Údržba a opravy komunikací, dopravní služby

V rámci údržby a opravy komunikací provádíme tyto úkony:

  • opravy asfaltových svršků komunikací a chodníků
  • budování nových chodníků
  • výměna obrubníků
  • oprava výtluků vozovek včetně frézování
  • opravy, údržba a rekonstrukce svislého a vodorovného dopravního značení
  • čištění a odvodnění komunikací
  • zimní údržba komunikací včetně odklízení sněhu