci (petici ve smyslu zákona č.85/1990 Sb,o právu petičním)na zlepšení stavu toku řeky Šembery.Ve spolupráci s místostarostou města Jakubem Nekolným, který nás podpořil a občany města vznikla tato podpisová akce. Ještě není ani ukončena a už se ozvali tento pátek pracovníci Povodí Labe, kteří se začali zajímat o tento stav. Dokonce se zúčastnili společně s našimi pracovníky Petou Markovou, p. Miladou Fousovou a občanem Liblic p. Hrnčířem konkrétní obhlídky toku řeky Šembery.Došlo k průzkumu všech krizových míst a nafocení konkrétních situací. O této situaci se i přesvědčil pracovník Povodí Labe p. Hanuš, kterého na místě provázela právě Ing. Fousová.Věřme, že se situace s odstraněním těchto nedostatků bude vyvíjet pozitivním směrem. Uvedená Petice byla uzavřena  v neděli 14.6.2009, poslední podpisy pod petici provedli zastupitelé města na svém zasedání ve středu 17.6.2009 a společně s průvodním listem byla petice odeslána na Povodí Labe. O situaci se bezprostředně zajímá také Kolínský deník, který tuto situaci pečlivě monitoruje. Situaci v okolí Šembery občané Českého Brodu určitě znají, místo mohou navštívit a přesvědčit se o stavu. A věřte, tento stav se postupně lepší.(viz.fotogalerie).

4. Negativní spolupráce

Na této stránce musíme veřejnost seznámit i s negativními prvky spolupráce s veřejností, která nás tíží. Jisté změny zaznamenali občané také ve sběrném dvoře Technických služeb v Palackého ulici 339. Nejen to, že se intenzivně pracuje na projektu nového sběrného dvora pro Český Brod a spádové obce, který bude mít větší kapacitu, ale také novou organizaci ve sběrném dvoře stávajícím.

V minulosti zde docházelo k nekontrolovatelnému odběru odpadu bývalým pracovníkem sběrného dvora. Tím se navyšovaly náklady na jeho provoz i náklady při odvozu velkého množství komunálního odpadu.Odpad zde odkládali také osoby, které zde nemají trvalé bydliště a nebydlí ani v Zahradech, Liblicích a Štolmíři.

Dle nového nařízení je každý občan těchto lokalit povinen se pracovníkovi sběrného dvora prokázat občanským průkazem, případně řidičským průkazem, kde prokáže místo trvalého bydliště.Dále předloží ústřižek o zaplacení odpadu na příslušný rok,případně výpis z banky o zaplacení tohoto odpadu.Stává se nám totiž, že zjistíme, že někteří občané ani tento poplatek nezaplatí. Tím na to doplácíme všichni, jelikož tyto občany dotujeme. Někteří si také mylně myslí, že mají čas na zaplacení do června tohoto roku. Ale oni se mýlí. Dle platné vyhlášky mohou zaplatit celou částku za odpad do 31.3. příslušného roku,nebo musí zaplatit polovinu této částky do 31.3.příslušného roku a zbytek částky do konce měsíce června. Oprávněnost kontroly ústřišku o zaplacení je na místě. Normálním slušným lidem to ani nepříjde a ostatní se diví, ještě, že těchto lidí je málo. Je to tedy divné, příjdete v lednu, nemáte zaplaceno na příslušný rok a chcete tuto službu. Takže asi si půjdete nakoupit do supermarketu v lednu a budete se tedy domáhat zaplacení nákupu v dubnu, divné že? Také si někteří lidé myslí, že do sběrného dvora přinesou odpad z podnikatelské činnosti a nemusí za něj platit poplatek. Bohužel se opět mýlí. Někteří jsou ještě na pracovníka sběrného dvoru arogantní a neumějí se ani chovat, natož slušně pozdravit. Je fajn, že těchto lidí je opravdu poskromnu, což je skvělé.V technických službách je dobře známe, ale nemůžeme je jmenovat, ale pokud naše stránky čtou,určitě se poznají. Těm slušným chci poděkovat, že se mile chovají k pracovníkovi sběrného dvora, možná, někteří ani nevědí, že jednají s vysokoškolsky vzdělaným člověkem, který svou práci dělá velmi dobře, za což mu touto cestou chci poděkovat.Takže přeji Vám, aby jste s našimi službami byli opravdu spokojeni.

3. Činnost Technických služeb v Lucembursku a Německu

V rámci poznávacího zájezdu do Lucemburska a SRN ve dnech 8.5.-10.5.2009, který organizovala 2. Základní škola v Českém Brodě jsme měli možnost poznat kromě jiného také činnost Technických služeb v hlavním městě Lucemburska Lucemburgu a německém městě Trieru. Také