Ošetřování veřejné zeleně a parkových ploch, dětská hřiště

Odpovědná pracovnice:
p. Petra Marková-zástupce ředitele pro organizační věci
Odbor životního prostředí a zemědělství-vydává povolení k ošetřování stromů na území  
Českého Brodu a spádových obcí 

Hlavní náplní střediska je péče o veřejnou zeleň nejen ve městě Český Brod a v obcích Štolmíř, Zahrady, Liblice, ale také ve firmách a privátním sektoru. Středisko zeleňe disponuje několika druhy sekaček, křovinořezy, plotostřihem, motorovými pilami, pro prořezání a kácení stromů. Větší prořezávky, posouzení kvality stromů zajistíme přes dodavatelskou firmu nebo středisko Lesů Český Brod.

Odběr bioodpadu:
smlouva podepsána s kompostárnou Radim od roku 2010  a smlouva s bioplynovou stanicí Tuchoraz

Dále zajišťujeme:

 • zpracování větví pomocí štěpkovače s obsluhou ve výbavě Městské lesy p. Kopáček),
 • dopravu odpadu užitkovými vozy, přistavení kontejnerů na posekanou trávu, zpracované větve apod.
 • poskytnutí kompostérů na neomezenou dobu
 • jarní a podzimní úklid trávníků
 • sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. Hrabání
 • řez živých plotů
 • průřez stromů
 • výsadba stromů a keřů včetně údržby
 • sečení luk
 • likvidace vytrvalých plevelů
 • odvoz odpadů zeleně
 • řez a tvarování dřevin,odstranění větví a nevhodných dřevin( náletů)
 • štěpkování dřevní hmoty
 • mulčování
 • plošné úpravy terénu,příprava půdy
 • průkles ovocných stromů
 • výsadba hrobových míst a jejich úprava

Dětská hřiště: správce p. Znamenáček

kontrola dětských a sportovních hřišť je prováděna 1x za týden vyškolenými pracovníky, 1x za rok provedena kontrola odbornou firmou (duben )

při závadě je možno volat poškození či jinou událost do TS Český Brod pí. Marková (viz kontakty)