Veřejná zakázka

Poptávkové řízení 5/2024 na sekání trávy

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.5/2024

Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení na:

Zajištění seče travnatých ploch na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod, Štolmíř a Liblice v roce 2024-2026“.

Pozemky jsou rozděleny do 3 oblastí:

Oblast č. 1: parcelní čísla pozemků (výměra): katastr. ú. Štomíř: 433 (2628), 569 (5278), 480 (1414), 486 (2086), 400/1 (3117), 568 (274), 565 (1104), 629 (1317), 606 (871), 609 (771), 488 (7176), 508 (12361), 471/1 (3648+1340, pouze útulna a propojka), 520 (3619), 519 (6068), 530/1 (944), 530/3 (7), 530/6 (50), 530/7 (830), 530/8 (54), 530/9 (872), katastr. ú. Liblice: 387/25 (1630), 634/1 (7806), 634/39 (3608), 634/36 (3653), 474/51 (531), 474/8 (157), 474/38 (401), 686/5 (13), 648/1 (149), 648/21 (11), 649/21 (17), 649/18 (5), 649/17 (123), 649/1 (218), katastr. ú. Český Brod: 999/32 (1170), 999/34 (5401), 999/38 (198).

Oblast č. 2: parcelní čísla pozemků (výměra): katastr. ú. Štomíř: 95 (443), 96 (165), 16/1 (3472), 17/3 (9842), 27 (80, pouze cesta), 177/1 (288, pouze dětské hřiště), 57/1 (112, štěrkový trávník - pouze od parcely č. 27 po ulici K Lukám), 147 (829), 13/1 (199), 358/7 a 358/8 (25).

Oblast č. 3: parcelní čísla pozemků (výměra): katastr. ú. Štomíř: 297 (640), 295 (825), katastr. ú. Český Brod: 196/10 (375), 353/1 (1203), 2088 (355), 2089 (130), 199/2 (11429).

Podmínky:

·         Termíny a popis průběhu sekání dle přiložené tabulky Trávník model.xlsx

·         Do každé oblasti se přihlašujte zvlášť

·         Oblast č. 1 - sekání s mulčováním – dle tabulky Zeleň-sekání dodavatelsky 2023.xlsx

·         Oblast č. 2 – kombinace sekání se sběrem a mulčování – dle tabulky Zeleň-sekání dodavatelsky 2023.xlsx

·         Oblast č. 3 – kombinace sekání se sběrem a mulčování – dle tabulky Zeleň-sekání dodavatelsky 2023.xlsx

·         Posekané plochy se budou bez prodlení předávat zadavateli, který provede kontrolu sekané plochy

 

Vaše cenová nabídka musí obsahovat:

-          Číslo našeho výběrové řízení

-          Název, sídlo a IČ uchazeče

-          Oblast, pro kterou je cenová nabídka podávána

-          Cenu v Kč za provedení jedné seče bez DPH a včetně DPH

-          Kopii oprávnění k podnikání související s předmětem zakázky

-          Seznam používané techniky – typové označení stroje

 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka pro danou oblast.

Požadovaný termín zpracování cenové nabídky do 8.4.2024 do 14:00 hod.

Bližší informace či sjednání osobní prohlídky parcel určených k sečím je možné v sídle Technických služeb Český Brod, Palackého 339, 28201 Český Brod.

Cenové nabídky zasílejte na email adresu: marcela.dubova@tsceskybrod.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno číslo našeho poptávkového řízení a název „Zajištění seče travnatých ploch na pozemcích v majetku města Český Brod v lokalitách město Český Brod, Štolmíř a Liblice v roce 2024-2026“.

Za objednavatele: Marcela Dubová

Tel: 734 443 736

 Objednavatelem bude kontaktován pouze uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou pro danou oblast. Posuzovány budou pouze cenové nabídky uchazečů, kteří mají v Živnostenském rejstříku vedeno příslušné živnostenské oprávnění a předloží seznam používané techniky.

 

 

 

 

                                                              ………………………………………………………………………..

                                                                                         Ing. Miroslav Kruliš

                                                                         ředitel Technických služeb Český Brod

 

 

