Veřejná zakázka

Poptávkové řízení 4/2023 - Údržba multifunkční zelené plochy bývalého koupaliště v roce 2023

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ Č.4/2023

Technické služby Český Brod vyhlašují poptávkové řízení na:

Údržba multifunkční zelené plochy bývalého koupaliště v roce 2023“.

Podmínky:

·         Údržba bude prováděna na parcele č. 604/3, katastrální území Český Brod, která je v majetku Města Český Brod. Celková plocha pozemku je 5665 m2.

·         Plán údržby:

-          měsíčně hnojení

-          sekání: každý měsíc do konce září 8-12 sečí, říjen 4 seče, listopad 2 seče

-          každý měsíc výžina a vitalita - postřik I

-          každý měsíc až do konce října výžina a vitalita - postřik II

-          každý měsíc zašlapávání drnů, oprava výtluků, rovnání plochy

-          každý měsíc až do konce října zalévání

-          v listopadu sběr listí

-          v prosinci drobné opravy (cedulky, ploty, koše, apod.)

-          minimálně 1x vyčesání stařiny, drobné opravy (cedulky, ploty, koše apod.), pískování, dosetí

 

 

Vaše cenová nabídka musí obsahovat:

-          Číslo našeho výběrové řízení

-          Název, sídlo a IČ uchazeče

-          Cenu v Kč bez DPH a včetně DPH

-          Kopii oprávnění k podnikání související s předmětem zakázky

-          Seznam používané techniky – typové označení stroje

 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka.

Požadovaný termín zpracování cenové nabídky do 31.5.2023 do 14:00 hod.

Bližší informace či sjednání osobní prohlídky parcely určené k údržbě je možné v sídle Technických služeb Český Brod, Palackého 339, 28201 Český Brod.

Cenové nabídky zasílejte na email adresu: marcela.dubova@tsceskybrod.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno číslo našeho poptávkového řízení a název Údržba plochy bývalého koupaliště v roce 2023“.

Za objednavatele: Marcela Dubová

Tel: 734 443 736

 

Objednavatelem bude kontaktován pouze uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou. Posuzovány budou pouze cenové nabídky uchazečů, kteří mají v Živnostenském rejstříku vedeno příslušné živnostenské oprávnění a předloží seznam používané techniky.

 

Lhůta pro nabídky: 31. 5. 2023