Čistící vůz Skarab, čištění komunikací, parkovišť a hal

Tel.: 734 443 736

Nabízíme úklid pomocí moderního výkonného čistícího stroje Skarab obcím, firmám, ale i občanům. Čistící stroj je vhodný pro čištění komunikací, veřejných prostranství, odstavných ploch, parkovišť, dvorů, dvorků, ale i  velkokapacitních hal.

Čistící stroj je velmi výkonný, což se potvrdilo i při práci ve velkokapacitní hale pobočky koncernu Třineckých železáren v Kladně.

Kontaktujte nás tel:  733 206 053  nebo 321 677 186

nebo mailem na technicke@ceskybrod.cz