Oblast č. 1
katastr. ú. Štolmíř plocha Poznámka Intenzita údržby sběr mulčování
629 1317 cyklostezka směr Kounice 3 ne vždy
609 771 cyklostezka směr Kounice 3 ne vždy
565 1104 cyklos. Kounice - vodárna 3 ne vždy
569 5278 cesta k vodárně 3 ne vždy
488 7176 polňačka směr Kounice 3 ne vždy
400/1 3117 cesta P8 3 ne vždy
433 2628 kolem lesní školky 3 ne vždy
480 1414 od Topolovky k asfaltce 3 ne vždy
606 871 cesta P7 3 ne vždy
508 12361 Topolovka 2 ne vždy
471/1 3648 Útulna+cesta 1 vždy ne
471/1 1340 cesta od lávky k Topolovce 3 ne vždy
486 2086 pouze kolem cesty 2 ne vždy
519 6068 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
530/1 944 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
530/3 7 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
530/6 50 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
530/7 830 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
530/8 54 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
530/9 872 propojka cvičák - Štolmíř 2 ne vždy
520 3619 propojka P7 - koleje 2 ne vždy
568 274 2 sady směr Nová Ves 3 ne vždy
katastr. ú. Český Brod  
999/32 1170 pozemek za Chanoskou 3 ne vždy
999/34 5401 pozemek za Chanoskou 3 ne vždy
999/38 198 pozemek za Chanoskou 3 ne vždy
katastr. ú. Liblice  
648/1 149 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
648/21 11 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
649/21 17 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
649/18 5 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
649/17 123 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
474/51 531 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
649/1 218 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
474/8 157 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
474/38 401 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
686/5 13 Kudrnáčova stezka Klučov 3 ne vždy
387/25 1630 nová spojnice k úvozu 3 ne vždy
634/1 7806 stezka na Klučov 3 ne vždy
634/39 3608 stezka na Klučov 3 ne vždy
634/36 3653 stezka na Klučov 3 ne vždy
Oblast č. 2
katastr. ú. Štolmíř  
147 829 roh ulic Ke Škole a Ke Hřbitovu 2 1. seč 2. a další seče
17/3 9842 ulice Za Rybníkem 2 1. seč 2. a další seče
16/1 3472 ulice Havelská 2 1. seč 2. a další seče
13/1 199 ulice Havelská 2 1. seč 2. a další seče
358/7, 358/8 25 ulice Slepá 2 1. seč 2. a další seče
177/1 288 pouze dětské hřiště 1 vždy ne
95 443 pomník 2 1. seč 2. a další seče
96 165 pomník 2 1. seč 2. a další seče
27 80 pouze cesta 2 1. seč 2. a další seče
57/1 112 Štěrkový trávník - chodník od parcely č. 27 po ulici K Lukám  2 1. seč 2. a další seče
Oblast č. 3
katastr. ú. Štolmíř  
297 640 před hřbitovem Štolmíř 3 1. seč 2. a další seče
295 825 hřbitov Štolmíř 3 1. seč 2. a další seče
katastr. ú. Český Brod  
196/10 375 areál LDN 2 vždy ne
353/1 1203 areál LDN 3 vždy ne
199/2 10937 areál nemocnice 3 vždy ne
199/2 492 psí hřiště 2 vždy ne
2088 355 psí hřiště 2 vždy ne
2089 130 psí hřiště 2 vždy ne

 

 

Příloha č. 2 Trávníky model
  výška trávníku před sečí výška strniště počet sečí termíny sečí (nutné přizpůsobit klimatickým podmínkám) typ seče  další operace model při normálním průběhu počasí (termíny sečí)
I. Intenzitní třída  8-12cm  4-6cm 6-10 1. seč do poloviny dubna   IV. -V. vertikutace? přihnojení trávníku dlouhorozpustným  hnojivem s vyšším podílem dusíku polovina dubna, začátek května, přelom května a června,  druhá polovina června až počátek července, první polovina srpna, konec září, listopad - prosinec se sběrem listí.
        duben - červen   -  3-5 seče v závislosti na počasí s odvozem biomasy 
        červenec - srpen   -  1-3 seče dle počasí s odvozem biomasy   
        září - listopad - 1-2 seče dle počasí s odvozem biomasy  přihnojení trávníku dlouhorozpustným  hnojivem s vyšším podílem draslíku
II. Intenzitní třída  10-15cm 8-10cm 3-6  1. seč do poloviny dubna s odvozem biomasy    polovina dubna, polovina května,   druhá polovina června , polovina srpna, konec září
        duben - červen   -  2-3 seče v závislosti na počasí s odvozem biomasy   
        červenec - srpen   -  1-2 seče dle počasí s odvozem biomasy   
        září - říjen - 1 seč s odvozem biomasy   
III. Intenzitní třída    8-12cm 2-3 1. seč po odkvětu bylin kvetoucích na jaře - druhá polovina června s odvozem biomasy je možné biomasu nechat několik dní ležet, aby došlo k vydrolení semen    
        2. v září - říjnu s odvozem biomasy je možné biomasu nechat několik dní ležet, aby došlo k vydrolení semen    
        3.  jen dle potřeby v červenci - srpnu      
IV. Intenzitní třída - Bylinné trávníky v krajině      2-3 možnost mozaikovité seče od poloviny června do poloviny července s odvozem biomasy je možné biomasu nechat několik dní ležet, aby došlo k vydrolení semen    
Polní cesty     1-3 1. seč po odkvětu bylin kvetoucích na jaře - druhá polovina června bez odvozu    
        2. v září - říjnu      
        3.  jen dle potřeby v červenci - srpnu      

 

Lhůta pro nabídky: 8. 4. 2024