Kontakty a pracovní doba

Ředitel: Ing. Miroslav Kruliš
Telefon: 321 622 730, 321 677 186
Mobil: 733 206 053
E-mail: krulis@ceskybrod.cz

Pracovní doba a úřední dny:
06.00–14.30

Otevírací doba sběrného dvora
v Liblicích: od 1.7.2015

Úterý 14.00–18.00
Středa, pátek 13.00–17.00
Sobota 08.00–16.00

Otevírací doba sběrného místa
odpadu v Palackého ulici Český Brod
– omezení od 1.7.2015

Středa, pátek 13.00–17.00

Logo Město Český BrodEKOKOMETHNIC FRIENDLY zaměstnavatelSpolehlivá firma
Technické služby Český Brod - idatabaze.czTechnické služby - idatabaze.cz

Úvod - Technické služby Český Brod

Vítejte na Stránkách Technických služeb Český Brod, jenž zajišťují pro město Český Brod, spádové obce a podnikatele svoz odpadu, čištění a opravy komunikací, péči o veřejnou zeleň, pronájem vysokozdvižné plošiny, závěsné sekačky a mnoho dalšího.

 

 

 

 


 

 

 Všímejte si nepořádku ve svém
okolí - online hlášení poruch

Zde máte možnost online vkládání informací o problémech, kterých jste si všimli ve Vašem okolí - nepořádek u kontejnerových míst, porucha veřejného osvětlení, černé skládky, vandalismus. Vždy prosím uvedťe adresu (popis místa).
Zpráva:
Jméno:

Adresa/popis místa:
Archiv hlášených poruch

Aktuální činnost TS ČB

Svoz skla a výsyp kontejnerů a zvonů pro obce ve Středních Čechách

 Nabízíme svážení skla svozovým vozem za výhodnou cenu, svážení skla pro obce v oblasti Středních Čech – Kostelec nad Černými Lesy, Kolín.

 

 

Čistící vůz Scarab k pronájmu

 Obcím a firmám nabízíme efektivní způsob čištění komunikací a ploch, vysávání shrabaného listí, veřejných prostranství, odstavných ploch, parkovišť, dvorů, dvorků, ale i velkokapacitních hal.

 

Velkoobjemový kropicí vůz

Podnikatelům a občanům nabízíme možnost pronájmu velkoobjemového kropicího vozu vhodnému k čištění, kropení komunikací, odstavných ploch a kropení při stavebních pracech.

Pronájem vysokozdvižné plošiny

 Obcím a podnikatelům nabízíme k pronájmu  vysokozdvižnou plošinu s dosahem 26 m vhodnou na kácení a prořez stromů, čištění okapů a střech
a další výškové práce v oblasti středních Čech.

K vysokozdvižné plošině zajišťujeme obsluhu
a pomocníka.

Kontejnerový vůz

TS Český Brod vlastní kontejnerový vůz, který získaly v rámci dotace cestou státního fondu MŽP a EU. Tento vůz zajišťuje odvoz veškěrého odpadu, suti, návoz kompostové hlíny a štěrku v rámci činností pro město Český Brod, ale i pro občany města, firmy a podnikatelské subjekty.
V návaznosti na to jsou k dispozici nové kontejnery a tím celkové zkvalitnění služeb pro občany.

Sběr oděvů a šatstva

TS Český Brod předaly za rok 2015 celkem 45 600 kg oděvů a šatstva organizaci Diakonie. Tím se Český Brod umístil na celkovém 4. místě v množství odevzdané suroviny. Konkuroval městům jako je Vlašim nebo Kolín, které se umístily právě před Českým Brodem. Děkujeme.

Vydávání nových biopopelnic pro svoz bioodpadu

Od 25.1. 2016 vždy v pracovní době (06.00-14.30 hodin, přestávka na oběd 11.00-12.00 hodin)se budou v areálu TS Český Brod v Palackého ulici 339 vydávat nové popelnice o velikosti 140l a 240l na základě uzavřené smlouvy mezi TS a občanem do bezplatného pronájmu. Nádob je dostatečné množství,Přednostně obdrží nádoby občané Českého Brodu, Zahrad, Štolmíře a Liblic, kteří dle uzavřených smluv ještě nádobu nevlastní.

