Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
 Zametací vůz Skarab, Spider - zametání, kropení květin, vysávání
 Jízdní výkon
 31 Kč / 1 km
 Výkon na místě-metení
 226 Kč / 15 min
 Účast dalšího pracovníka 62 Kč / 15 min
 Kropící vůz – Liaz 706 RTK
 Jízdní výkon
 31 Kč / 1 km
 Výkon na místě (sání, kropení) 164 Kč / 15 min
 Účast dalšího pracovníka 62 Kč / 15 min
 Montážní plošina - Mitsubishi FUSO  dosah 24m
 Jízdní výkon 36 Kč / 1 km
 Výkon na místě
 174 Kč / 15 min
 Účast dalšího pracovníka
 62 Kč / 15 min
 Kontejnerový nosič Mercedes Axor (svoz suti, bioodpadu, komunálního odpadu)
 Jízdní výkon 
 38 Kč / 1 km
 Přistavení kontejneru
 133 Kč
 Pronájem kontejneru za 1 den 62 Kč
 Manipulace na místě (zákazník)
 51 Kč / 15 min (složení / naložení)
 Nakládání kontejneru osádkou:
 Závozník (při nakládání do kontejneru) 62 Kč / 15 min  
 Řidič   (při nakládání do kontejneru) 62 Kč / 15 min
 Vozidlo Multikar  M 25, M 26, Citroen Berlingo
 Jízdní výkon Multikar  M 25,M 2631 Kč / 1 km 
 Jízdní výkon Citroen Berlingo 9 Kč / 1 km
 Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Českém Brodě
 308 Kč
 Jednorázový odvoz materiálu a odpadu (Liblice, Zahrady, Štolmíř) 359 Kč
 Nakládání materiálu na vozidlo   (řidič)
 62 Kč / 15 min
 Nakládání materiálu na vozidlo (závozník)
 62 Kč / 15 min 
 Svoz komunálního odpadu vozidlem Mercedes Axor (svozový vůz)
 Jízdní výkon Mercedesu Axor 43 Kč / 1 km
 Použití vozidla  při svozu komunálního odpadu 140 Kč / 15 min
 Manipulační poplatek závozníka (manipulace s popelnicemi)
 46 Kč / 15 min (1 osoba)
 Individuální svoz (nevyndaná zapomenutá popelnice zákazníkem)   62 Kč / 1 nádoba
 Svoz bioodpadu vozidlem MAN
 Jízdní výkon vozidla MAN
 43 Kč/ 1 km
 Použití vozidla při svozu bioodpadu   
 140 Kč / 15 min
 Manipulační poplatek závozníka (manipulace s popelnicemi) 46 Kč /15 min
 Individuální svoz (nevyndaná, zapomenutá popelnice zákazníkem)
  62 Kč /1 nádoba
 Vozidlo dodávkové Renault (přeprava materiálu)
Jízdní výkon 
 26  Kč / 1 km
Časová sazba při výkonech do 20 km
 72 Kč / 15 min
Časová sazba při výkonech nad 20 km
 92 Kč / 15 min
Účast dalšího pracovníka 62 Kč / 15 min
Traktor Zetor  s žací lištou  (sečení porostů, škarp atd.)
Jízdní výkon 38 Kč / 1 km (přejezdy)
Použití traktoru 154 Kč / 15 min
 Účast dalšího pracovníka 62 Kč / 15 min
 Zimní údržba - vozidlo Mercedes Axor - sypací nástavba
 Posyp parkoviště včetně ceny soli 231 Kč / 15 min
 Jízdní výkon
 38 Kč / 1 km
 Vozidlo M-26 Multicar s radlicí a sypací nástavbou
 Jízdní výkon
 34 Kč / 1 km
 Hrnutí sněhu + posyp  včetně soli
 226 / 15 min
 Traktor Zetor s nesenou radlicí
 Jízdní výkon (přesun) 38 Kč / 1 km
 Hrnutí sněhu (parkoviště, komunikace, odstavné plochy atd.) 154 Kč / 15 min
 Sněhové frézy s obsluhou
 87 Kč / 15 min
 Ruční hrabání sněhu
 64 Kč / 15 min
 Čtyřkolka s radlicí a posypovým zařízením
 Jízdní výkon (přesun) 15 Kč / 1 km
 Hrnutí sněhu, posyp
 87 Kč / 15 min
 Sběr odpadků 
 Ruční sběr odpadků  64 Kč / 15 min
 Ruční vezený vysavač (Otík) 87 Kč / 15 min
 Nakladač UNC
 Jízdní výkon 
 26 Kč / 1 km
 Použití stroje 164 Kč / 15 min
 Práce
 Speciální práce a práce na zakázku 287 Kč / hod
 Kvalifikované profese 246 Kč / hod
 Pomocné práce
 205 Kč / hod
 Práce s ruční motorovou pilou 82 Kč / 15 min
 Práce s plotostřihem 82 Kč / 15 min
 Práce s ruční motorovou sekačkou 82 Kč / 15 min
 Práce s autogen.soupravou (řezání,sváření)
 123 Kč / 15 min
 Práce s pilou na asfalt a beton 82 Kč / bm
 Hrabání listí včetně nakládání  51 Kč / 15 min
 Pomocné práce pracovníky VPP 41 Kč / hod
 Půjčování drobných zařízení 
 Zapůjčení výsuvného žebříku (3 díly) 123 Kč na den
 Zapůjčení dopravních přenosných značek 10 Kč / ks a den
 Vibrační deska (s obsluhou)
 513 Kč / hod
 Zapůjčení stojanových košů 
 10 Kč / ks a den
 Pronájem reklamního místa na sloupech VO (viz. nařízení města č. 1 /2009 zveřejněné na webu města (týká se povolených rozměrů reklamy na sloupech VO)
 U reklam se záborem větším jak 0,6m2 za každý i započatý m2 10 Kč za den
 U reklam se záborem menším bez  0,6m2 paušálně 21 Kč / týden
 (umístění poutačů pracovníky  TS-viz ceník prací)
 
