Zametací vůz Skarab, Spider - zametání, kropení květin, vysávání
 Jízdní výkon
 59 Kč / 1 km
 Výkon na místě-metení
 268 Kč / 15 min
 Účast dalšího pracovníka 73 Kč / 15 min
 Montážní plošina - Mitsubishi FUSO  dosah 24m
 Jízdní výkon 28 Kč / 1 km
Plošina a výkon na místě
 400 Kč / 15 min
 
 Kontejnerový nosič Mercedes Axor (svoz suti, bioodpadu, komunálního odpadu)
 Jízdní výkon 
69  Kč / 1 km
 Přistavení kontejneru
 158 Kč
 Pronájem kontejneru za 1 den 73 Kč
 Manipulace na místě (zákazník)
 60 Kč / 15 min (složení / naložení)
 Nakládání kontejneru osádkou:
 Závozník (při nakládání do kontejneru) 73 Kč / 15 min  
 Řidič   (při nakládání do kontejneru) 73 Kč / 15 min
 Vozidlo Multikar  M 25, M 26, Citroen Berlingo
 Jízdní výkon Multikar  M 25,M 2659 Kč / 1 km 
 Jízdní výkon Citroen Berlingo 13 Kč / 1 km
 Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Českém Brodě
 451 Kč
 Jednorázový odvoz materiálu a odpadu (Liblice, Zahrady, Štolmíř) 526 Kč
 Nakládání materiálu na vozidlo   (řidič)
 73 Kč / 15 min
 Nakládání materiálu na vozidlo (závozník)
 73 Kč / 15 min 
 Svoz komunálního odpadu vozidlem Mercedes Axor (svozový vůz)
 Jízdní výkon Mercedesu Axor 73 Kč / 1 km
 Použití vozidla  při svozu komunálního odpadu 166 Kč / 15 min
 Manipulační poplatek závozníka (manipulace s popelnicemi)
 55 Kč / 15 min (1 osoba)
 Individuální svoz (nevyndaná zapomenutá popelnice zákazníkem)   73 Kč / 1 nádoba
 Svoz bioodpadu vozidlem MAN
 Jízdní výkon vozidla MAN
 73 Kč/ 1 km
 Použití vozidla při svozu bioodpadu   
 166 Kč / 15 min
 Manipulační poplatek závozníka (manipulace s popelnicemi) 55 Kč /15 min
 Individuální svoz (nevyndaná, zapomenutá popelnice zákazníkem)
  73 Kč /1 nádoba
 Vozidlo dodávkové Renault (přeprava materiálu)
Jízdní výkon 
 50  Kč / 1 km
Časová sazba při výkonech do 20 km
 85 Kč / 15 min
Časová sazba při výkonech nad 20 km
 109 Kč / 15 min
Účast dalšího pracovníka 73 Kč / 15 min
Traktor Zetor  s žací lištou  (sečení porostů, škarp atd.)
Jízdní výkon 73 Kč / 1 km (přejezdy)
Použití traktoru 182 Kč / 15 min
 Účast dalšího pracovníka 73 Kč / 15 min
 Zimní údržba - vozidlo Mercedes Axor - sypací nástavba
 Posyp parkoviště včetně ceny soli 274 Kč / 15 min
 Jízdní výkon
 73 Kč / 1 km
 Vozidlo M-26 Multicar s radlicí a sypací nástavbou
 Jízdní výkon
 64 Kč / 1 km
 Hrnutí sněhu + posyp  včetně soli
 268 / 15 min
 Traktor Zetor s nesenou radlicí
 Jízdní výkon (přesun) 73 Kč / 1 km
 Hrnutí sněhu (parkoviště, komunikace, odstavné plochy atd.) 182 Kč / 15 min
 Sněhové frézy s obsluhou
 103 Kč / 15 min
 Ruční hrabání sněhu
 76 Kč / 15 min
 Čtyřkolka s radlicí a posypovým zařízením
 Jízdní výkon (přesun) 29 Kč / 1 km
 Hrnutí sněhu, posyp
 103 Kč / 15 min
 Sběr odpadků 
 Ruční sběr odpadků  76 Kč / 15 min
 Ruční vezený vysavač (Otík) 103 Kč / 15 min
 Nakladač UNC
 Jízdní výkon 
 50 Kč / 1 km
 Použití stroje 194 Kč / 15 min
 Práce
 Speciální práce a práce na zakázku 340 Kč / hod
 Kvalifikované profese 292 Kč / hod
 Pomocné práce
 243 Kč / hod
 Práce s ruční motorovou pilou 97 Kč / 15 min
 Práce s plotostřihem 97 Kč / 15 min
 Práce s ruční motorovou sekačkou 97 Kč / 15 min
 Práce s autogen.soupravou (řezání,sváření)
 146 Kč / 15 min
 Práce s pilou na asfalt a beton 97 Kč / bm
 Hrabání listí včetně nakládání  60 Kč / 15 min
 Pomocné práce pracovníky VPP 49 Kč / hod
 Půjčování drobných zařízení 
 Zapůjčení výsuvného žebříku (3 díly) 146 Kč na den
 Zapůjčení dopravních přenosných značek 12 Kč / ks a den
 Vibrační deska (s obsluhou)
 593 Kč / hod
 Zapůjčení stojanových košů 
 12 Kč / ks a den
 Pronájem reklamního místa na sloupech VO (viz. nařízení města č. 1 /2009 zveřejněné na webu města (týká se povolených rozměrů reklamy na sloupech VO)
 U reklam se záborem větším jak 0,6m2 za každý i započatý m2 15 Kč za den
 U reklam se záborem menším bez  0,6m2 paušálně 25 Kč / týden
 (umístění poutačů pracovníky  TS-viz ceník prací)
 Prodej nádob směsného odpadu (velikost 120, 140, 240l) ceny viz. telefon  321622737
 Aktuální ceny svozu směsného komunálního a tříděného odpadu na příslušný rok pro podnikatele a podnikatelské subjekty:
 Směsný komunální odpad:
 52 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 110 l 3 272,- Kč
 120 l 3 524,- Kč
 140 l
 3 850,- Kč
 240 l
 7 045,- Kč
 660 l
 15 505,- Kč
 1100 l
 27 560,- Kč
  26 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 110 l
 1 636,- Kč
 120 l
 1 762,- Kč
 140 l
 1 926,- Kč
 240 l 3 524,- Kč
 660 l
 7 751,- Kč
 1100 l
 13 781,- Kč
 Jednorázové svozy v Českém Brodě
 110 l
 70,- Kč
 120 l
 74,- Kč
 240 l
 150,- Kč
 660 l
 325,- Kč
 1100 l
 584,- Kč
 Bio odpad:
 42 svozů v Českém Brodě / objem nádoby v litrech
 120 l
 336,- Kč
 140 l
 340,- Kč
 240 l
 527,- Kč
 1100 l
 1 274,- Kč
  Jednorázové svozy v Českém Brodě
 120 l
 41,- Kč
 140 l
 48,- Kč
 240 l
 82,- Kč
 1100 l
 372,- Kč
 Separovaný odpad - plasty a nápojové kartony / jednorázový svoz
 120 l
 21,- Kč
 240 l
 42,- Kč
 1100 l
 178,- Kč
 120 l pytel
 23,- Kč
 Separovaný odpad - papír / jednorázový svoz
  120 l
 18,- Kč
 240 l
 39,- Kč
 1100 l
 159,- Kč
 120 l pytel
 26,- Kč
 Separovaný odpad -sklo / jednorázový svoz
 1100 l
 169,- Kč
 240 l
 73,- Kč