svezené šatstvo a textil firmou Dimatex

Souhrn ze svozu textilu za 4Q2015

Organizace:
DIMATEX CS, spol. s r.o.
IČ: 43224245
Stará 24
Stráž nad Nisou

Období od 1.10.2015 do 31.12.2015
 
DatumKód odp.Ktg.Název odpaduUpřesněníNakl.Množství kg
12.10.20152001110Textilní materiály
B00540
26.10.20152001110Textilní materiály
B00842
03.11.20152001110Textilní materiály
B00336
23.11.20152001110Textilní materiály
B00620
02.12.20152001110Textilní materiály
B00576
15.12.20162001110Textilní materiály
B00301
29.12.20162001110Textilní materiály
B00177
 
Celkem3392
 

Nová mobilní aplikace Třídění odpadu v Českém Brodě

   TS ve spolupráci se společností Eko-kom, vyvinuli mobilní aplikaci, která jejím uživatelům usnadní třídění odpadu. Aplikace je zatím dostupná na platformě Android a iOS, o verzi pro Windows se zatím jedná.

   Aplikace obsahuje interaktivní mapu kontejnerových míst, se stručným popisem odpadů, které se dají na těchto místech uložit. Tato mapa je postavená na mapách Google, takže umožňuje zaměření vaší polohy pomocí GPS a najití nejbližšího místa, kde můžete svůj odpad odložit.

   Dále v aplikaci naleznete kompletní seznam všech míst, kam je možno odpad odkládat a po rozkliknutí konkrétního stanoviště můžete nahlašovat plné nebo poškozené kontejnery.

   Nakonec v aplikaci najdete popis Českobrodských sběrných dvorů, pro případ, že se budete zbavovat odpadu, který do kontejnerů na separovaný odpad nepatří. Dále kontakty na pracovníky TS a odkazy na důležité informace, jako je např. harmonogram svozu odpadu apod.

   Momentálně ještě pracujeme na push-up notifikacích, které budou uživatele upozorňovat na různé aktuality z města.

   Aplikaci je možné stáhnout z Google play a App store. Jako heslo do vyhledavače napište trideni odpadu a z nabídky aplikací vyberte tu pro Město Český Brod.

Příprava projektu podzemních kontejnerů

Ve spolupráci s městem připravujeme projekt podzemních kontejnerů. Předpokládáme 2 stání umístěné na náměstí. Nyní připravujeme projektovou dokumentaci, v příštím roce 2016 by měla být realizace projektu.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v roce 2015, 2016

Bylo dokončeno:

 • rekonstrukce 5 ks lamp v ulici Školní kolem fotovoltaiceké elektrárny k mostu přes Šemberu-termín březen 2015
 • rekonstrukce a vybudování nového osvětlení v ulici Komenského (2 ks lamp VO + 2ks lamp pro osvětlení nového přechodu pro chodce - dokončeno 5.7.2015 a položení kabelového vedení směrem k disku
 • rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova, Jungmanova, Lázeňská, nasvícení přechodů , jejich přemístění vzhledem k bezpečnosti chodců termín - dokončení červen 2015
 • osazení sloupu VO a položení kabelu včetně napojení v ulici Krátká
 • položení kabelů jako přípolož v ulici Žižkova včetně zaměření pouzder pro kampy VO od ulice Bezručova až k parkovišti na konci nemocnice - termín dokončení 8.7.2015
 • realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Svatopluka Čecha, ulici Krátká a Boženy Němcové
 • rekonstrukce ulice Radlická v Úvalech (9 lamp) dokončeno 30.10.2015
 • dokončena rozsáhlá oprava VO U Studánky, Lukavského, Fr. Macháčka konec ledna 2016
Nyní provádíme a připravujeme  tyto práce:
-přípojka NN pro objekty nemocnice E a F dokončení duben 2016
-rekonstrukce VO ul. Wolkerova dokončení září 2016
-součinnost s f. AVE na rekonstrukci VO v zadní části ul. Tuchorazská + chodník a ochranné sloupky s řetězem u Liďáku dokončení červen 2016

V týdnu od 23.5..2016- 29.5 lichý týden

 23.5.2016  - svoz směsného odpadu  pro podnikatele a firmy (každý týden) dle harmonogramu svozu (zahájení v 06.00 hodin)

30.5.2016 - 3.6.2016 - svoz bioodpadu (od června do listopadu každý týden)- pro občany zahájení v 06.00 hodin

