Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace
 Zametací vůz Skarab, Spider - zametání, kropení květin,vysávání
 jízdní výkon
 30 Kč / 1km
 Výkon na místě-metení
 220 Kč /15 min
 Účast dalšího pracovníka 60 Kč / 15 min
 Kropící vůz – Liaz 706 RTK
 Jízdní výkon
 30 Kč /1km
 Výkon na místě (sání, kropení) 160 Kč /15min
 Účast dalšího pracovníka 60 Kč/15min
 Montážní plošina - Mitsubishi FUSO  dosah 24m
 jízdní výkon 35 Kč /1km
 výkon na místě
 170 Kč/15 min
 účast dalšího pracovníka
 60 Kč/15 min
 Kontejnerový nosič Mercedes Axor (svoz suti, bioodpadu,komunálního odpadu)
 Jízdní výkon 
 37 Kč/1km
 Přistavení kontejneru
 130 Kč
 Pronájem kontejneru za 1 den 60 Kč
 Manipulace na místě (zákazník)
 50 Kč /15 min (složení / naložení)
 Nakládání kontejneru osádkou:
 Závozník (při nakládání do kontejneru) 60 Kč /15 min  
 Řidič   (při nákládání do kontejneru) 60 Kč/15 min
 Vozidlo Multikar  M 25,M 26, Citroen Berlingo
 Jízdní výkon Multikar  M 25,M 26,30 Kč /1km 
  Jízdní výkon Citroen Berlingo 9 Kč / 1 km
 Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Českém Brodě
 300 Kč
 Jednorázový odvoz materiálu a odpadu (Liblice, Zahrady, Štolmíř) 350 Kč
 Nakládání materiálu na vozidlo   (řidič)
 60 Kč /15 min
 Nakládání materiálu na vozidlo (závozník)
 60 Kč/15 min 
 Svoz komunálního odpadu vozidlem Mercedes Axor (svozový vůz)
 Jízdní výkon Mercedesu Axor 42 Kč /1km
 Použití vozidla  při svozu komunálního odpadu 137 Kč /15 min
 Manipulační poplatek závozníka (manipulace s popelnicemi)
 45 Kč /15 min (1 osoba)
 Individuální svoz (nevyndaná zapomenutá popelnice zákazníkem)   60 Kč /1 nádoba
 Svoz bioodpadu vozidlem MAN
 Jízdní výkon vozidla MAN
 42 Kč/ 1 km
 Použití vozidla při svozu bioodpadu   
 137 Kč / 15 min
 Manipulační poplatek závozníka (manipulace s popelnicemi) 45 Kč /15 min
 Individuální svoz (nevyndaná, zapomenutá popelnice zákazníkem)
  60 Kč/1 nádoba
 Vozidlo dodávkové Renault (přeprava materiálu)
 Jízdní výkon 
 25  Kč /1km
časová sazba při výkonech do 20 km
 70 Kč /15 min
časová sazba při výkonech nad 20 km
 90 Kč /15 min
účast dalšího pracovníka 60 Kč/15 min
 Traktor Zetor  s žací lištou  (sečení porostů, škarp, atd.)
 Jízdní výkon 37 Kč / 1km (přejezdy)
 Použití traktoru 150 Kč /15 min
 Účast dalšího pracovníka 60 Kč /15 min
 Zimní údržba - vozidlo Mercedes Axor - sypací nástavba
 Posyp parkoviště včetně ceny soli 225 Kč /15 min
 Jízdní výkon
 37 Kč/1km
 vozidlo M-26 Multicar s radlicí a sypací nástavbou
 jízdní výkon
 30 Kč/1km
 hrnutí sněhu + posyp  včetně soli
 220/15 min
 Traktor Zetor s nesenou radlicí
 Jízdní výkon (přesun) 37 Kč/1km
 Hrnutí sněhu (parkoviště, komunikace, odstavné plochy,atd.) 150 Kč/15 min
 Sněhové frézy s obsluhou
 85 Kč /15 min
 Ruční hrabání sněhu
 62 Kč /15 min
 Čtyřkolka s radlicí a posypovým zařízením
 Jízdní výkon (přesun) 15 Kč /1 km
 Hrnutí sněhu, posyp
 85 Kč /15 min
 Sběr odpadků 
 Ruční sběr odpadků  62 Kč/15 min
 Ruční vezený vysavač (Otík) 85 Kč /15 min
 Nakladač UNC
 Jízdní výkon 
 25 Kč/1km
 Použití stroje 160 Kč /15 min
 Práce
 Speciální práce a práce na zakázku 280 Kč/hod
 Kvalifikované profese 240 Kč/hod
 Pomocné práce
 200 Kč/hod
 Práce s ruční motorovou pilou 80 Kč/15 min
 Práce s plotostřihem 80 Kč/15min
 Práce s ruční motorovou sekačkou 80 Kč/15 min
 Práce s autogen.soupravou (řezání,sváření)
 120 Kč/15 min
 Práce s pilou na asfalt a beton 80 Kč /bm
 Hrabání listí včetně nakládání  50 Kč /15 min
 Pomocné práce pracovníky VPP40 Kč /hod
 Půjčování drobných zařízení 
 Zapůjčení výsuvného žebříku (3 díly) 120 Kč na den
 Zapůjčení dopravních přenosných značek 10 Kč /ks a den
 Vibrační deska (s obsluhou)
 500 Kč /hod
 Zapůjčení stojanových košů 
 10 Kč /ks a den
 Pronájem reklamního místa na sloupech VO (vi nařízení města č. 1 /2009 zveřejněné na webu města (týká se povolených rozměrů reklamy na sloupech VO)
 U reklam se záborem větším jak 0,6m2 za každý i započatý m2 10 Kč za den
 U reklam se záborem menším bez  0,6m2 paušálně 20 Kč/týden
 (umístění poutačů pracovníky  TS-viz ceník prací)
 Prodej nádob svoz směsného odpadu (velikost 120, 140, 240l) ceny viz telefon  321622737
 K uvedeným cenám se připočítává DPH 21%, není-li platnými předpisy uvedeno jinak, uložení odpadu na skládce Radim DPH 15%. Technické služby Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny dle změn vstupů (plyn, elektřina, PHM).
 Aktuální ceny svozu směsného komunálního a tříděného odpadu na příslušný rok pro podnikatele, podnikatelské subjekty, školy, mateřské školky, atd.  na telefonním čísle 321622737
 Ceník služeb sběrného dvora