Měsíční paušál za využívání kontejnerových míst v  Č. Brodě  na rok 2021 ve výši 120 Kč bez DPH.

 Ceny ostatních služeb na vyžádání v kanceláři TS. 

  K uvedeným cenám se připočítává DPH 21%, není-li platnými předpisy uvedeno jinak, uložení odpadu na skládce Radim DPH 21%. Technické služby Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny dle změn vstupů (plyn, elektřina, PHM).  Platnost ceníku: od 1.1.2024.
 
 Ceník služeb sběrného dvora
 Pro občany s trvalým bydlištěm v Českém Brodě, Štolmíři, Liblicích, Zahradech uložení objemného, tříděného, nebezpečného odpadu uložení zdarma

 Občané vlastnící v Českém Brodě nemovitost- předloží občanský průkaz, výpis z katastru ( k ověření, že vlastní nemovitost + potvrzení o zaplacení poplatku za odpad)

Výjimka:  0,5m3 suti  nárok 1x za měsíc
0,5m3 objemného odpadu jednorázově

V případě většího množství jakéhokoliv odpadu je nutné si objednat kontejner.


 Veškeré elektrospotřebiče, ledničky, pračky, bojlery, chladící zařízení, sporáky uložení v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma  (není třeba dokládat trvalé bydliště)

 Pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Českém Brodě, Štolmíři, Zahradech, Liblicích a podnikatelské subjekty, firmy, OSVČ platí níže uvedený ceník.
 Tříděný odpad (železo, jedlé oleje, elektroodpad a baterie zdarma pro všechny občany (zrcadla,drátěné sklo-objemný odpad za poplatek). Od 1.6.2020 je zaveden poplatek za papír, plasty, tetrapaky 3,- Kč za kg a za sklo 1,- Kč/kg.
odpad kategorie nebezpečný16,- Kč/kg
Pneumatiky
5,- Kč/kg
Stavební suť, zemina8,- Kč/kg
Dřevo8,- Kč/kg
Biologicky rozložitelný odpad3,- Kč/kg
Směsný komunální odpad a objemný odpad6,- Kč/kg
Sklo1,- Kč/kg
Papír a papírové obaly
4,- Kč/kg
Plasty, plastové obaly a tetrapaky
6,- Kč/kg

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. TS Český Brod si vyhrazují právo měnit ceny tohoto ceníku úměrně ke změnám cen vstupů (energie, PHM, atd.)

Platnost ceníku: od 1.1.2023.