23.5.2016 - 27.5.2016 - svoz směsného odpadu pro občany a podnikatele (lichý týden)- zahájení v 06.00 hodin

  údržba hřbitova-likvidace  větví,směsného a tříděného  úprava hřbitova -  úprava okolí, vývoz kontejnerů, vyřezávání náletů (správce hřbitova), výpomoc pracovníků VPP  - sečení travnatých ploch, údržba hrobů významných rodáků

sběr odpadků podél komunikací Palackého Cukrovarská, Klučovská, Žižkova,Cukrovarská, Klučovská, Malechov, Cukrovarská, Palackého - místní komunikace a chodníky 

svoz tříděného odpadu (papír,plasty)-plasty ve čtvrtek, papír ve středu 

kontrola pořadku u kontejnerových míst, úklid města (ruční sběr odpadků), likvidace černých skládek, 

Diakonie Broumov- odvoz šatstva, textilu z kontejnerů (areál TS, mezi Lidlem a Peny) 30.5.2016 případně dle upřesnění         

 každý pátek- kontrola výskytu černých skládek (likvidace černých skládek)

údržba dětských hřišť, údržba laviček-oprava dřeva,  šrouby), oprava sportovišť- odstraňování provozních závad (dle povětrnostních podmínek)-odstranění drobných závad z revizní kontroly      

-odstraňování kosmetických závad po ukončení revize dětských hřišť a sportovišť (J. Líbal)                                                      

- odvoz kontejnerů ze SD + soukromých osob

-sekání trávy- parkové a zelené plochy (sídliště, 28.října))dle povětrnostních podmínek 

pokračování sekání travnatých pásů, škarp žacím ramenem

-kontrola čistoty města, likvidace výskytu černých skládek

-likvidace psích exkrementů + čištění města - dle povětrnostních podmínek

zabezpečení pohřbů, údržba hrobových míst významných rodáků-

oprava vjezdu v Jungmannově ulici, dokončení prací a předání nájemci- položení živičného povrchu a ukončení prací

-příprava na opravu vodorovného značení v Českém brodě a Liblicích- předání požadavků- provádění nástřiku vodorovného značení

instalace závory ve Štolmíři

-zalévání stromů- dokončení prací- dle povětrnostních podmínek

-úklid mostů na Šembeře (dohled J. Líbal)

-zabezečení trhů na náměstí každý pátek- stánky

--zabezpečení akce pro Lecoss na náměstí 19.5.2016

Otevírací doba nového sběrného dvora

Otevírací doba sběrného dvora v Liblicích od 1.7.2015:

Úterý od 14.00-18.00 hodin
Středa, pátek od 13.00-17.00 hodin
Sobota od 08.00- 16.00 hodin

Otevírací doba sběrného místa odpadu v Palackého ulici Český Brod - omezení od 1.7.2015:

Středa, pátek od 13.00 – 17.00 hodin

Sběrné místo odpadu bude nadále sloužit pro starší občany, invalidní občany, kteří přivezou níže uvedené komodity na kárce, kolečku, vozíku případně donesou v ruce (bioodpad-tráva, listí, odpad rostlinný ze zahrádky, jablka, jiné druhy ovoce, zeleniny, dále větve. z ostatního odpadu pouze elektro, televize, videa, vše co se týká elektra mimo ledniček, praček, mikrovlnek. Dále je možné uložit, plasty, papír, sklo, plechovky, tetrapaky. Jiné komodity lze uložit pouze v Liblicích v novém sběrném dvoře. Odvoz lze objednat dle ceníku v areálu TS Palackého ulici.

Ukládání fritovacího oleje

Fritovací olej z domácností lze zdarma uložit do sběrného dvora.
Tím se ušetří prostředky za údržbu kanalizace - nevznikají "špunty" v kanalizacích, což umožní snižování cen vodného.Rozmístění nádob na tříděný odpad v Českém Brodě
tabulka s přehledem ke stažení zdeSběr šatstva

Od 10. 1. 2012 je umístěn mezi prodejnami Lidl a Penny kontejner na sběr šatstva, který je vyvážen diakonií Broumov. Dále je možné šatstvo ukládat do kontejneru v areálu TS.
TS Český Brod byly nejlepší ve sběru šatstva v ČR za rok 2012.