 Pro občany s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích, Zahradech uložení objemného, tříděného, nebezpečného odpadu uložení zdarma

 Občané vlastnící v Českém Brodě nemovitost- předloží občanský průkaz, výpis z katastru ( k ověření, že vlastní nemovitost + potvrzení o zaplacení poplatku za odpad)

Vyjímka:  0,5m3 suti  nárok 1x za měsíc
0,5m3 objemného odpadu jednorázově (větší množství objednání kontejneru)


 Veškeré elektrospotřebiče, ledničky, pračky, bojlery, chladící zařízení, sporáky uložení v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma  (není třeba dokládat trvalé bydliště)

 Pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Českém Brodě, Štolmíři, Zahradech, Liblicích a podnikatelské subjekty, firmy, OSVČ:
 Tříděný odpad (plast, papír, tetrapaky, sklo, železo, oleje, elektroodpad a baterie zdarma (zrcadla,drátěné sklo-objemný odpad za poplatek)
odpad kategorie nebezpečný9 Kč/kg
Pneumatiky
3,20 Kč/kg
Stavební suť, zemina0,6 Kč/kg
Dřevo2,50 Kč/kg
Biologicky rozložitený odpad2 Kč/kg
Směsný komunální odpad a objemný odpad 3 Kč/kg

Ceny jsou uvedeny bez DPH. TS Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny tohoto ceníku úměrně ke změnám cen vstupů (energie, PHM, atd.)

Platnost ceníku: od 1.9.2015