 Prodej nádob směsného odpadu (velikost 120, 140, 240l) ceny viz. telefon  321622737
 
 Aktuální ceny svozu směsného komunálního a tříděného odpadu na příslušný rok pro podnikatele a podnikatelské subjekty:
 Směsný komunální odpad:
 52 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 110 l 1 718,40 Kč
 120 l 1 841,60 Kč
 140 l
 1 963,00 Kč
 240 l
 3 682,30 Kč
 660 l
 7 363,60 Kč
 1100 l
 13 499,90 Kč
  26 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 110 l
 859,60 Kč
 120 l
 920,80 Kč
 140 l
 981,90 Kč
 240 l 1 841,60 Kč
 660 l
 3 681,55 Kč
 1100 l
 6 750,40 Kč
 Jednorázové svozy v Českém Brodě
 110 l
 37,90 Kč
 120 l
 40,00 Kč
 240 l
 80,00 Kč
 660 l
 295,50 Kč
 1100 l
 295,20 Kč
 Bio odpad:
 38 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 120 l
 135,20 Kč
 140 l
 144,00 Kč
 240 l
 271,00 Kč
 1100 l
 992,40 Kč
 26 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 120 l
 92,70 Kč
 140 l
 98,90 Kč
 240 l
 185,50 Kč
 1100 l
 679,90 Kč
  Jednorázové svozy v Českém Brodě
 120 l
 34,40 Kč
 140 l
 40,20 Kč
 240 l
 69,40 Kč
 1100 l
 315,70 Kč
 Separovaný odpad - plasty a nápojové kartony / jednorázový svoz
 120 l
 13,30 Kč
 240 l
 25,60 Kč
 1100 l
 107,60 Kč
 120 l pytel
 14,30 Kč
 Separovaný odpad - papír / jednorázový svoz
  120 l
 12,30 Kč
 240 l
 24,60 Kč
 1100 l
 98,40 Kč
 120 l pytel
 17,40 Kč
 Separovaný odpad -sklo / jednorázový svoz
 1100 l
 130,20 Kč
 240 l
 56,40 Kč

Měsíční paušál za využívání kontejnerových míst v  Č. Brodě  na rok 2019 ve výši 50 Kč bez DPH.

 Ceny ostatních služeb na vyžádání v kanceláři TS. 

  K uvedeným cenám se připočítává DPH 21%, není-li platnými předpisy uvedeno jinak, uložení odpadu na skládce Radim DPH 15%. Technické služby Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny dle změn vstupů (plyn, elektřina, PHM).
 
 Ceník služeb sběrného dvora

 Pro občany s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích, Zahradech uložení objemného, tříděného, nebezpečného odpadu uložení zdarma

 Občané vlastnící v Českém Brodě nemovitost- předloží občanský průkaz, výpis z katastru ( k ověření, že vlastní nemovitost + potvrzení o zaplacení poplatku za odpad)

Výjimka:  0,5m3 suti  nárok 1x za měsíc
0,5m3 objemného odpadu jednorázově (větší množství objednání kontejneru)


 Veškeré elektrospotřebiče, ledničky, pračky, bojlery, chladící zařízení, sporáky uložení v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma  (není třeba dokládat trvalé bydliště)

 Pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Českém Brodě, Štolmíři, Zahradech, Liblicích a podnikatelské subjekty, firmy, OSVČ:
 Tříděný odpad (plast, papír, tetrapaky, sklo, železo, oleje, elektroodpad a baterie zdarma (zrcadla,drátěné sklo-objemný odpad za poplatek)
odpad kategorie nebezpečný9,90 Kč/kg
Pneumatiky
3,50 Kč/kg
Stavební suť, zemina0,70 Kč/kg
Dřevo2,80 Kč/kg
Biologicky rozložitelný odpad2,20 Kč/kg
Směsný komunální odpad a objemný odpad3,30 Kč/kg

Ceny jsou uvedeny bez DPH. TS Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny tohoto ceníku úměrně ke změnám cen vstupů (energie, PHM, atd.)

Platnost ceníku: od 1.1.2019