Diakonie Broumov

od 1.1.2016-31.3.2016 celkem svezeno 9 910 kg šatstva a textilu, což je 5 místo v ČR

Změna při vývozu skla

- v rámci města Č. Brodu a spádových obcí byly umístěny zvony, předpoklad snížení nákladů na cca o 50%
- ostatní větší sklo (tabule, atd.) lze uložit ve sběrném místě odpadu v Palackého ulici 339 pro Broďáky zdarma.

Zvony se z důvodu snížení nákladů vyváží až na objednávku, kontrolu naplnění provádí posádky TS každý týden při odvozu plastů

Možnost uložení elektrospotřebičů do velkokapactitního kontejneru

 Potřebujete se zbavit pračky, ledničky, videopřehrávače nebo jiného elektrospotřebiče? Využijte k tomu velkokapacitní kontejner v areálu  nového sběrného dvora v Liblicích (Průmyslové ulici u čističky odpadních vod)

Uložení do kontejneru je v jakémkoli množství pro všechny občany zdarma.

 

Týdenní plán úklidu místních komunikaci ve správě TS Český Brod

Plán úklidu komunikací a chodníků ve správě Technických služeb Český Brod (dle zveřejněného rozpisu se úklid provádí cca v jednom týdnu v měsíci dle ročního období a klimatických podmínek)
Pondělí: Husovo náměstí, náměstí Arnošta z Pardubic, Krále Jiřího, přednádraží, Kolárova, Šafaříkova, Tyršova, sportovní k viaduktu,Žitomířská (zkrácena),Komenského, Želivského, Na louži ,Masarykova, Suvorovova, Vítězná, 5.května, Miškovského, Sokolovská, Na Vanderkách, Na Vyhlídce, Maroldova, Jana Koziny, Štolmířská, Mozartova, Bedřicha Smetany
Navíc: chodníky Žitomířská, Prokopa Velikého na Malechov, Jana Kouly k viaduktu-přechod do Zborovské, Žižkova s důrazem u nemocnice
Úterý: 28.října, Na Cihelně, Rokycanova, Jeronýmova, Na Bělidle ,K Dolánkám, Sokolská, Tuchorazská,park u pivovarského rybníka, Havlíčkova u Prodoma, Ul. Františka Macháčka, U Studánky, Jiřího Wolkerova, Ke Spravedlnosti, Zárubova, Trstenická ,Mikoláše Alše, Za nemocnicí, Svatopluka Čecha,Krátká Navíc: chodníky Palackého, Havlíčkova, Suvorovova
Středa: Sportovní za viaduktem, Na Křemínku,V Chobotě, Pod Hájem,Pod Malým Vrchem, V Lukách, Kounická,Ta Pilou, Marie Majerové,Za Svitávkou, Lužická, Ruská, Jugoslávská, Slezská, Pod Velkým Vrchem, Moravská, Bulharská,Navíc: chodníky Zborovská,
Čtvrtek: Cukrovarská,Liblice -,satelit, Sportovní,Na Parcelách,Ve staré Vsi,K vysílači,
Navíc: Chodníky Jungmanova, Lázeňská (Český Brod)
Pátek: Husovo náměstí, Náměstí Arnošta z Pardubic, Tyršova, Sportovní k viaduktu, Ul. Hřbitovní, hřbitov, parkoviště u hřbitova
Navíc: Chodníky Malechov a obchvat Jana Kouly

Svoz směsného odpadu a bioodpadu v době státních svátků

Pokud výjde den státního svátku, velikonoc nebo vánočních svátků na den v týdnu (od pondělí do pátku) je vždy svoz prováděn v tyto dny. Toto platí již od ledna 2009. Děkujeme, že tuto informaci berete na vědomí.

Každodenní a týdenní činnost mimo víkendu

ilustracedenně: ruční sběr odpadků ve městě;

pondělí, středa, čtvrtek,pátek-kontrola stavu pořádku u kontejnerových míst               středa - svoz papíru - Č. Brod a spádové obce (nasmlouvané obce 1xza 14 dnů).

 čtvrtek - svoz plastů - Č. Brod a spádové obce

pondělí, středa, pátek-svoz odpadu z městských odpadkových košů a spádových obcí

Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod, tel: 321 622 737, tel./fax: 321 622 730, info@tsceskybrod.cz